Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

28. Відповідальність членів правління кооперативу

Збитки, завдані кооперативу внаслідок несумлінного виконання своїх обов'язків членами правління кооперативу, підлягають відшкодуванню ними кооперативу на підставі судового рішення.
Якщо внаслідок недобросовісної діяльності правління кооперативу завдано збитків, то сам кооператив рішенням загальних зборів не може постановити стягнути з членів правління суму матеріального збитку. Для цього необхідно звернутися в суд, який встановить обгрунтованість заявлених претензій.
При цьому винуватці шкоди несуть солідарну відповідальність. Солідарна відповідальність означає в даному випадку, що сільськогосподарський кооператив має право вимагати стягнення збитків як від усіх винуватців шкоди (боржників) спільно, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині суми, що підлягає стягненню.
Якщо кооператив не отримав належної суми від одного з солідарних боржників, то він має право вимагати недоотримане від інших.
Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, поки сума не буде виплачена повністю.
Член правління кооперативу зобов'язаний у встановленому законом порядку відшкодувати збитки, завдані їм кооперативу, у випадках, коли в порушення ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» або статуту кооператив:
1) погашаються повністю або частково пайові внески, виплачуються дивіденди або кооперативні виплати;
2) передається або продається майно кооперативу;
3) виробляються кооперативні виплати після настання неплатоспроможності кооперативу або після оголошення про його неспроможність (банкрутство);
4) надається кредит.
Наявність провини членів правління кооперативу у виникненні шкоди кооперативу - необхідна умова їх відповідальності.
Члени правління кооперативу не відшкодовують кооперативу збитки, якщо їх дії грунтуються на рішенні загальних зборів.
Члени правління кооперативу не звільняються від обов'язку відшкодувати завдані ними збитки кооперативу в результаті вчинення дій, передбачених п. 4 ст. 28 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», якщо зазначені дії були вчинені з схвалення загальних зборів.
У той же час члени правління не звільняються від відповідальності, якщо їх дії вчинені з схвалення наглядової ради. Але це не означає, що члени наглядової ради, що схвалили протиправні дії, самі ніякої відповідальності не несуть.
Вони можуть бути притягнуті до солідарного відшкодування шкоди разом з членами правління.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28. Відповідальність членів правління кооперативу "
 1. 29. Повноваження наглядової ради кооперативу
  Повноваження наглядової ради кооператівазакреплени в ст. 30 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за діяльністю правління кооперативу. Спостережна рада кооперативу має право вимагати від правління звіт про його діяльність, а також ознайомитися з документацією кооперативу, перевірити стан каси кооперативу, наявність цінних
 2. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 3. § 5. Виробничі кооперативи
  Виробничим кооперативом (артіллю) вважається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності Це об'єднання засноване в першу чергу на особистій трудовій участі членів кооперативу, а також передбачає об'єднання ними майнових пайових внесків. Таким чином, кооператив, в першу чергу, являє собою форму
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 6. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  Загальні положення. Оскільки юридична особа - повноцінний суб'єкт цивільного права і учасник цивільного обороту, воно має правосуб'єктність, у тому числі правоздатністю (здатністю мати права та обов'язки) і дієздатністю (здатністю своїми діями набувати і здійснювати права, а також створювати і виконувати обов'язки). Однак правоздатність та дієздатність
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Загальні положення. Виробничий кооператив (артіль) * (255) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й
 8. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 9. § 6. Акціонерне товариство
  Загальні положення. Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників (акціонерів) по відношенню до суспільства; акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій (абз. 1 ст. 96 ГК; абз. 1, 2 п. 1
 10. § 1. Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
  Загальні положення. Некомерційними є організації, які: 1) в якості основної мети своєї діяльності не мають отримання прибутку і 2) не розподіляють прибуток між своїми учасниками (п. 1 ст. 50 ЦК). Слід відразу зазначити, що це не передбачає повної заборони на здійснення названими особами господарської діяльності і яких-небудь виплат учасникам * (291). Так, члени
© 2014-2022  yport.inf.ua