Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

Під формою правління ми розуміємо систему формування і взаємин глави держави, вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Вона історично складається в процесі боротьби і взаємодії соціальних і політичних сил відповідного суспільства.
Форма правління має основне значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації і функціонування держави. Це не просто теоретична абстрактна категорія науки, як, скажімо, суверенітет чи народовладдя, а той ключ, за допомогою якого ми тільки й можемо розібратися в розумінні тієї чи іншої системи органів державної влади, встановленої конституцією відповідної держави.
При аграрному ладі значення форми правління зводилося лише до визначення того, яким чином заміщується посада глави держави - в порядку спадкування чи шляхом виборів. Принаймні розкладання феодалізму і переходу до індустріального строю, що супроводжувався послабленням влади монархів, появою і зміцненням народного (національного) представництва, типологія форм правління стала збагачуватися: найбільшу значимість набуло не те, спадковий або виборний глава держави в країні, а те, як організуються відносини між главою держави, парламентом, урядом, як взаємно врівноважуються їх повноваження, - словом, як влаштований розподіл влади. І сьогодні при аналізі форми правління конкретної держави нас насамперед цікавить не те, республіка це чи монархія, а те, який різновид республіки чи монархії тут встановлена. З цими різновидами ми зараз і познайомимося.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ "
 1. Контрольні питання
  форми держави. 2. Які форми правління існують в сучасному світі? 3. Загальна характеристика президентської та парламентської республік. 4. Назвіть ознаки федерації як складної форми організації державного устрою. 5. За яким принципом утворена Російська Федерація? 6. Чи є конфедерація державним утворенням? 7. Вкажіть форми здійснення
 2. 1. Загальна характеристика форм правління
  правління (найбільш типовим прикладом у цьому відношенні служить Туркменістан). У державах Центральної та Східної Європи в основному діє парламентарна форма правління. Деякі елементи президентської республіки притаманні Польщі і Румунії (вони історично орієнтувалися на французьку модель державного устрою), що дає підставу характеризувати їх як
 3. Глава 4. ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  певну державну форму. Так, Великобританія нав'язала Малайї, а потім Малайзії федеративну форму державного
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і дуалістичними формами правління,
 5. 27. Правління кооперативу і його повноваження
  правління. Спеціально виділені лише два таких повноваження: здійснення поточного керівництва діяльністю кооперативу та подання кооперативу в господарських та інших відносинах. Правління кооперативу обирається загальними зборами членів кооперативу на строк не більше двох фінансових років і складається не менше ніж з трьох членів. Члени правління кооперативу повинні бути членами кооперативу.
 6. Контрольні питання
  форми правління Великого князівство Литовського в 14-16 в.в. 2. Перерахувати вищі органи державної влади Великого князівства Литовського в 14-16в.в. 3. Компетенція князя, Ради. Сойму. 4. Правове та соціальне становище стани
 7. § 2. Форма держави: поняття та елементи
  форми держави значною мірою залежить і політичне життя в суспільстві, і стійкість державних інститутів. Форма держави - це спосіб організації політичної влади, що охоплює форму правління, форму державного устрою і політичний режим. У формі держави виражається його будова, на яке впливають як соціально-економічні фактори, так і природні,
 8. 3. Виникнення держави. Форма держави, основні форми правління
  форми держави належать: форма правління, як порядок організації вищої державної влади, утворення її органів та особливостей її взаємодії з населенням; форма державного устрою, тобто територіальна організація державної влади та державно-правовий режим, що відображає систему прийомів і способів здійснення влади. Основними формами правління є
 9. 28. Відповідальність членів правління кооперативу
  правління кооперативу, підлягають відшкодуванню ними кооперативу на підставі судового рішення. Якщо внаслідок недобросовісної діяльності правління кооперативу завдано збитків, то сам кооператив рішенням загальних зборів не може постановити стягнути з членів правління суму матеріального збитку. Для цього необхідно звернутися в суд, який встановить обгрунтованість заявлених претензій. При
 10. 4. Форми держави, основні форма правління
  форми правління: 1. монархія - верховна влада в країні належить правителю за правом спадкування на необмежений період, довічно. Монархія як форма правління присутній в наступних державах різних частин світу: Великобританія, Швеція, Голландія, Бельгія (у Європі), Саудівська Аравія, Японія (в Азії), Марокко (в Африці) та інші. Існує два види монархій: 1) абсолютна -
© 2014-2022  yport.inf.ua