Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

6. Лічильний суд

Цей орган, заснований в 1807 р., згаданий лише у частині шостій ст. 47 Конституції, згідно з якою Лічильний суд допомагає Парламенту та Уряду контролювати виконання фінансових законів.
Компетенція Рахункового суду поширюється тільки на державних бухгалтерів; при цьому він не зачіпає компетенції розпорядників кредитів. В силу жорстко проведеного у французькому фінансовому управлінні поділу відповідальності контроль за діями розпорядників кредитів здійснюється Судом бюджетної і фінансової дисципліни, про який скажемо трохи нижче. У разі серйозних порушень Лічильний суд залучає винних до відповідальності. Його ухвала може бути оскаржена тільки в Державна рада.
З 1982 р. Лічильний суд виступає також як апеляційна інстанція щодо рішень регіональних рахункових судів.
Будучи органом наступного контролю (попередній здійснюється самими міністерствами), Лічильний суд перевіряє правильність звітності державних бухгалтерів. Їхні звіти надходять від старших скарбників департаментів. Лічильний суд вправі звертати увагу міністрів і компетентних адміністративних властей на недоліки, направляючи їм свої зауваження, пропозиції про реформи, поліпшення у сфері фінансового управління.
Крім разових звернень щорічно Лічильний суд публікує зведений звіт, який направляється Президентові республіки і Парламенту.
До рахункової суду тісно примикають Суд бюджетної і фінансової дисципліни, очолюваний головою Рахункового суду, і Центральний комітет з вивчення вартості та рентабельності публічних служб, а також Податковий рада, що спостерігає за розподілом податків.
В організаційному відношенні Лічильний суд складається з декількох відділень, кожне з яких займається своїми галузями фінансового управління (державні служби, місцеві колективи та інші). У його склад входять перший голова, голови відділень, радники, фінансові інспектори двох класів та аудитори I і II класу. Ці особи мають статус судді та незмінюваність. При Рахунковій суді діє прокуратура, що включає генерального прокурора і двох його заступників, у завдання яких входить представництво держави і спостереження за єдністю судової практики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Лічильний суд "
 1. Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Рахункова палата Російської Федерації має бюджетними повноваженнями, встановленими Федеральним законом "Про Рахункову палату Російської Федерації" та цим
 2. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом. "Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з
 3. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
  Рахункової палати (призначається на посаду Держ. Думою за поданням Президента РФ); заступники голови (призначаються Радою Федерації за поданням Президента РФ); аудитори рахункової палати; апарат рахункової палати Система: Федеральні збори Рф => Рахункова палата Сфера деят-ти: - осущ-ня гос-ного фінансового контролю за виконанням федерального бюджету Повноваження:
 4. 6. Лічильний суд
  сударства. У випадках і формах, встановлених законом, він бере участь у контролі за фінансовою діяльністю корпорацій, в яких держава є звичайним учасником. Про результати проведених перевірок Лічильний суд доповідає безпосередньо палатам Парламенту. Відповідно до ч. 2 ст. 103 Лічильний суд здійснює юрисдикцію з питань публічної бухгалтерської звітності і з деяких інших
 5. Державна рахункова палата
  рахункова палата - це фінансово-господарський контрольний орган Державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання
 6. Стаття 449. Затримання
  сударственной Думи, суддя федерального суду, мировий суддя, прокурор, Голова Рахункової палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, затримані за підозрою в скоєнні злочину в порядку, встановленому статтею
 7. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  лічильні та інші помилки редакційного характеру. Виправлення допущених у вирішенні неточностей, описок, лічильних та інших помилок редакційного характеру допускається тільки в засіданні Конституційного Суду шляхом винесення відповідної
 8. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  сударственной Думі підлягає зовнішньої перевірки Рахунковою палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету
 9. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Жавну Думу і Рахункову палату РФ звіт про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів. Звіт про виконання федерального бюдеюета повинен бути складений у
 10. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  сударственного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповід- ствующих бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і правових актів бюджетно-го законодавства Російської Федерації.
 11. Глава XX Фінанси і бюджет
  рахункової палати РФ. (3) Верховна Рада РФ може прийняти, змінити або відхилити статті бюджету, але не має права збільшити загальний розмір бюджетних витрат без узгодження з президентом РФ. (4) Президент РФ може повернути для повторного розгляду окремі статті бюджету, не відхиляючи проект бюджету в цілому. У цьому випадку Верховна Рада РФ розглядає відхилені статті бюджету повторно в
 12. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  сударственно Дума заслуховує: доповідь міністра фінансів про виконання федерального бюджету; доповідь Голови Рахункової палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний від-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської Феде-рації, Голова
© 2014-2022  yport.inf.ua