Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Перевірка показань на місці

Перевірка показань на місці - слідча дія, сутність якого полягає в тому, що раніше допитані особа відтворює на місці обстановку і обставини досліджуваної події, вказує на предмети, документи і сліди, що мають значення для кримінальної справи, демонструє певні дії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перевірка показань на місці "
 1. Глава 7 Тактика слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  Стаття 181. Слідчий експеримент З метою перевірки та уточнення даних, що мають значення для кримінальної справи, слідчий має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а
 2. Глава 21. Перевірка показань на місці
  Глава 21. Перевірка показань на
 3. Стаття 96. З'ясування достовірності показань свідка
  1. Сторони кримінального провадження мают право ставити Свідкові запитання Щодо его возможности сприйматися факти, про Які ВІН Дає показання, а такоже Щодо других известить, Які могут мати значення для ОЦІНКИ достовірності показань свідка. 2. Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надаті показання, документи, Які підтверджують его репутацію, зокрема, Щодо его засудження за
 4. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  1. У передбачених ЦПК випадках показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див.
 5. § 2 . Загальні положення тактики слідчого експерименту та перевірки показань на місці
  Відразу звернемо увагу на те, що самій ст. 181 КПК не регламентуються небудь вимоги, прийоми і рекомендації з виробництва слідчого експерименту (як то мало місце в ст. 183 КПК РРФСР). Більш «пощастило» в цьому відношенні перевірці показань на місці: ст. 194 КПК, по-перше, забороняє будь-яке стороннє втручання в хід перевірки та навідні запитання, по-друге, не допускає
 6. Стаття 63. Показання свідка
  1. Показання свідка - це ПОВІДОМЛЕННЯ про відомі Йому Обставини, Які мают значення для справи. Чи не є доказ показання свідка, Який НЕ может назваті джерела своєї обізнаності Щодо певної Обставини. 1. Показання свідка - це один Із найважлівішіх ЗАСОБІВ доказування у цівільному процесі. Згідно з коментованою статтей, показання свідка - це ПОВІДОМЛЕННЯ про відомі Йому Обставини, Які мают Значення
 7. Стаття 23. Безпосередність Дослідження показань, промов и документів
  1. Суд досліджує докази безпосередно. Показання учасников кримінального провадження суд отрімує усно. 2. Чи не могут буті візнані доказ Відомості, что містяться в показаннях, промовах и документах , Які НЕ були предметом безпосередно Дослідження суду, крім віпадків, передбачення Цім Кодексом. Суд может Прийняти як доказ показання ОСІБ, Які не дають їх безпосередно в судновому засіданні, позбав у
 8. Стаття 70. Обов'язки і права свідка
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює дві обов'язки свідка - з'явитися до суду і дати правдиві свідчення. Обов'язок з'явитися в судове засідання виникає з отриманням повістки про виклик суду. Повістка вручається свідкові з дотриманням правил гл. 10 ЦПК. До свідку, не з'явився в судове засідання без поважних причин, можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу, а при неявці
 9. Стаття 26.2. Докази
  1. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, встановлюють наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного
 10. Стаття 95. Показання
  1. Показання - це Відомості, Які Надаються в усній або пісьмовій ФОРМІ во время допиту підозрюванім, обвинуваченого, свідком, потерпілім, експертом Щодо відоміх їм известить у крімінальному провадженні, что мают значення для цього кримінального провадження. 2. Підозрюваній, обвинуваченого, Потерпілий мают право давати показання во время досудового Розслідування та суднового РОЗГЛЯДУ. 3. Свідок,
© 2014-2020  yport.inf.ua