Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Судова система. Прокуратура

Конституція закріплює засади організації судової влади та правового статусу прокуратури.
У 1982 р. у Польщі в системі вищих органів держави були засновані два нові органи - Конституційний трибунал і Державний трибунал.
Конституційний трибунал був задуманий як орган, який не входить в судову систему держави, допоміжний по відношенню до парламенту, чия діяльність спрямована на зміцнення верховенства вищого представницького органу у сфері правотворчості. Згодом його роль була посилена як органу конституційного контролю.
Членів Конституційного трибуналу обирає Сейм з числа осіб, що відрізняються правовими знаннями, які мають кваліфікацію, необхідної для заняття посади судді Верховного суду або Вищого адміністративного суду, тобто мають вищу юридичну освіту, пройшли дворічну судову стажування та здали державний іспит, або мають вчене звання не нижче доцента. Члени Конституційного трибуналу незалежні і підкоряються лише конституції. Членами Конституційного трибуналу є голова, заступник голови та 10 суддів. Судді Конституційного трибуналу обираються на 8 років; через 4 роки виробляються вибори половини складу.
Розгляд справ Конституційним Судом відкрите. Слухання справ про відповідність законів конституції здійснюва-ляется у складі 5 суддів, а інших нормативних актів - у складі 3 суддів.
Конституційний суд виносить рішення про відповідність законів та інших нормативних актів центральних державного-ських органів конституції. Рішення Конституційного трибуналу про невідповідність закону конституції підлягають розгляду Сеймом. Якщо Сейм визнає рішення цього Трибуналу обгрунтованим, він вносить відповідні зміни до закону, або скасовує його в частині або в ціпом. Постанова Сейму, отклоняющее рішення трибуналу, приймається більшістю не менше 2/3 голосів у присутності не менше половини загальної кількості депутатів. Рішення про визнання невідповідності конституції і законам акта, виданого вищими органами виконавчої влади, іншими вищими та центральними державними органами, мають обов'язкову силу.
Конституційний трибунал дає загальнообов'язкове тлумачення законів за пропозицією Президента, Голови Ради міністрів. Першого голови Верховного суду, голови Вищого адміністративного суду. Уповноваженого з цивільних прав. Генерального прокурора. Трибунал дає тлумачення законів на засіданні у повному складі у формі постанови.
У зв'язку з конкретним розглядом в адміністративному, судовому провадженні справ про правопорушення, злочини, а також фінансові порушення, розгляд яких віднесено до компетенції фінансових органів, до Конституційного трибунал можуть бути спрямовані правові запити про відповідність законодавчого акту конституції чи іншого нормативного акта конституції і законам, якщо від відповіді залежить вирішення справи в суді. Розгляд справи, у зв'язку з яким був направлений правової запит, підлягає зупиненню з дня направлення такого запиту до вирішення справи.
Як вже відзначалося. Конституційний трибунал приймає рішення про конституційність політичних партій.
Державний трибунал обирається Сеймом зі свого складу і на термін своїх повноважень. Головою Державного трибуналу є перший голова Верховного суду.
Державний трибунал виносить рішення про відповідальність осіб, які займають визначені у законі вищі державні посади, за порушення конституції і законів. Державний трибунал може виносити рішення про уго-ловний відповідальності зазначених осіб за злочини, вчинені у зв'язку з займаною посадою. Досі Державний трибунал не розглядав такого роду справи.
У Польщі існує особлива система органів адміністративної юстиції, очолювана Вищим адміністративним судом. Він розглядає скарги на які вступили в силу рішення органів державної адміністрації за категоріями, передбачених в законі. В адміністративному суді беруть участь дві сторони: позивач - особа або організація, оскаржує адміністративне рішення, і відповідач - орган державної адміністрації. Філії Вищого адміністративного суду, розташовані на території декількох воєводств, розглядають і вирішують скарги на рішення відповідних місцевих органів державної адміністрації. Призначення та відкликання голови Вищого адміністративного суду - повноваження Президента.
Правосуддя в Республіці здійснює Верховний суд, загальні суди й спеціальні суди. Судді призначаються Президентом за пропозицією Всепольського ради суддів. Судді незалежні і підкоряються лише закону.
Верховний суд є найвищим судовим органом і здійснює нагляд за діяльністю всіх інших судів стосовно виносяться ними рішенні.
Судді незмінюваність, за винятком випадків, передбачених законом. Розгляд справ всіма судами Польської Респуб-лики відкрите (закон може встановити виключення з цього принципу). Обвинуваченому гарантується право на захист (він мо-же мати захисника за вибором або призначенням).
Конституційним законом від 29 грудня 1989 р. по-новому сформульовані завдання прокуратури та її правовий статус. Відповідно до статті 64 прокуратура охороняє законність, а також спостерігає за попереднім розслідуванням. Прокуратура підпорядковується міністру юстиції, який здійснює функції Генерального прокурора.
Під час перебування на посту прокурор не може належати до політичної партії, а також брати участь у по-літичної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Судова система. Прокуратура "
 1. Глава 13. Інші федеральні державні органи
  судової влади. Їх повноваження, порядок формування і діяльності встановлюються федеральним конституційним законом. Стаття 1. Нагляд за дотриманням усіма державними органами і посадовими особами Конституції, законів Російської Федерації, указів Президента Російської Федерації здійснюється Прокуратурою Російської Федерації. 2. Прокуратура очолюється Генеральним прокурором
 2. Судова система
  судовими органами. До них відносяться: Верховний народний суд, місцеві народні суди (народні суди вищого ступеня, середньої ступені і низові народні суди), військові та інші спеціальні народні суди. Правовий статус судових органів врегульовано в ст. 123-128 конституції КНР і Законом КНР від 1 липня 1979 про організацію народних судів. Завданням народних судів, відповідно до Закону, є
 3. 56. Прокурорський нагляд в РФ
  судовими приставами; нагляд за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і які використовують призначувані судом міри примусового характеру, адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту. У систему прокуратури РФ входять: Генеральна прокуратура Російської Федерації, прокуратури суб'єктів Російської Федерації, прирівняні до них військові і
 4. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  судової системи, поняття і ознаки судової влади та правосуддя, принципи судоустрою та правосуддя. Розглядаються організація, система і структура Прокуратури РФ, Міністерств юстиції та внутрішніх справ РФ, Федеральної служби безпеки, Федеральної служби наркоконтролю, органів митної служби, адвокатури, нотаріату, організацій, які здійснюють приватну детективну і охоронну
 5. Контрольні питання до глави 8
  судової влади в системі поділу влади. 2. Конституційна регламентація судової влади. 3. Основні принципи здійснення правосуддя. 4. Принцип участі населення у здійсненні правосуддя. 5. Статус прокуратури. 6. Конституційний статус суддів. 7. Конституційний принцип назначаемості суддів. 8. Конституційний принцип незалежності суддів. 9. Інститут конституційного
 6. Стаття Порядок Оскарження РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності прокурора
  систему органів прокуратури становляит: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, областей, міст Києва и Севастополя (на правах обласних), Міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор может створюваті Спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міськіх, районних та міжрайонніх прокуратур. Прокуратурою ВИЩОГО уровня Щодо
 7. Стаття 37. Призначення та заміна прокурора
  Прокуратура после качана досудового Розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури может візначіті групу прокурорів, Які здійснюватімуть Повноваження прокурорів у конкретному крімінальному провадженні, а такоже старшого прокурора Такої групи, Який керуватіме діямі других прокурорів. 2. Прокурор здійснює Повноваження прокурора у крімінальному провадженні з йо качана до
 8. Судова система
  судової влади від 1 липня 1985 р., в якому встановлені судові округи, компетенція відповідних судових органів і проку-ратури, статус суддів і адвокатів. Управління судовою системою покладено на Генеральний рада судової влади на чолі з головою Верховного суду, що включає ще й 20 членів. Члени Ради призначаються Королем на п'ять пет; по 10 членів пропонуються Конгресом депутатів
 9. Створення судової системи.
  Судового контролю. Право амністії, згідно ст. 16 Конституції, належало імператору, так само як і заміна покарання по суду. Стара судова система та судочинство в Японії перебудовувалися повільно. Ще до прийняття конституції японськими політичними діячами, юристами було проведено широке вивчення судових і правових систем західних країн. Цьому сприяла діяльність знову
 10. Суд і прокуратура
  судовому процесі, а також здійснює нагляд за законністю виконання покарань. Вона бере участь у забезпеченні дотримання законів усіма громадськими організаціями, державними органами і громадянами. У разі порушення закону прокуратура у встановлених законом випадках і порядку виступає на захист законності. Згідно § § 52 і 53 конституції, генеральний прокурор обирається Державним
 11. Контрольні питання
  судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7. Мусульманське право і його основні джерела. 8. Взаємодія російського права з іншими правовими системами
 12. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи охорони здоров'я. Громадянин або його законний представник мають право клопотати перед органом, що призначив
 13. Тема 13. Правова система Англії
  судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність основних правових інститутів і галузей права. Основні тенденції в розвитку сучасної англійської права. Зростання ролі статутного права (законодавства). Зростання делегованого законодавства. Реформа права. Правові системи Шотландії: особливості історичного розвитку і системи джерел
 14. Стаття 313. Порядок Вирішення Скарги на решение, Дії чі бездіяльність прокурора
  Прокуратура ВИЩОГО уровня, до Якої надійшла скарга на решение, дію чи бездіяльність прокурора, зобов'язана Розглянуто Цю Скаргу ПРОТЯГ трьох днів з моменту ее надходження и надіслаті свое решение слідчому та прокурору, решение, дія чі бездіяльність Якого оскаржувалось. 2. За наслідкамі РОЗГЛЯДУ Скарги могут буті Прийняті решение про: 1) залишення решение чіннім, Визнання законних вчинения
 15. Стаття 312. Порядок Оскарження РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності прокурора
  Прокуратура ВИЩОГО уровня Щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, решение, дія чі бездіяльність Якого оскаржується. 3. Оскарження слідчім РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності прокурора не зупіняє їх
 16. Суд і прокуратура
  судова влада в Індонезії здійснюється Верховним судом та іншими доль-ними органами відповідно до закону. В даний час судова система складається з наступних основних елементів: 1. Верховний суд Індонезії. До його складу входять голова, віце-голова, 4 судді та секретар, які призначаються Пре-зидентом. Членами Верховного суду можуть стати індонезійські громадяни, які мають вищу
 17. Судова система
  судової системи, лише встановлюється, що судова влада довіряється суддям і що вона здійснюється Федеральним конституційним судом та зазначеними в основному законі федераль-ними судами і судами земель. У конституції говориться про дію в країні п'яти гілок юстиції: загальної, адміністративної, фінансової, трудової та со-ціальної. Верховними органами в кожній з названих "гілок" відповідно
© 2014-2022  yport.inf.ua