Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В . В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Конституційні основи економічної і соціальної системи

Відповідні положення містяться в першому розділі конституції, а конкретизацію і розвиток отримують в законах, представляють собою джерела низки спеціальних галузей угорського права - цивільного, трудового, соціально-забезпечувального та ін
Конституція в § 9 встановлює, що економіка Угорської Республіки є такий ринковою економікою, в якій публічна власність і приватна власність рівноправні і користуються рівною захистом. Республіка визнає і підтримує право підприємництва і свободу господарської конкуренції.
Згідно § +14 конституції. Угорська Республіка гарантує право власності. Що стосується відчуження власності, то воно може мати місце лише як виняток і в публічних інтересах. Випадки і спосіб такого відчуження встановлюються законом, який має передбачати повне, безумовне і негайне відшкодування. Конституція гарантує і право спадкування (§ 14).
Власністю угорської держави є національне майно. Коло об'єктів виключної державної власності, а також видів господарської діяльності, що здійснюється виключно державою, встановлюється законом (§ 10). Згідно § 11 конституції, підприємства та господарські організації, що знаходяться в державній власності, здійснюють господарську діяльність самостійно. Способи здійснення цієї діяльності та відповідальність державних підприємств та господарських організацій визначаються законом.
У § 12 конституція зобов'язує державу підтримувати кооперативи, засновані на добровільному об'єднанні, і при-Знавала їх самостійність. Держава зобов'язана також поважати власність будь-яких спільнот, які здійснюють само-управління.
До числа конституційних обов'язків угорської держави в соціальній області належать:
- охорона інституту шлюбу і сім'ї (§ 15);
- особлива турбота про життєвий рівень, освіті та вихованні молоді, захист її інтересів (§ 16);
- турбота про нужденних допомогою розвиненої системи соціальних заходів (§ 17);
- визнання і здійснення права кожного на здорове довкілля (§ 18).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конституційні основи економічної та соціальної системи "
 1. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 2. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 3. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 4. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 5. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 6. Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР
  основними завданнями та напрямками економічного і соціального розвитку СРСР. Примітка: 21.04.1992 р. слова "у відповідності з основними завданнями та напрямками економічного і соціального розвитку СРСР "виключені. Стаття 153. Державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР визначають завдання в галузі економіки та соціально-культурного будівництва, містять цільові
 7. § 3. Злочини, що посягають на основи політичної системи Російської Федерації
  конституційна основа її функціонування, а також безперешкодне здійснення своїх політич-ських функцій державними і громадськими діячами. До цієї групи злочинів відносяться діяння, передбачені ст. 277-279
 8. Обов'язок держав співпрацювати один з одним відповідно до Статуту
  основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими державами у підтримці міжнародного миру і безпеки; b) держави співпрацюють у встановленні загальної поваги і дотримання прав людини, основних свобод для всіх і у ліквідації всіх форм расової дискримінації і всіх форм релігійної нетерпимості; c) держави здійснюють свої міжнародні
 9. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 10. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги , що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
© 2014-2022  yport.inf.ua