Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

1. Загальна характеристика виборчого права

Виборче право незалежної Індії значно демократизувати виборчим законодавством в порівнянні з колоніальними часами. Воно скасував майновий і освітній цензи, надало жінкам рівні виборчі права з чоловіками, частково скасувало успадковану від англійців куріальних систему. Проте все ще зберігаються деякі відкриті, а частіше приховані обмеження виборчих прав громадян.
У Конституції Індії визначені найзагальніші основи виборчого права. У ній досить повно регламентовані лише вибори Президента та Віце-президента. Найбільш докладно виборче право врегульовано в Законах про народне представництво 1950 і 1951 рр.., Законі про реорганізацію штатів 1956 р., актах Комісії з визначення виборчих округів 1962 і 1972 рр.., Законі про управління союзними територіями 1963 р. і ін
Не менше значення для правового регулювання виборчих кампаній мають такі підзаконні акти, як накази Президента і різні правила, що видаються Виборчою комісією. До найважливіших з них відносяться Правила реєстрації виборців 1960 р., Правила поведінки на виборах 1961 р., Інструкція Виборчої комісії Індії про порядок надання виборчих символів 1968 р. і ряд інших.
Оскільки Індійський Союз є федерацією, цілий ряд питань виборчого права регламентується законодавством окремих штатів, зокрема Джамму і Кашміру, Сиккима *, Нагаленда, а також відповідними правилами і наказами. По суті справи, вони являють собою місцеву модифікацію загальноіндійських законів і правил.
* Див, наприклад: Application of Registration of Electors Rules 1960 to the State of Sikkim; The Conduct of Assembly Elections (Sikkim) Rules / / Manual of Election Law. N. D., 1977. P. 329, 337.
У процесі еволюції виборчого законодавства за роки незалежності проявилася як загальна тенденція до його уніфікації, так і здатність, змінюючись, враховувати вельми специфічні умови Індії.
Для Індії характерно не тільки використання прямих і непрямих виборів, а й поєднання їх з принципами призначення і резервування місць у виборних органах для жінок і недостатньо розвинених в соціальному, економічному і культурному відношенні груп населення. Увага до цього принципу особливо посилився в останні роки (наприклад, 72-я, 73-а, 76-а, 77-а поправки до Конституції, прийняті в 1992 - 1995 рр.., 82-я і 83-а поправки 2000 ), у тому числі і в діяльності прийшов до влади в 1998 р. коаліційного Уряду, керованого ДП. Система резервування, застосовувана у виборчому праві, певною мірою намагається враховувати надзвичайно строкатий соціально-кастовий, національний і релігійний склад жителів країни. Складний порядок виборів робить важким розуміння його механізму простими індійцями, близько 2/3 яких і донині, незважаючи на великі зусилля і успіхи Уряду в боротьбі за підняття рівня освіти, залишаються неписьменними. Не можна не визнати складність і почасти казуистичность виборчого права Індії.
Однією з особливостей виборчого права є те, що панувала на політичній арені партія ІНК з самого початку підпорядкувала своїм інтересам всі стадії виборчого процесу. Цьому неабиякою мірою сприяла тривалий час існувала в країні до 1989 р. багатопартійна система з однією домінуючою партією. Як зазначив Р. Лал, в Індії "весь виборчий процес будується навколо партійної системи" *.
* Lal R. Representation and Election Imbalances. A Plea for Electoral Reform / / The Indian Political Science Review. Vol. IV. N. D., 1980. No. 2. P. 284.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальна характеристика виборчого права "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація та порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних держав
  характеристика цивільного права зарубіжних
 3. Загальна характеристика договору комісії
  характеристика договору
 4. Загальна характеристика агентського договору
  характеристика агентського
 5. Загальна характеристика договору позики
  характеристика договору
 6. Загальна характеристика договору оренди
  характеристика договору
 7. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  характеристика договору комерційної
 8. Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
  характеристика правового становища некомерційних
 9. Глава II. Загальна характеристика правової системи Європейського союзу
  характеристика правової системи Європейського
 10. Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій
  характеристика правового статусу некомерційних
 11. Тема 8. Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
  характеристика романо-германської правової