Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1996 - перейти до змісту підручника

Виборче право і виборча система

Основи виборчого права Індії закріплені в Конституції 1950 р., де дуже докладно регламентовані вибори президента і віце-президента. Питання про вибори в обидві палати парламенту, а також в легіслатури штатів і місцевих органів влади в основному законі детально не розглянуті. Вони підлягають конкретизації в поточному законодавстві Союзу (ст. 327) або штатів (ст. 328).
Виборче законодавство незалежної Індії скасував майновий і освітній цензи, надало жінкам рівні виборчі права з чоловіками, частково скасувало успадковану від англійців куріальних систему. Проте в інтересах правлячих класів все ще зберігаються деякі обмеження прав трудящих.
Основний закон країни визначає лише головні принципи виборчого права. Ст. 326 вказує, що вибори в Народну палату парламенту і Законодавчі збори штатів проводяться на основі загального виборчого права повнолітніми громадянами, які відповідають відповідним цензам, передбаченим конституцією і законодавством про вибори. Активним виборчим правом користуються індійські громадяни, які досягли віку 18 років і проживають у виборчому окрузі не менше 6 місяців протягом року, що передує виборам.
Конституція Індії забороняє виключати зі списків виборців на підставі релігійної, расової, кастової належності, а також за ознакою статі (ст. 325). Як і в інших країнах, не мають права голосу душевнохворі, особи, вдосконалення-шівшіе кримінальні злочини або незаконні діяння в період виборів, і деякі інші категорії осіб.
Для Індії характерно не тільки використання прямих і непрямих виборів, а й поєднання їх з принципами призначення і резервування місць у виборних органах для жінок і недостатньо розвинених груп населення.
Підготовку виборів до парламенту країни і легіслатури штатів, а також президента і віце-президента, керівництво та кон-троль за проведенням всіх виборів здійснює призначувана президентом Виборча комісія (ст. 324).
В Індії застосовується система обов'язкової реєстрації виборців, при якій реєстратор у кожному виборчому окрузі, відповідно до закону, зобов'язаний сам внести до списків виборців усіх громадян, що задовольняють виборчим цензам. Списки виборців регулярно переглядаються. Більшість виборчих округів в Індії одномандатні.
У силу відмінностей в чисельності населення штати дуже по-різному представлені в Народній палаті.
Вибори в Індії здійснюються за мажоритарною системою відносної більшості.
Пасивним виборчим правом, тобто правом бути обраним у депутати Народної палати, володіють громадяни, які досягли 25 років, за винятком: а) осіб, які перебувають на платній державній службі; б) засуджених на строк не менше 2 років; в) оголошених судом божевільними або дискваліфікованих відповідно з яким- або іншим законом. Кандидат у депутати повинен проживати у виборчому окрузі, за яким він балотується.
Для висунення кандидата в депутати достатньо запропонувати його кандидатуру одним виборцем і підтримати її дру-гим, що виглядає вельми демократично. Однак, незалежним кандидатам дуже важко добитися успіху на виборах без під-тримки впливової політичної партії. Кандидат у депутати зобов'язаний внести виборчу заставу у розмірі 500 рупій. Якщо ж кандидат набере менше 1/8 голосів у своєму окрузі, застава не повертається, що створює великі складнощі для кандидатів від партій, фінансові ресурси яких обмежені. За визнанням А.С.Наранга, "жодна політична партія не може втриматися при владі в Індії без підтримки великих монополій. Виборчі витрати досягли в країні неймовірних розмірів". В політиці і виборах велике значення має кастова приналежність кандидата в депутати.
Закон передбачає таємне голосування, але, як і у Великобританії, проводиться нумерація бюлетенів, дозволяю-щая встановити, за кого голосував виборець.
Вибори до Ради штатів непрямі. Віковий ценз для кандидатів у депутати цієї палати 30 років. 238 з 250 членів Со-вета штатів обираються на 6 років виборними членами Законодавчих зборів штатів і союзних територій. Інші 12 депутатів призначаються президентом з числа осіб, які мають особливі заслуги в галузі літератури, науки, мистецтва чи громадської діяльності (ст. 80).
Рада штатів оновлюється на 1/3 кожні два роки. Члени цієї палати обираються за так званою системою "єдність-ного переданого голосу". Виборні місця в Раді штатів розподіляються НЕ порівну, але й не строго пропорційно чисельності населення штатів. Деякі переваги надаються штатам з найбільш нечисленним населенням, що вельми справедливо, оскільки при дотриманні суворої пропорційності вони взагалі не могли бути представлені у верхній палаті парламенту.
Виборчі цензи для активного і пасивного виборчого права з виборів до палати легислатур штатів, відповідно, такі ж як з виборів в нижню і верхню палати центрального парламенту.
Нижні палати - законодавчі збори штатів можуть мати чисельність від 60 до 500 депутатів (ст. 170). Вони обираються прямим голосуванням населенням штату строком на 5 років. Певне число місць резервується відповідно до ст. 332 конституції за представниками відсталих у соціально-економічному відношенні каст і племен з тим, щоб забезпечити їх представництво в законодавчих зборах.
Верхні палати - законодавчі рада штатів обираються строком на 6 пет з громадян старше 30 років по системі "єдиного переданого голосу" у відповідності з наступним складним принципом: 1/3 всіх членів ради обирається Законодавчими зборами штату; 1/3 - муніципальними органами; 1/12- випускниками університетів, більше 3 пет тому завершила навчання; 1/12 - викладачами вищої та середньої школи з не менш, ніж трирічним стажем роботи, а також 1/6 - призначається губернатором з числа осіб , які мають особливі пізнання в галузі науки, літератури, мистецтва, кооперативного руху або громадської діяльності. Загальне число членів Законодавчої ради штату, як правило, має бути більше 40 чоловік, але не більше 1/4 числа членів Законодавчих зборів цього штату. Кожні 2 роки склад Законодавчих зборів оновлюється на 1/3, що забезпечує певну спадкоємність і постійність роботи цього менш демократичного за способом формування, складом і характером діяльності органу.
В даний час дискутується питання про перехід до пропорційної виборчої системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виборче право і виборча система "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Стаття 5.52. Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 3. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам , виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 5. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 6. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку , діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 7. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянинові виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 8. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму , іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а рівно
 9. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
  виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на обличчя, що було
 10. Партійна і виборча системи.
  виборчих реформ. Закон 1919 передбачив заміну мажоритарної системи системою пропорційного представництва. Однак нова система була значно спотворена тим, що в законі було передбачено отримання партіями додаткових місць у вигляді "премій" за перемогу у виборчому окрузі. У 1927 р. мажоритарна система була відновлена. За законом 1927 Франція і ряд її заморських
 11. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня , бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених
 13. Стаття 5.6. Порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації
    виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, іноземного (міжнародного) спостерігача, довіреної особи або уповноваженого представника кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, члена або уповноваженого представника ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму чи представника засобу масової інформації на
 14. Стаття 5.17. Неподання або неопублікування звіту, відомостей про надходження та витрачання коштів, виділених на підготовку і проведення виборів, референдуму
    виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, кредитною організацією у встановлений законом термін звіту, відомостей про джерела і про розміри коштів, перерахованих у виборчий фонд, фонд референдуму, і про всіх вироблених витратах на проведення виборчої кампанії , кампанії референдуму, неповне
 15. Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
    виборчих прав, права на участь у референдумі, законодавець визнав за необхідне ввести додаткові процесуальні гарантії захисту інтересів різних учасників публічно-правових відносин, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму. Частиною 2 коментованої статті передбачено, що справи про розформування виборчої комісії, комісії референдуму розглядаються в
 16. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки при фінансуванні виборчої кампанії, кампанії референдуму (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
    виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, їх уповноваженими представниками з фінансових питань з метою досягнення певного результату на виборах, референдумі без компенсації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду, фонду референдуму
 17. Стаття 5.8. Порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку та умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють теле-та (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях
    виборчим об'єднанням, виборчим блоком, членом або уповноваженим представником ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, іншою особою, уповноваженою виступати від імені кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку або залученим зазначеними особами до проведення передвиборної агітації, або особою, що заміщає державну посаду
 18. 21. Виборчі права громадян РФ
    виборчого права в об'єктивному і суб'єктивному сенсі. В об'єктивному сенсі під виборчим правом розуміється сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають з приводу виборів посадових осіб і представницьких органів, а також референдуму. Відповідно до ФЗ від 12 червня 2002 р. № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в
 19. Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму Коментар до статті 142
    виборче право громадян. Предметом злочину можуть бути підписні листи, посвідчення на право голосування, списки виборців, виборчі бюлетені, протоколи виборчих комісій та комісій з проведення референдуму. 2. Об'єктивна сторона полягає у фальсифікації виборчих документів, їх підробці, у внесенні неіснуючих виборців у підписні листи, в списки
© 2014-2022  yport.inf.ua