Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ПОНЯТТЯ

Законодавчий процес як юридичне поняття необхідно строго відмежувати від загальносоціального поняття законотворчості. Змішання їх допускається деколи навіть в навчальній літературі. Законодавчий процес, як і будь-який юридичний процес, має два значення: 1) порядок діяльності (у даному випадку по створенню закону) і 2) сама ця діяльність. Вона здійснюється законодавчим органом - парламентом і главою держави при можливому в певних випадках участі уряду або в рідкісних випадках за допомогою розглянутої нами вище процедури референдуму. Законотворчість - ширше поняття, бо охоплює діяльність, правом часом не регульовану, і не вичерпується власне створенням закону, а включає оцінку його ефективності і можливу подальшу коригування. У цій діяльності беруть участь і такі суб'єкти, які ніякими спеціальними правами в даній області не володіють («групи тиску», дослідницькі центри і т. п.).
У підручнику «Державне право буржуазних і країн, що розвиваються», виданому в 1989 році, першою стадією законодавчого процесу названо виявлення потреби у прийнятті закону *. Це, однак, стадія законотворчості, а не законодавчого процесу: органи, організації, особи, які займаються виявленням такої потреби, далеко не завжди можуть бути самі учасниками правовідносин, що складають законодавчий процес. Наявність або відсутність потреби в певному законі можна встановлювати самими різними способами і засобами, використовуваними в юридичній, політичній, соціологічній та інших науках. Законодавчий же процес як діяльність протікає у формах, жорстко встановлених конституціями, законами, парламентськими регламентами.
* Див: Державне право буржуазних і країн, що розвиваються. М.: ЮЛ, 1989. С. 290.
Ми будемо розглядати законодавчий процес у його першому значенні - як порядок діяльності щодо створення закону (у тому числі і такого, що виправляє або скасовує вже діючий закон). При цьому ми не будем спеціально викладати процедуру референдуму, оскільки це вже зроблено раніше - у § 5 гл. VII.
Законодавчий процес як будь-який юридичний процес має свої стадії. Ними є: 1) внесення законопроекту чи законопредложенія (законодавча ініціатива); 2) обговорення законопроекту в парламентських палатах і комітетах (комісіях); 3) прийняття закону; 4) санкціонування, промульгация і опублікування закону. Іноді останню стадію поділяють на дві: а) санкціонування (підписання) главою держави і б) промульгацію з офіційним опублікуванням. Ці стадії ми зараз і розглянемо, а надалі зупинимося на особливостях законодавчого процесу, пов'язаних із специфікою окремих видів розроблювальних і прийнятих законів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПОНЯТТЯ "
 1. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 2. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 3. Вопрос_8. Поняття та ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Співвідношення поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і «підприємство».
  Поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і
 4. Вопрос_19. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття і класифікація речей
  Вопрос_19. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття і класифікація
 5. Глава 1 Поняття кримінальної армалогіі. Поняття і види правового режиму зброї. Класифікація зброї
  Глава 1 Поняття кримінальної армалогіі. Поняття і види правового режиму зброї. Класифікація
 6. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 7. Коментар до статті 25.7
  понятого може бути залучено лише фізична особа. Присутність понятих передбачено при застосуванні до особи, підозрюваного у вчиненні адміністративного правопорушення, заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення (див. коментар до ст. 27.1). Особистий огляд здійснюється особою однієї статі з особою в присутності двох понятих тієї ж статі. При застосуванні
 8. Контрольні запитання до розділу 1
  поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 9. Контрольні питання
  1. Поняття і основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина
 10. М
  поняття М. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - часткова дієздатність М. II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168 Матеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 394 - 395 Матеріальна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 601 Міжнародне приватне право в системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 19 Міжнародні договори як джерела цивільного права I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91 Дрібні побутові угоди II, 6, § 4 (2) -
 11. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 12. Т
  поняття Т. в. IV, 19, § 2 (1) - с. 37 Товар як об'єкт економічних відносин власності IV, 18, § 2 (2) - с. 20 - 21 Товарний знак - державна реєстрація Т. з. VI, 31, § 6 (2) - с. 371 - використання Т. з. VI, 31, § 6 (3) - с. 379 - 380 - колективний Т. з. VI, 31, § 6 (2) - с. 373 - загальновідомий Т. з. VI, 31, § 6 (2) - с. 372 - 373 - поняття Т. з. VI, 31, § 6 (2) - с.
 13. Л
  Поняття Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253 - порядок (етапи) Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 257, див Банкрутство Літеральна як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420 - 421 Особа - поняття Л. II, 6, § 1 (1) - с. 137 - Л. без громадянства, см. Апатрид Особистість II, 6, § 1 (1) - с. 137 - 138 Особисті немайнові відносини, см. Немайнові
 14. Контрольні питання до § 5.8
  поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток . 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7. Припинення зобов'язань. 8. Поняття і види договорів. 9. Свобода договору. 10.Содержаніе договору. 11. Порядок укладання договору. 12. Зміна і розірвання
© 2014-2022  yport.inf.ua