Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та

Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету.
Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли:
доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів;
доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету;
видатків бюджету за відомчою структурою видатків відповідного бюджету;
видатків бюджету по розділах і підрозділах класифікації видатків бюджетів;
джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів;
джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами груп, підгруп, статей, видів джерел фінансування дефіцитів бюджетів класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюд-жетів.
Законом (рішенням) про виконання бюджету також затверджуються інші показники, встановлені відповідно цим Кодексом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом представницького органу муніципального освітньої-ня для закону (рішення) про виконання бюджету .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та "
 1. Розділ VII. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ зо-тов
  Розділ VII. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
 2. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в соот -відповідне з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 3. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
  закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннях, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних ор-ганів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування,
 4. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  закону, у зв'язку з чим вказівка в рішенні про звернення їх до негайного виконання не залежить від позиції позивача і розсуду суду. Звернення рішення до негайного виконання з підстав, зазначених у ст. 212 ЦПК РФ, можливо тільки на прохання позивача. У таких випадках висновки суду про необхідність звернення рішення до негайного виконання повинні бути обгрунтовані достовірними і достатніми даними
 5. Стаття 246. Примусове виконання рішення іно-дивного суду або іноземного арбітражного рішення
  законну силу. Отже, в силу сукупної дії ст. 246 та п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ визнання і приведення у виконання іноземного арбітражного рішення на території РФ здійснюється протягом шести років: три роки надано для його добровільного виконання або пред'явлення до суду для визнання та примусового виконання, три - в рамках виконавчого провадження при
 6. Стаття 213. Забезпечення виконання рішення суду
  законного і обгрунтованого рішення, але і його виконання. Якщо затримка виконання рішення до його вступу в законну силу може утруднити виконання або зробити його неможливим, а рішення не звертається до негайного виконання, суд має право за заявою беруть участь у справі застосувати заходи щодо забезпечення виконання рішення (див. коментар до ст. 139, 140 ЦПК). 2. При розгляді заяви про
 7. Стаття 443. Поворот виконання рішення суду
  законом інтереси відповідача, порушені виконанням скасованого надалі судового акту. Він можливий за наявності в сукупності наступних умов: прийняте по справі рішення виконано; сповнене рішення скасовано і судовий акт про його скасування вступив в законну силу; по справі постановлено нове рішення, яким в позові відмовлено (повністю або частково), або винесено ухвалу про припинення
 8. Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
  рішення третейського суду або відмову в задоволенні вимоги про скасування такого рішення (ч. 5 ст. 234 АПК РФ), ухвали про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у видачі виконавчого листа (ч. 5 ст. 240 АПК РФ), ухвали про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення, а також
 9. Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
  рішення, не зверненої до негайного виконання, за правилами, встановленими гл. 8 АПК РФ. При цьому виконання рішення забезпечується не тільки в тих випадках, коли незастосування забезпечувальних заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, а й з метою запобігання заподіяння значної шкоди заявнику (ч. 2 ст. 90 АПК РФ). Див: п. 35 Постанови Пленуму ВАС РФ
 10. Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рі-шень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
  рішень третейських судів і міжнародних комерційних арбітражів, винесених з економічних спорів та інших справах, пов'язаних із здійсненням економічної діяльності , і в тих випадках, коли такі рішення прийняті про права та обов'язки фізичних осіб. Стаття 31 АПК РФ не пов'язує підвідомчість арбітражним судам справ про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів
 11. Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
  рішення суду, забезпечення його
 12. Стаття 241. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
  рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконай-них листів на примусове виконання рішень третейських
 13. Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей
  стаття 155.1 цього Кодексу). (В ред. Федерального закону від 24.04.2008 N
 14. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
  стаття встановлює строк добровільного виконання - 3 дні після закінчення 10 днів , передбачених для оскарження. Таким чином, після закінчення 13 днів з дня прийняття рішення, якщо жодна зі сторін не оскаржила його, рішення КТС має бути виконане. 2. Для примусового виконання рішення працівник повинен отримати в комісії відповідне посвідчення. Однак із заявою про видачу
 15. Стаття 57. Відстрочка виконання рішення про накладення штрафу
  рішення про відстрочення виконання рішення про накладення штрафу. Відстрочка не може перевищувати трьох місяців з дня винесення рішення про притягнення члена Організації до дисциплінарної
 16. Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
  стаття на додаток до загальних вимог, що пред'являються до змісту резолютивної частини рішення, формулює правила, якими повинен керуватися суд, якщо в результаті судового розгляду він приходить до висновків про необхідність встановлення певного порядку і строку виконання рішення, звернення рішення до негайного виконання, вжиття заходів до забезпечення його виконання. Ці висновки
 17. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  рішення про припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення у випадках: 1) внесення змін та доповнень до цього Кодексу, які скасовують дисциплінарну відповідальність за відповідне діяння, 2) ліквідації організації - члена Організації, залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування рішення Дисциплінарного
 18. Стаття 246. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення
  законну силу (необхідна для визначення моменту початку перебігу строку на пред'явлення до примусового виконання); - резолютивна частина рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення (російською мовою) . Див також коментар до ст. 320 АПК РФ. 3. Виконавчий лист, виданий арбітражним судом Російської Федерації на підставі рішення іноземного суду, іноземного
 19. Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  законом від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. У разі, якщо бюджети суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети виконуються не органами Федерального казначейства, керівники органів, які виконують відповідні бюджети, мають право застосовувати заходи примусу відповідно до цього Кодексу. 2. Керівники органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, і їх
 20. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  стаття для забезпечення реального захисту майнових прав позивача зобов'язує суд винести факультативне рішення, якщо задовольняється позов про присудження майна в натурі. Цим рішенням на відповідача покладається обов'язок вчинити дії з передачі позивачеві певної речі (речей) і одночасно встановлюється інший спосіб виконання рішення - стягнення грошового еквівалента присудженого
© 2014-2022  yport.inf.ua