Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету

1. Річний звіт про виконання федерального бюджету до його розгляду в Державній Думі підлягає зовнішньої перевірки Рахунковою палатою Російської Федерації.
2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки.
Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному адміністраторові коштів федерального бюджету в термін до 1 червня поточного фінансового го-да.
3. Уряд Російської Федерації направляє не пізніше 1 червня поточного фінансового року до Рахункової палати Російської Федерації річний звіт про виконання федерального бюджету та інші документи, що підлягають поданням до Державної Думи одночасно з річним звітом про виконання федерального бюджету.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
З урахуванням даних зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету Рахункова палата Російської Федерації готує висновок на річний звіт про виконання федерального бюджету і не пізніше 1 сентяб-ря поточного фінансового року представляє його в Державну Думу, а також направляє його в Уряд Російської Федеративної-ції.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2015 року Кодекс буде доповнено статтею 264.10-1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету "
 1. Контрольні заходи
  зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету. Метою проведення зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності є визначення достовірності показників річної бюджетної звітності та відповідність ведення бюджетного обліку законодавству. Завданнями проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету є: - визначення дотримання єдиного порядку складання та
 2. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету та бюджетна звітність про виконання
 3. 27. Звіт про виконання бюджету
  зовнішня перевірка зазначеного звіту (п. 3 ст. 272 НК РФ). Зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету здійснюється відповідними контрольними органами представницьких органів (п. 4 ст. 272 НК РФ). Зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету проводиться відповідними контрольними органами представницьких органів: 1) на федеральному рівні - Рахунковою палатою РФ, 2) на рівні
 4. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Перевірки обставин невідповідності виконання бюджету прийнятому закону (рішенню) про бюджет у разі перевищення прав, наданих органу, виконуючому бюджет, щодо скорочення витрат, переміщенню асигнувань та блокування витрат та притягнення до відповідальності винних посадових осіб. Щорічно не пізніше 1 червня поточного року Уряд РФ представляє в Державну Думу і Рахункову
 5. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
  2647 Бюджетного кодексу звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року після його затверджений-ня Урядом Російської Федерації направляється в Го жавну Думу, Рада Федерації і Рахункову палату Рос сийской Федерації. Звіт про виконання бюджету повинен содер жати дані про виконання бюджету по
 6. Розділ 8. Стадія складання та затвердження звіту про виконання бюджету
  зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету 3) розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетна звітність включає в себе: звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету; баланс виконання бюджету містить дані про нефінансових і фінансових активах, зобов'язаннях РФ, суб'єктів РФ
 7. Питання для самоконтролю
  зовнішню перевірку звіту про виконання бюджету. 20. Які в БК РФ виділяються форми фінансового контролю. 21. Які ви знаєте види контрольних заходів. 22. Які ви знаєте акти бюджетного контролю. 23. Чим відрізняється подання від приписи. 24. Що таке імунітет бюджету. 25. Який нормативний акт регулює звернення стягнення на кошти бюджетної
 8. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з визначення, бюджетний процес може бути розділений на п'ять стадій (етапів): 1 складання проекту бюджету; 2 розгляд проекту бюджету; 3 затвердження бюджету; 4 виконання бюджету; 5 розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Проект бюджету складається Мінфіном. У нього закладаються доходи і
 9. 8.6. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності
  зовнішня перевірка бюджетної звітності; в) розгляд бюджетної звітності; г) затвердження бюджетної звітності. До складу бюджетної звітності на всіх рівнях бюджетної системи Російської Федерації включаються п'ять документів: а) звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету відповідно до бюджетної
 10. Стаття 264.7 . Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і направляється до Державної Думи, Рада Федерації і
 11. § 2. Місцеві бюджети
  зовнішня перевірка звіту відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації. Обсяг, порядок, форма і спосіб зазначеної перевірки, як правило, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес і положенням про контрольний органі муніципального освіти. Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом муніципального освіти.
 12. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність відповідно в
 13. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом із законодавчим процесом, так як всі бюджети в РФ приймаються або у вигляді законів (Федеральний бюджет і бюджети суб'єктів РФ), або у вигляді підзаконних актів (місцеві бюджети). Однак існують суттєві
 14. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  річний звіт про формування та використання додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, формування та використання коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту, а також щоквартальний і річний звіт про управ-ванні засобами зазначених фондів. (В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 6. Міністерство фінансів Російської Федерації щомісячно публікує
 15. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  звіту про виконання федерального бюджету та звіту про виконання консолідованого бюджету РФ в Уряд РФ. Банк Росії бере участь у бюджетному процесі як органу грошово-кредитного регулювання. Бюджетні повноваження Центрального банку Росії закріплені в ст. 155 БК РФ, а також у Федеральному законі «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» від 10 липня 2002 р. №
© 2014-2022  yport.inf.ua