Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом

1. У разі якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності з початку поточного фінансового року:
фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році;
інші показники, які визначаються законом (рішенням) про бюджет, застосовуються у розмірах (нормативах) і порядку, які були встановлені законом (рішенням) про бюджеті на звітний фінансовий рік;
порядок розподілу і (або) надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації зберігається у вигляді, визначеному на звітний фінансовий рік.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності через три місяці після початку фінансового року, фінансовий орган органи-зует виконання бюджету при дотриманні умов, визначених пунктом 1 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
При цьому фінансовий орган не має права:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
доводити ліміти бюджетних зобов'язань та бюджетні асигнування на бюджетні інвестиції та субсидії юридичним і фі-бам, встановлені цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
надавати бюджетні кредити;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ;
здійснювати запозичення в розмірі більше однієї восьмої обсягу запозичень попереднього фінансового року в розрахунку на квартал;
формувати резервні фонди .
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Зазначені в пунктах 1 і 2 цієї статті обмеження не поширюються на витрати, пов'язані з виконанням публич-них нормативних зобов'язань, обслуговуванням і погашенням державного (муніципального) боргу, виконанням міжнародних договорів.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом"
 1. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  управління. Порядок застосування класифікації операцій сектору державного
 2. Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
  управлінню з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян Російської Федерації, а також забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі, зазначені в
 3. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  часові межі між окремими етапами розгляду і затвердження проекту федерального бюджету, допускаючи при цьому, що до моменту початку відповідного фінансового року бюджет на нього ще не буде затверджений. У разі незатвердження бюджету при настанні чергового фінансового року БК РФ передбачає режим тимчасового управління бюджетом. Терміни та порядок розгляду проектів законів
 4. Стаття 217.1. Касовий план
  управлінню залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Фінансовий орган встановлює порядок складання та ведення касового плану, а також склад та терміни подання глав-ними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету, головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету відомостей,
 5. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  управління державним поза-бюджетним фондом). Виконання бюджету організується на основі зведеної бюджетного розпису і касового плану. (Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється Федеральним
 6. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 7. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської
 8. Контрольні питання і завдання
  тимчасова фінансова адміністрація? 9. Як здійснюється підготовка, розгляд і затвердження отче та про виконання бюджету? 10. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного го законодавства? 11. Назвіть підстави для застосування заходів примусу за нару шення бюджетного
 9. Тема 8. Бюджетний процес
  управління; виконавчих органів державної влади; Центрального банку Російської Федерації; органів державного (муніципального) фінансового контролю; органів управління державними позабюджетними фондами; головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів; головних адміністраторів (адміністраторів) доходів бюджету; головних адміністраторів (адміністраторів) джерел
 10. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  тимчасове здійснення окремих бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування. До другої групи можна віднести такі повноваження: 1) встановлення порядку складання і розгляду проектів бюджету суб'єкта РФ, затвердження та виконання бюджету суб'єкта РФ, здійснення контролю за його виконанням і затвердження звіту про виконання; 2) встановлення і виконання видаткових
 11. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Тимчасового надходження передбачених у бюджетах доходів і у фінансуванні відповідних витрат. Оперативне виконання бюджетів здійснюється за бюджетним розписом, яка складається відповідним фінансовим органом (Мінфіном Росії, міністерств фінансів республік у складі РФ, фінансовими управліннями (відділами) країв, областей і т. д.). Виконання бюджетів здійснюється по
 12. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 13. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в
 14. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують -ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів
 15. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  управління даними фондами здійснює Мінфін Росії. Порядок управління встановлює уряд РФ. Крім зазначених фондів, в рамках федерального бюджету діє інвестиційний фонд, за рахунок коштів якого здійснюється державна підтримка для найбільш пріоритетних і значущих інвестиційних проектів. Відбір даних проектів визначається урядом РФ, і проекти припускають
 16. Стаття 15. Місцевий бюджет
  управління інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас- Ходна зобов'язань муніципальних утворень не допускається. У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень, що виникають у зв'язку із здійсненням органами місцевого
 17. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  управлінню з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі , визначеному виходячи з 10 відсотків прогнозованого на відповідний
 18. 28. Федеральний бюджет Російської Федерації
  управління, оскільки консолідований бюджет відображає, які фінансові ресурси акумулюються на території
 19. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  управління даними фондами здійснює Мінфін Росії. Порядок управління встановлює уряд РФ. Крім зазначених фондів, в рамках федерального бюджету діє інвестиційний фонд, за рахунок коштів якого здійснюється державна підтримка для найбільш пріоритетних і значущих інвестиційних проектів. Відбір даних проектів визначається урядом РФ, і проекти припускають
© 2014-2022  yport.inf.ua