Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Політичні права, свободи та обов'язки

Сюди відносяться насамперед гарантовані Конституцією права громадян на участь у виборах і референдумах (ст. 42), на проведення мирних зборів і маніфестацій, для яких у разі проведення не в публічних місцях не потрібно дозволу (ст. 43), вільно об'єднуватися (ч. 1 ст. 44 ) і подавати скарги, пропозиції та петиції в державні органи (ст. 45).
До цієї ж групи прав і свобод можна віднести право кожного висловлювати і поширювати свої думки усно, письмово, за допомогою звуку, зображення або іншим чином. Не можна, однак, використовувати це право на шкоду правам і доброму імені інших, для закликів до насильницької зміни конституційного ладу, до вчинення злочинів, до розпалювання ворожнечі або до насильства над особистістю (ст. 39). Згідно ч. 1 ст . 40 Конституції, друк і інші засоби масової інформації є вільними, і не підлягають цензурі.
У ст. 41 проголошується право кожного шукати, одержувати і поширювати інформацію, однак не на шкоду правам і доброму імені інших громадян , національної безпеки, громадському порядку, народний здоровий і моралі. За громадянами визнається право на інформацію від державного органу або установи, якщо ця інформація представляє для них законний інтерес, не складає державної або іншої захищеної законом таємниці і не зачіпає чужих прав.
Конституція зобов'язує громадян дотримуватися і виконувати Конституцію і закони (ч. 1 ст. 58). Згідно ст. 59, захист вітчизни є обов'язком і честю для кожного болгарського громадянина, тоді як зрада і зрада по відношенню до батьківщини суть найтяжчі злочини і караються за всією суворістю закону. Тут же передбачені військовий обов'язок виконання якої Законом про оборону та Збройних силах Республіки Болгарії 1995 розуміється як «діяльність з виконання військової служби в мирний і воєнний час, служба запасу і обов'язок військового обліку», і можливість її заміни альтернативною службою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Політичні права, свободи та обов'язки"
 1. 4. Політичні права, свободи та обов'язки
  політичній сфері права і свободи, як колективні, так і індивідуальні, відображені в Конституції досить коротко. До них відносяться в першу чергу виборчі права, які сформульовані в розд. 9 чинної редакції збережених положень Конституції стосовно тільки до виборів Сейму, Сенату і Президента республіки. Вони будуть розглянуті нами в наступному параграфі. Згідно ст. 83,
 2. Контрольні запитання до розділу 3
  політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і свобод. Охарактеризуйте конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 3. Контрольні запитання до розділу 6
  політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 4. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  політичних і соціально-економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави. Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК , є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої ??частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити
 5. 1. Виборчі права
  політичні права та обов'язки. Право голосу належить тим з них, хто досяг 18 років і по федеральному праву не позбавлений активного громадянського права *. Членом Національної ради може бути обраний будь-який виборець, що не належить до духовному стану. * До 1971 виборчих прав не мали жінки, а до 1991 р. віковий ценз для виборців становив 20 років, причому позбавляти політичних
 6. 2.2. Права і свободи людини і громадянина
  політичні та соціально-економічні. Крім того, виділяються гарантії здійснення встановлених прав і свобод та їх захисту. Основні права і свободи людини належать кожному від народження і невіддільні від людської особистості. Встановлені Конституцією права і свободи є безпосередньо діючими. Встановлено рівність людей перед законом і судом. Рівність прав і свобод
 7. Контрольні питання
  політичної свободи особистості в теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск'є. 4. Концепція прав і свобод особистості у філософії права І. Канта. 5. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина. 6. Конституція Російської Федерації та права людини. 7. Правовий статус особистості в Російській Федерації. 8. Юридичні механізми забезпечення і захисту прав і свобод людини і
 8. § 3. Злочини проти політичних прав і свобод
  політичних прав і
 9. Глава 8. Захист політичних прав і свобод Конституційним Судом
  політичних прав і свобод Конституційним
 10. 4. Політичні права, свободи та обов'язки
  політичні права можна здійснювати тільки в одному кантоні. Маються на увазі головним чином права, виборчі. В ст. 66 передбачена можливість позбавлення політичних прав в встановлених федеральним законом межах. У ст. 55 гарантується свобода друку. Громадяни мають право утворювати спілки, які за своїми цілями і використовуваним для їх досягнення засобам не є протиправними або
 11. 22. Права і свободи особистості в РФ
  політичні, соціально-економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини в державної та суспільно-політичного життя. До них належать: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яким державним