Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Створення судової системи.

Конституція 1889 визначила лише загальні принципи майбутньої перебудови судів в Японії, формально встановивши незмінюваність і незалежність суддів, діяльність яких здійснювалася "від імені імператора і відповідно до законів". Компетенція загальних судів була обмежена, вони не могли розглядати скарги на дії адміністрації. Стаття 60 Конституції передбачала створення особливих, адміністративних судів, діяльність чиновників була виведена за рамки судового контролю. Право амністії, згідно ст. 16 Конституції, належало імператору, так само як і заміна покарання по суду.
Стара судова система та судочинство в Японії перебудовувалися повільно. Ще до прийняття конституції японськими політичними діячами, юристами було проведено широке вивчення судових і правових систем західних країн. Цьому сприяла діяльність новостворених таких наукових центрів, як Франко-правова школа (1879), Професійна правова школа Мейдзі (1881), Англійська школа права (1885) та ін
З 1872 року в суди стали допускатися представники преси, були заборонені тортури при вирішенні цивільних справ, формально знищені станові відмінності, заборонена кровна помста. У 1874 р. обмежуються, а потім повністю забороняються тортури в кримінальному судочинстві.
У 1890 році на основі Закону про організацію судів відбувається впорядкування судової системи Японії, створюються місцеві окружні, апеляційні судові інстанції. З суддів апеляційних судів і Великого суду правосуддя утворилися колегії адміністративних судів.
Закон відповідно до конституції формально закріпив принцип незмінності і незалежності суддів передбачивши можливість зсуву, зниження судді на посаді тільки у випадках притягнення його до кримінальної відповідальності або покарання в дисциплінарному порядку. З цією метою в цьому ж році був прийнятий Закон про дисциплінарну відповідальність суддів. Безпосередні важелі тиску на суддів зберігалися міністр юстиції, забезпечує загальний адміністративний нагляд за японським правосуддям, володіє правом висування суддів на вищі судові та адміністративні пости.
Для заміщення посади судді, відповідно до Закону 1890 р., потрібні юридичні знання і професійний досвід. Суддями ставали особи, які склали відповідні іспити і успішно пройшли випробувальний термін служби в органах суду і прокуратури протягом трьох років.
Законом 1890 передбачалося також створення Вищого публічного департаменту прокуратури зі штатом місцевих прокурорів, підпорядковуються суворої субординації. До прокурорам висувалися ті ж кваліфікаційні вимоги, що й до суддів, на них також поширювався контроль міністра юстиції, якому належало право давати вказівки прокурорам з тих чи інших судових справах.
У 1893 році був прийнятий Закон про адвокатуру. Адвокати стали брати участь в роботі суду. Адвокатський корпус знаходився під жорстким контролем, як міністра юстиції, так і прокуратури. Адвокати також підпадали під юрисдикцію дисциплінарних судів. Право залучати їх до дисциплінарної відповідальності належало прокурорам. Незважаючи на всі ці нововведення, "правоохоронна" система Японії ще довго залишалася репресивним придатком імперської влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Створення судової системи. "
 1. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  Коментар до статті § 1. Правосуддя в Україні здійснюється тільки судом (ч. 1 ст. 118 Конституції РФ). Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (ч. 2 ст. 118 Конституції РФ). Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією Російської Федерації і федеральним конституційним
 2. 4. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  Судово-медична експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах
 3. Контрольні питання
  1. Назвіть основні типи правових систем сучасності. 2. Дайте загальну характеристику англо-американської системи права. 3. Яке місце займає судовий прецедент в англо-американській правовій системі? 4. Романо-германська правова система та її особливості. 5. Місце і роль закону в системі континентального права. 6. Роль і значення судового контролю в континентальному праві. 7.
 4. Тема 13. Правова система Англії
  Особливості формування англійського загального права і системи його джерел. Географія розповсюдження англійського загального права. Джерела і система права в країнах англо-американської правової сім'ї. Значення і місце загального права в правовій системі. Судовий прецедент. Співвідношення законодавства і судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність
 5. 4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
  Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні таких інформаційних процесів, грунтуються на наступних правах і обов'язках їх учасників: право на створення і застосування інформаційних систем, їх мереж, засобів їх забезпечення (усі учасники цих процесів); право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності при створенні таких об'єктів (фізичні особи,
 6. Список літератури
  1. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 2. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М., 1996. 3. Даниленко Г.М. Звичай в сучасному міжнародному праві. М ., 1988. 4. Дильнов Г.В. Законодавча влада в правовій державі. М., 1995. 5. Зажіцкій В.І. Правові принципи в законодавстві Російської Федерації / / Держава і право. 1996. N 11. 6.
 7. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  Коментар до статті Коментар до частини 2. § 1. Набрали законної сили постанови федеральних судів, світових суддів і судів суб'єктів Російської Федерації, а також їх законні розпорядження, вимоги, доручення, виклики та інші звернення є обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових
 8. Глава 32. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  Зобов'язальне право - найважливіший розділ цивільного права, оскільки саме в зобов'язаннях відносини майнового обороту набувають свою основну правову форму. Найважливішим підставою виникнення зобов'язань виступає договір. Історично виникли відмінності в концепціях договору в країнах common law і країнах континентальної системи права піддаються нині дії динамічних
 9. Тема 15. Правові системи країн Британської Співдружності
  Англійське загальне право - історична основа правових систем Британської Співдружності. Класифікація національних правових систем країн Британської Співдружності. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Британської Співдружності. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії: Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права. Джерела права. Судова система.
 10. 9.3. Державна політика в галузі створення інформаційних систем , інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначена державна політика у сфері створення і застосування автоматизованих інформаційних систем, засобів зв'язку та »телекомунікацій: створення та розвиток федеральних і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі РФ; сприяння
 11. 46. Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу?
  Довгий час Суд Європейських співтовариств був єдиним судовим інститутом організації. Кількість вступників справ було невеликим, і він оперативно справлявся з їх розглядом. Однак поступово ситуація змінилася. Так, якщо за весь 1957 Суд виніс чотири рішення, десять років потому - 24, то в 1977 р. число винесених рішень досягло 100, а в 1987 р. - 208. Зростання навантаження на
 12. Тема 20. Змішані правові системи
  Поняття змішаних правових систем. Особливості історичного взаємодії та поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне
 13. Тема 9. Судова система ВКЛ
  Тема 9. Судова система
 14. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  Розглядаються загальні поняття предмета, методу і системи навчального курсу, що представляє собою підгалузь конституційного та адміністративного права, його нормативно-правові джерела, дається зміст і ознаки правоохоронної функції держави, поняття і системи правоохоронних органів у широкому і вузькому сенсі. Детально висвітлюються зміст і структура судової системи, поняття і
 15. Розділ VII. Судова система Європейського Союзу
  Розділ VII. Судова система Європейського
© 2014-2022  yport.inf.ua