Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційне розвиток

Конституція, діюча нині в Угорщині, є псовим в її історії формально-юридичної конституцією. У період між Першою і Другою світовими війнами Угорщина прічадлежала до числа країн, які не мали конституції як єдиного нормативного акта, який володіє вищою юридичною силою. Її конституційний устрій в цей період, а також у перші роки після Другої світової війни регулювалося звичайними законами і деякими іншими нормативними актами.
18 серпня 1949 Державне збори прийняли Конституцію Угорської Народної Республіки (Закон XX 1949 року), яка вступила чинності 20 серпня того ж року і діє до теперішнього часу, хоча зміст її, включаючи назву держави , піддалося істотним змінам.
Первинний текст цієї конституції сильно нагадував сталінську конституцію СРСР 1936 року. Як і її радянський зразок, конституція 1949 була наскрізь ідеологізована. Це був документ-вивіска, а аж ніяк не джерело права, покликаний регулювати реальні суспільні відносини. Примітно, що сама структура обох конституцій відображала ставлення тоталітарного законодавця до прав і свобод людини: основні права і обов'язки громадян становили предмет одній з останніх глав.
У 1972 році була прийнята нова редакція угорської конституції, необхідність якої пояснювалася тим, що "респуб-лику завершила будівництво основ соціалізму і перейшла до побудови повного (розвиненого) соціалізму". Зміни зводилися, в основному, до заміни застарілої фразеології на більш сучасну, більш демократично звучну (з'явилася, наприклад, норма про повагу республікою прав людини тощо). Деякі демократизуючі зміни стали вноситися до конституції в першій половині 80-х років, а також в 1987 році, коли, зокрема, було суттєво обмежено право Президії ВНР - колегіального глави держави підміняти Державні збори.
Більш серйозна демократизація конституції мала місце в січні 1989 року, коли режим, як кажуть, вже дихав на ладан, а політична монополія ВСРП дала глибокі тріщини. У цей час до конституції був включений інститут референ-дума (до цього Угорщина була однією з небагатьох соціалістичних країн, де цей інститут безпосередньої демократії да-таки не проголошувався). Ряд нових конституційних положень зміцнив самостійність Державних зборів, до голови якого перейшли деякі повноваження Президії ВНР і його керівництва. Замість включеного в констатує-цію в 1983 році слабкого Конституційно-правового ради, у завдання якого входила швидше імітація конституційного нагляду, ніж його дійсне здійснення, був заснований повноцінний інститут конституційного контролю - конституційну суд. Право громадян на об'єднання і на проведення зборів перестало обмежуватися "соціалістичними це-лями". Була передбачена можливість заміни військової служби альтернативної цивільної. Зміни, внесені до конституцію в квітні 1989 року, врегулювали процедуру парламентської відповідальності Уряду, яка до цього, як і в більшості інших соціалістичних країн, лише проголошувалася.
Проведений у жовтні 1989 року "круглий стіл" політичних сип по суті ознаменував кінець комуністичного режиму. На базі досягнутих домовленостей Державне збори прийняли дійсно нову редакцію констатує-ції, яка зачепила, правда, не весь її текст, але найбільш значні становища. Цей текст у великій мірі був деідеологізоване: з офіційної назви республіки виключено слово "Народна», усунуто більшість згадок про соціалізм і пов'язаних з ним явищах. У новій преамбулі було лише сказано, що текст конституції встановлюється в інтересах забезпечення мирного політичного переходу до правової держави, в якому реалізуються багатопартійна система, парламентська демократія і соціально орієнтована ринкова економіка. При цьому вказувалося, що нова редакція буде діяти до прийняття нової конституції.
У розділі про загальні положення Угорщина визначалася як республіка і як незалежна, демократична і правова го-сударство, в якому в рівній мірі реалізуються цінності буржуазної демократії та демократичного соціалізму. Були включені норми, що гарантують багатопартійність і спрямовані проти будь-яких спроб узурпації влади. Визначалися внутрішні і зовнішні завдання держави, принципи правової системи республіки. Ряд нових норм представляв собою конституційні передумови для переходу до ринкової економіки.
Із змін, пов'язаних з організацією влади, слід зазначити насамперед подальше посилення парламенту - Держав-ного зборів. Президія республіки замінювався одноосібним Президентом. Засновувалися нові конституційні інститути парламентського контролю - Уповноважений Державних зборів з цивільних прав і Дер-ная рахункова палата. Отримав конституційне врегулювання статус збройних сил і поліції. Деполітизувати суд і прокуратура. Істотно був перероблений розділ про основні права та обов'язки, які стали регулюватися з урахуванням досягнень міжнародного досвіду. Встановлювався гімн республіки, а щодо державного герба і державного прапора залишилися лише відсилання до поточного законодавства.
Передбачалося два види законів республіки: конституційні, приймаються за процедурою зміни конституції, і звичайні.
У червні 1990 року новий склад Державних зборів здійснив ще одну значну конституційну рефор-му. На цей раз остаточно були прибрані всякі ідеологічні положення, включаючи вказівку на рівну реалізацію цінностей буржуазної демократії та демократичного соціалізму.
З положень про економіку виключалося вказівка на використання переваг планування і на принцип рівних можливостей. Виключено також положення про державне визнання виробничого самоврядування. Формулювалася загальна гарантія права власності.
Встановлювалося, що закони, які стосуються основних прав і обов'язків, не можуть обмежувати істотне з-тримання основних прав. Однак, з переліку тих основних прав і обов'язків, дія яких не може бути ні при ка-ких обставин призупинено або обмежено, виключені виборчі права.
У розділах, присвячених державній організації, проведені зміни, спрямовані на подальше удосконалення форми правління - парламентарної республіки. З конституції виключений перелік посад, несумісних із депутатським мандатом, який був віднесений до сфери поточного законодавства. Депутати втратили право звертатися з питаннями до Президента республіки. Змінено були умови можливого розпуску Державних зборів. Засновувався інститут Уповноваженого Державних зборів з прав національних та етнічних меншин та конкретизировался порядок обрання керівництва Державної рахункової палати. Конституційний статус отримав Угорський національний банк. Врегульовано випадки припинення повноважень Уряду і передбачений по німецькому прикладу конструктивний вотум недовіри.
Термін "Угорська народна армія" був замінений терміном "Угорське військо" (буквально: гонведство; гонведи - за-щитники батьківщини). Командувач Угорським військом включений до складу Ради оборони.
Деякі уточнення і доповнення стосувалися конституційних прав та обов'язків.
Поняття конституційного закону було виключено. Замість цього передбачений ряд випадків, коли для прийняття закону потрібно позитивне голосування 2/3 присутніх депутатів Державних зборів.
Додано був опис державного прапора республіки.
У липні 1990 року в конституцію було включено опис державного герба республіки, а в серпні розділ про ради замінений розділом про місцеве самоврядування.
У 1991 році призначення голови Угорського національного банку перейшло з компетенції Державних зборів до компетенції Президента республіки.
У 1993 році уточнені і доповнені положення конституції, що стосуються заходів на випадок оборони країни, а також політичної діяльності осіб, які перебувають на службі у збройних силах і поліції.
Нарешті, ряду змін зазнав текст конституції в 1994 році. Чисельний склад Конституційного суду був змен-шен з 15 до 11 членів. Виключено положення про колегіальний здійсненні функцій Уповноважених Державних зборів з прав національних та етнічних меншин. Змінено порядок здійснення урядового контролю за законністю місцевого самоврядування, а також уточнено положення про вибори, розпуск і саморозпуск органів місцевого самоврядування.
Неважко бачити, що нинішній текст конституції має мало спільного з первісним текстом, прийнятим в 1949 році. Мабуть, тільки ряд положень про суді та прокуратурі, та визначення столиці залишилися без змін. Зрозуміло, збережи-лась і загальна структура вищого закону країни, хоча вона жодною мірою не відповідає сучасним уявленням. Обсяг конституції помітно збільшився; вона стала цілком застосовним правовим документом. Оскільки найбільш кардинальні зміни внесені в 1989-1990 роках (подальші носять суто частковий характер), можна сказати, що це конституція 1949 року в редакції 1990 року.
Конституція складається з 111 параграфів, об'єднаних у 14 розділів. Більшість параграфів ділиться на нумеровані частини. Хоча останнім параграфом конституції є § 78, треба мати на увазі, що багато додаткові параграфи позначені цифрою з літерним нарощенням (наприклад, § 70-а, 70-б і т.д.) при тому, що чотири параграфа з конституції ис виключені без заміни і без зміни загальної нумерації.
На відміну від більшості постсоціалістичних країн Угорщина не поспішала з прийняттям нової конституції, хоча целесо-образність цього навряд чи можна заперечувати. Клаптевий характер конституційного тексту не може не породжувати певних труднощів і в правотворчій, і в правозастосовчій діяльності.
В даний час розробляється проект нової конституції. Партії правлячої після парламентських виборів 1994 року коаліції мають намір при цьому забезпечити значну ступінь наступності з діючою конституцією в її нинішній редакції. Хоча відповідно до пункту "а" частини 3 § 19 і частиною 3 § 24 чинної конституції прийняття нової конституції належить до компетенції Державного зборів, яке може прийняти таке рішення більшістю 2/3 депутатів, правляча коаліція, що розташовує таким більшістю, привабила тим не менше до розробки проекту нової конституції опозицію і намір винести розроблений проект на широке громадське обговорення і потім на референдум. Це робиться з метою надати майбутньої конституції максимально можливу легітимність і забезпечити її стабільність.
З числа передбачуваних новел можна відзначити передачу функцій судового управління Національному юридичній раді, зміна функцій прокуратури, зменшення компетенції Конституційного суду за його власним пропозицією, реформу порядку зміни конституції, що має на увазі необхідність підтвердження рішення про зміну на наступній сесії Державних зборів. Передбачається змінити і виборчий закон: виключити другий тур і забезпечити пропорційність представництва партій при збереженні змішаної системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційне розвиток "
 1. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 2. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії , треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 3. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 4. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 5. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 6. § 1. Загальне та особливе в конституційному розвитку постсоціалістичних держав
  конституційному розвитку постсоціалістичних
 7. 2. Державні органи
    розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ - Президент Російської Федерації; СМ (РРФСР, РФ) - Рада Міністрів (Рада Міністрів - Уряд); ФНС - Федеральна податкова служба
 8. Висновок
    розвитку наукових уявлень про право. Конституційний Суд самим безпосереднім чином впливає на правову систему нашої держави, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи принципи правової держави. При цьому слід зазначити величезну увагу нашої держави до потреб громадян. Воно проводить з урахуванням
 9. Конституційний закон
    конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 10. 11.1. Система органів Міністерства внутрішніх справ РФ
    конституційних Норм відповідно до Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації» Уряд РФ розробляє і реалізує державну політику в галузі безпеки особистості, суспільства і держави; здійснює заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян ; охорони власності та громадського порядку; боротьбі з
 11. Введення
    конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 12. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
    Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 13. Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2004

 14. Контрольні запитання до розділу 15
    конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 15. Контрольні запитання до розділу 13
    конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 16. Конституціоналізм, конституційність
    конституційної законності як функції публічних структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997. Єременко Ю.П. Поняття і система соціалістичного конституціоналізму / / Правопорядок та правовий статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві у світлі Конституції СРСР 1977 року. - Саратов: 1980. Ільїн І.А. Про монархії і республіці / / Питання філософії. - 1991. N 3. Історія буржуазного
 17. Додаток Бібліографія з питань Конституції
    конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 18. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
    конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 19. Список рекомендованої літератури
    розвитку, 1996. 2. Державне право Німеччини. У 2 т. - М.: Інститут держави і права РАН, 1994. Т. 2. Частина 5. Конституційні основи фінансової системи ФРН. 3. Лексин В.М., Швецов А.М. Держава та регіони. Теорія і практика державного регулювання територіального розвитку. - М.: УРСС, 1997. 4. Мещерякова О.В. Податкові системи розвинених країн світу (довідник). - М.: Фонд
 20. § 5. Опублікування рішення
    Висновку Конституційного Суду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Рішення публікуються також у "Віснику Конституційного Суду Республіки Білорусь". Висновку Конституційного Суду не пізніше ніж у триденний строк з дня їх проголошення направляються Президенту Республіки Білорусь, Палаті представників і Раді
© 2014-2022  yport.inf.ua