Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

7. Посередник

Конституція нічого не говорить про Посередникові. Цей інститут був заснований лише в 1973 р., проте закон про заснування посади Посередника можна, мабуть, віднести до основних джерел конституційного права Франції поряд із законами, згаданими в преамбулі Конституції 1946 р. У 1976 р. повноваження Посередника були дещо посилені. Посередник, як ми вже зазначили, - одна з різновидів інституту омбудсмана. Втім, у Франції він розглядається як інститут адміністративного права.
У завдання Посередника входить розгляд скарг громадян на дії публічної адміністрації територіальних колективів, публічно-правових корпорацій та інших носіїв публічних функцій. Ніякої орган публічної влади не може давати Посередникові вказівки щодо здійснення його функцій.
Посередник призначається на шість років декретом, прийнятим в Раді міністрів. Його повноваження можуть бути припинені достроково лише за особливих обставин, які встановлюються декретом, розглянутим у Державній раді. Особа не може бути призначено Посередником на новий термін. Він користується тим же індемнітет, що і парламентарі. Посередник не може набувати мандат генерального або муніципального радника, якщо не володів ним до призначення.
Будь-яка фізична особа, якщо вважає, що по затрагивающему його справі носій публічних функцій діє не у відповідності з покладеними на нього завданнями, може після необхідних звернень до адміністрації подати скаргу від свого імені або від імені юридичної особи депутату або сенатору. Ті передають скаргу Посередникові, якщо вважають, що вона підлягає його відання і заслуговує його втручання. Вони можуть звертатися до посередників і за власною ініціативою. Голова палати Парламенту може на вимогу однієї з постійних комісій передати Посередникові петицію, спрямовану в цю палату.
Посередник не має права втручатися у справи, що розглядаються судами, а також ставити під сумнів обгрунтованість судового рішення; проте Посередник може давати рекомендації органу, який причетний до справи. Посередник не розглядає спорів між громадянами чи приватними особами або органами і товариствами з приватноправових статусом (банки, страхові кампанії та інші). Не підлягають веденню Посередника суперечки між органами публічної влади та їх співробітниками.
Визнавши скаргу обгрунтованою, Посередник дає необхідні, на його думку, вказівки щодо врегулювання проблеми та пропозиції щодо покращення діяльності відповідного органу. Якщо ж він вважатиме, що застосування діючих норм дасть несправедливий результат, він може запропонувати компетентному органу справедливе рішення, заходи щодо виправлення становища та проекти нормативних новел. Посередник інформується про наслідки свого втручання у справу, а не отримавши задовільної відповіді від компетентного органу, може опублікувати свої рекомендації. Компетентний орган може публічно відповісти і опублікувати своє рішення, прийняте в результаті втручання Посередника.
За відсутності компетентного органу Посередник може замість нього порушити дисциплінарне провадження щодо будь-якого відповідального чиновника або подати скаргу до суду.
У разі невиконання судового рішення Посередник може наказати компетентному органу виконати це рішення і встановити строк, при недотриманні якого він публікує спеціальну доповідь в «Журналь офісьель».
Міністри і всі публічні органи повинні сприяти Посередникові - зобов'язувати своїх службовців відповідати на його питання, з'являтися за його викликом, забезпечувати проведення необхідних їм перевірок та розслідувань. Службовці та контрольні органи зобов'язані відповідати на звернення Посередника і передавати йому результати перевірок та розслідувань. Вони піклуються про те, щоб за приписами Посередника були прийняті дійові заходи.
Віце-голова Державної ради і перший голова Рахункового суду організовують на прохання Посередника вивчення різних питань. Йому надаються навіть секретні або конфіденційні матеріали, крім відносяться до національної оборони, безпеки держави або зовнішній політиці. Професійна таємниця повинна дотримуватися Посередником: не має права публікувати дані, які дозволили б встановити осіб, чиї імена були йому повідомлені.
Щорічно Посередник представляє публікується доповідь Президенту та Парламенту про результати своєї діяльності.
Посередник має призначуваний їм допоміжний апарат, у співробітників якого мають той же термін повноважень. Завдання Посередника фінансуються з бюджету Прем'єр-міністра, а фінансові звіти подаються їм у Лічильний суд.
У 1986 р. декретом Уряду в департаментах була заснована посада делегата - особистого уповноваженого Посередника.
Кількість звернень до Посередникові зростає: у 1974 р. їх було 1659, в 1984 р. - 12 745, в 1991 р. - 30 тис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 7. Посередник "
 1. Стаття 17
  посередника припиняється: а) за угодою між представляють, і посередником, б) після повного виконання угоди або угод, для здійснення яких видано повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їх
 2. Стаття 16
  посередник діяв відповідно до повноважень та у межах цих повноважень. 2. Однак посередник не несе відповідальності, якщо третя особа знала або повинна була знати, що посередник не має повноважень або діє за межами цих
 3. Стаття 12
  посередник діє за рахунок акредитуючої в рамках наданих йому повноважень і третя особа знає або повинна знати, що він виступає саме як посередника, угоди, зроблені представником, зобов'язують безпосередньо акредитуючої і третя особа, якщо тільки з конкретних обставин, зокрема через посилання у договорі комісії, не слід, що посередник прийняв зобов'язання в
 4. Стаття 9
  посереднику повноваження може бути явно вираженим або імовірною. 2. З урахуванням обставин посередник управомочен на виконання будь-яких дій, необхідних для досягнення цілей, що випливають з даних йому
 5. Стаття 1
  посередник має право діяти або має намір діяти за рахунок іншої особи - принципала при укладенні договору купівлі-продажу з третьою особою. 2. Вона регламентує не тільки висновок посередником такого договору, а й виконання таким посередником будь-якої дії, спрямованого на укладення або стосується виконання такого договору. 3. Вона поширюється тільки на відносини між
 6. Стаття 14
  посередник діє без повноважень або з перевищенням повноважень, його угоди не створюють зобов'язань між представляють, і третьою особою. 2. Однак, якщо з поведінки акредитуючої слід, що третя особа могло розумно і сумлінно вважати, що посередник мав повноваження діяти від імені подається і що він діяв в рамках таких повноважень, що представляється не може посилатися в
 7. Стаття 403 . Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  посередника. Дана стадія є добровільною - посередник може взяти участь у вирішенні спору лише за згодою обох сторін спору. 2. Завдання посередника - допомогти сторонам виробити узгоджену позицію. Посередник може бути знайдений сторонами самостійно, або призначений зі списку. Відповідний державний орган з метою забезпечення оперативного підбору кваліфікованих
 8. Стаття 13
  посередник діє за рахунок акредитуючої в рамках наданих йому повноважень, укладені ним угоди зобов'язують безпосередньо акредитуючої і третя особа, якщо: а) третя особа не знала і не повинна була знати про те, що посередник виступає саме в цій якості; б) з обставин справи, зокрема шляхом посилання в договорі комісії, випливає, що посередник прийняв зобов'язання в
 9. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  посередника. Прі не-досягненні згоди сторін колективного трудового спору оформляється протокол про відмову сторін або однієї із сторін від даної при-мірітельной процедури і вони приступають до переговорів про розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі. (Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ) За згодою сторін колективного трудового спору про розгляд
 10. Стаття 2
  посередник має своє комерційне підприємство в Договірній державі; або б) згідно з нормами міжнародного приватного права застосовано право Договірної держави. 2. Якщо під час укладення договору треті особи не знали або не повинні були знати про те, що посередник виступає саме в якості посередника, ця Конвенція застосовується, тільки якщо крім задоволення