Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина. Криминалистика - М.:"Проспект", 2011, 2011 - перейти к содержанию учебника

Очная ставка

Очная ставка - самостоятельное следственное действие, по существу представляющее собой допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Очная ставка"
 1. Стаття 193. Розміри ставок податку
  193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах: а) 17 відсотків; б) 0 відсотків. 193.1. Цією статтею збережено дві ставки податку, що свідчить про відмову використовувати в Україні знижені ставки, як це відбувається в більшості європейських країн. Така відмова дозволяє уникнути ускладнення адміністрування податку та загострення проблем із його відшкодуванням.
 2. Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
  28.1. Абсолютною (специфічною) є ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування. 28.2. Відносною (адвалорною) визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування. Абсолютні
 3. Стаття 27. Гранична ставка податку
  27.1. Граничною ставкою податку визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом. Обмеження податкового тиску застосовуються в переважній більшості випадків шляхом використання саме цієї конструкції. Але треба враховувати, що гранична межа при встановленні ставки стосується місцевих податків та зборів, коли таким чином обмежується
 4. Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
  26.1. Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Кодексу. 26.2. У випадках, передбачених цим Кодексом, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок. Базова (основна) ставка - ставка, що не враховує особливостей платника або виду діяльності, які
 5. 5. Налоговая ставка
  Налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). Так сказано в п. 1 ст. 394 НК РФ. Местные власти вправе определять налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты указанного налога. Также они вправе устанавливать
 6. Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
  194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього розділу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього розділу, яка є основною. 194.1.1. Податок становить 17 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. 194.1.
 7. 4.7.1. Ставка налога
  Ставка налога - размер налога на единицу налогообложения. Налоговый кодекс Российской Федерации определяет налоговую ставку как величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. По методу установления выделяют ставки твердые и процентные (квоты). При методе твердых ставок на каждую единицу налогообложения определен фиксированный размер налога (например, 10 руб. за гектар
 8. Глава 5 Тактика допроса и очной ставки
  Статья 187. Место и время допроса 1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. 2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. 3. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая
 9. 5.4. Ставка для участков, приобретенных для личного хозяйства
  Пониженная ставка 0,3% также применяется в отношении земель, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также для дачного
 10. Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
  248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк: Категорія відходів Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання), гривень за куб. метр Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів,
 11. Стаття 274. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)
  274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 і 278 цього Кодексу. 274.1. Щодо поняття ставки податку, яке вживається у ст. 274 ПК України - див. п. 14.1.240. ст. 14 ПК України. У статті, що коментується, йдеться
 12. Стаття 25. Ставка податку
  25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування. Ставка податку являє собою податкові нарахування на одиницю виміру податкової бази. Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами й не можуть змінюватися
 13. Стаття 272. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження)
  272.1. Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах: 272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; 272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03. 272.2. За сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими
 14. Стаття 312. Ставки збору
  312.1. Ставка збору становить 3 відсотки від вартості фактично відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на додану вартість. Коментована стаття регулює питання щодо визначення величини ставки збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, який, відповідно до даного Кодексу, стягується з оптового постачальника електричної
 15. 8. Особенности исчисления и уплаты земельного налога в отдельных случаях
  Чтобы определить сумму земельного налога, организации необходимо знать кадастровую стоимость участка, а также ставку налога. Согласно п. 1 ст. 396 НК РФ сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено п. 15 и 16 ст. 396 НК РФ. Рассмотрим, как применять это простое правило на практике - в