Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності

1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету.
Головні адміністратори коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету представ-ляють зведену бюджетну звітність відповідно в Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації, фінансові органи муніципальних утворень у встановлені ними терміни.
2. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень складається з-відповідально Федеральним казначейством, фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації, фінансовими органами муніципальних утворень на підставі зведеної бюджетної звітності відповідних головних адміністраторів бюджетних коштів.
3. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень є годо-вої. Звіт про виконання бюджету є щоквартальним.
4. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень представляється відповідними фінансовими органами в Уряд Російської Федерації, вищий виконавчий орган державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцеву адміністрацію.
5. Звіт про виконання федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року затверджується відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією і прямує в відпо-вующий законодавчий (представницький) орган і створений ним орган державного (муніципального) фінансового контро-ля.
Річні звіти про виконання федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевих бюджетів підлягають затвердженню відповідно федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом предста-вітельного органу муніципального утворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності "
 1. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом із законодавчим процесом, так як всі бюджети в РФ приймаються
 2. Тема 8. Бюджетний процес
  складання проектів бюджетів. Бюджетне послання Президента Російської Федерації. Розгляд та затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду і затвердження проектів бюджетів. Зміст проекту закону (рішення) про бюджет. Терміни подання проекту закону (рішення) про бюджет. Виконання бюджетів. Принципи виконання бюджетів. Основа виконання бюджетів: зведена бюджетний розпис і
 3. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Поточний фінансовий рік - це рік, в якому здійснюється виконання бюджету, складання, розгляд і прийняття проекту закону чи підзаконного акта про бюджет на черговий фінансовий рік. Черговий фінансовий рік - це рік, наступний за поточним фінансовим роком. Плановий період - два фінансові роки,
 4. Контрольні заходи
  складання та подання річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів бюджету; - встановлення достовірності та тотожності показників бюджетної звітності і регістрів бюджетного обліку ; - зіставлення даних звітів про виконання бюджету з показниками, затвердженими рішенням про бюджет в розрізі відомчої структури; - зіставлення даних звітів про виконання
 5. Частина 1.
  Складання проекту бюджету / / Фінансове право Росії: актуальні проблеми / під ред. А.А. Ялбулганова. М.: Academia, 2007. - С. 99-134. Піскотін М.І. Радянське бюджетне право. Основні проблеми - М.: Юридична література.
 6. 26. Виконання бюджету
  складання звітності про доходи відповідного бюджету. Облік доходів бюджетів та складання звітності здійснюються за формами та в порядку, встановленим Мінфіном РФ. Бюджети за видатками виконуються в межах фактичної наявності бюджетних коштів з дотриманням процедур санкціонування та фінансування. Основними етапами санкціонування при виконанні видатків бюджетів є:
 7. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Складений у відповідності зі структурою і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні федерального закону про федеральний бюджет на звітний рік. Рахункова палата РФ проводить перевірку звіту про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік і готує висновок щодо звіту Уряду РФ про виконання федерального бюджету протягом 4,5 місяця після подання
 8. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 9. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Складанню і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з визначення, бюджетний процес може бути розділений на п'ять стадій (етапів): 1 складання проекту бюджету; 2 розгляд проекту бюджету; 3 затвердження бюджету; 4
 10. 20. Бюджетна класифікація
  складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам класифікації відповідних кодів, яка забезпечує єдність форми бюджетної документації, подання необхідної інформації для складання консолідованого бюджету РФ і консолідованих бюджетів суб'єктів
 11. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники, які визначаються законом (рішенням) про бюджет, застосовуються у розмірах (нормативах) і порядку, які були встановлені законом (рішенням) про бюджет на звітний фінансовий рік;
 12. Розділ 8. Стадія складання та затвердження звіту про виконання бюджету
  складання бюджетної звітності; 2) зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету 3) розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетна звітність включає в себе: звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету; баланс виконання бюджету містить дані про нефінансових і фінансових
 13. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження і виконання бюджетів, затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання та подання у федеральні органи виконавчої влади бюджетної звітності ; 4) встановлення порядку розмежування видаткових зобов'язань РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5)
 14. Контрольні питання і завдання
  складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться тимчасова фінансова адміністрація? 9. Як здійснюється підготовка, розгляд і затвердження отче та про виконання бюджету? 10. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного
 15. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
  складання та затвердження кошторису доходів і видатків бюджетної установи встановлено ст. 221 БК РФ. Після затвердження зведеної бюджетного розпису її показники доводяться до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у формі повідомлень про бюджетні асигнування на період дії затвердженого бюджету. Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про бюджетні асигнування бюджетне
 16. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
  складання, розгляду, затвердження та виконання державного бюджету і бюджетів суб'єктів РФ, що входять у бюджетну систему держави. Бюджетне право Росії також включає в себе перелік доходів і витрат бюджету, порядок розподілу доходів і видатків між різними видами бюджетів, бюджетні права РФ, суб'єктів РФ, адміністративно-територіальних одиниць; регламентують
 17. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 18. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2) представлення інтересів держави в договорах про надання коштів федерального бюджету на поворотній основі і
© 2014-2022  yport.inf.ua