Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації

1. Федеральне казначейство складає і представляє в Міністерство фінансів Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації.
Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації.
2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і направляється до Державної Думи, Рада Федерації і Рахункову палату Росій-ської Федерації.
Одночасно з звітами про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінан-сового року Урядом Російської Федерації представляється інформація:
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
про надання міжбюджетних трансфертів та бюджетних кредитів бюджетам суб'єктів Російської Федерації;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127 - ФЗ)
про розміщення коштів федерального бюджету на банківських депозитах;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
про напрямки використання бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
про здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва відповідно до федеральної адресної інвестиційної програмою з розбивкою по об'єктах капітального будівництва.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
Річний звіт про виконання федерального бюджету підлягає розгляду Державною Думою та утвердження федераль-ним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації "
 1. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 2. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 3. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  У РФ існує кілька форм юридичного процесу: законодавчий процес, кримінальний процес, цивільний процес, арбітражний процес, бюджетний процес. Всі вони мають свої відмінні риси. Бюджетний процес - це регламентована законодавством РФ діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і
 4. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 5. Стаття 270.1. Внутрішній фінансовий аудит
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи виконавчої влади (органи місцевої адміністрації) має право створювати підрозділи внутрішнього фінансового аудиту (внутрішнього контролю), що здійснюють розробку та контроль за дотриманням внутрішніх стандартів і процедур складання і іс-нання бюджету, складання бюджетної звітності та ведення бюджетного обліку, а також підготовку
 6. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ) 1. Інвестиційний фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні
 7. Контрольні заходи
  Бюджетний контроль здійснюється в допомогою контрольних заходів таких, як: ревізія, перевірка, аналіз, обстеження, спостереження, моніторинг, аудит ефективності. Найбільш часто зустрічаються є ревізії і перевірки. ревізія - це система контрольних дій з перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта контрольних заходів за певний період; перевірка - вивчення та
 8. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 9. Стаття 16.15. Неподання до митного органу звітності
  Неподання або порушення терміну подання до митного органу звітності у випадках, передбачених митним законодавством Митного союзу і (або) законодавством Російської Федерації про митну справу, чи подання звітності, що містить недостовірні відомості, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до
 10. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
 11. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
© 2014-2022  yport.inf.ua