Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Курсова робота. Адміністративне правопорушення, 2011 - перейти к содержанию учебника

6. Перелік використаних джерел.

Законодавчі і нормативні акти органів державної влади
1. Конституція України
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
3. Кримінальний Кодекс України.
4. Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі".
5. Законом України "Про міліцію".
6. Статут Патрульно-постової служби міліції України затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ від 28.07.1994р.
Навчальні посібники і монографічні видання
1. Битяк Ю.П., В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. "Адміністративне право Украины" - Харьков: 2003
2. Копєйчиков В.В. "Правознавство". - К.: Юринком Інтер, 1999.
3. Забарный Г.Г. "Адміністративне право Украины", К.:2001
4. Ківалов С.В., Біла Л.P. "Адміністративне право України" (Навчально-методичний посібник),- Одеса: 2002.
5. Клименко Г.Б. "Адміністративне право", - Харків: 2000
6. Коваль Л.В." Адміністративне право", Киев, 1998Гончарук С.Т. "Адміністративне право України", - К.: 2001
7. Колпаков В.К. "Адміністративне право Украины", К.: 2000
8. Кудрявцев В.Н. "Закон, поступок, ответственность". 1998
9. Малеин Н. С. "Правонарушения: понятие, причины, ответственность." М.: 1985
10. Павловский Р.С. "Адміністративне право", - К.: 1986
11. Печеницын В.А. " Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел",Хабаровск, 1988.
Література для порівняльного аналізу
1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. "Адміністративне право Российской Федерации", М.: 1996
2. Бахрах Д.Н."Адміністративне право", М.: 1996
3. Коренев А.П. "Адміністративне право России", M.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», 1999.
4. Овсянко Д.М. Адміністративне право, - М.: 1997
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6. Перелік використаних джерел."
 1. § 2. Джерела приватного права
  перелік джерел права Європи має такий вигляд: 1) європейська традиція права, що ґрунтується на положеннях римського права, котрі, у свою чергу, відображають ідеї природного права; 2) європейська концепція права; 3) міжнародно-правові угоди між європейськими країнами. Розглянемо джерела приватного права, як ті чинники, обставини, що стали підґрунтям його змісту та суті, тобто, такі
 2. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку
 3. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
  перелік видів цінних паперів, які можуть випускатися і бути в обігу в Україні (дпв. ст. 5 Закону "Про цінні папери і фондовий ринок"): 1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини
 4. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  перелік космічним транспортом та іншими видами транспорту. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти також може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення). Враховуючи специфіку інституту договору перевезення та наявність різних видів транспорту, правові особливості його функціонування закріплено у спеціальному транспортному
 5. § 5. Поняття і система господарського законодавства
  переліку документів, необхідних для їх одержання, забезпечення реалізації декларативного принципу та запровадження принципу «мовчазної згоди»; ­ до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо унеможливлення необґрунтованого розширення переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню; ­ до ГК (436 - 15), ЦК (435 - 15),Закону України «Про державну
 6. § 3. Фінансування заходів державної підтримки підприємництва
  перелік необхідних документів затверджуються наказом Держкомпідприємництва за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном, повідомляє департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів. У 2008 році на таку мету буде спрямовано 32 млн. бюджетних коштів. Фінансовою підтримкою підприємництва є також застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності
 7. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  перелік об'єктів державної власності міститься у п. 2.4 Класифікації форм власності ДК 001:2004, затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97, відповідно до якого об'єктами права державної власності є майно: ­ державних та казенних підприємств, державних організацій, установ та закладів, що діють на основі державної
 8. § 4. Поняття і види господарських товариств
  перелік підписується головою та секретарем зборів. До компетенції загальних зборів належить: ­ визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; ­ внесення змін до статуту товариства; ­ обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради); ­ обрання та відкликання членів виконавчого органу та
 9. § 1. Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначається ст. 9 Закону. Він складає біля 80 видів господарської діяльності. щоб їх не перелічувати, вони за ознаками напрямів діяльності
 10. § 1. Поняття і головні засади приватизації
  перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» і т. д.); ­ державного регулювання та контролю за проведенням приватизації і післяприватизаційною діяльністю (в тому числі завдяки створенню відповідних державних органів, наприклад, Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших); ­ платності відчуження державного майна
© 2014-2022  yport.inf.ua