Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Правова форма бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують-ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 11. Правова форма бюджетів "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської
 2. Тема 9. Бюджетний контроль
  форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит бюджету. Зовнішній аудит бюджету. Внутрішній аудит
 3. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Правовим режимом. Кожна держава має свою організацію бюджетної системи та принципи її побудови, тобто бюджетне пристрій. Правові норми, що закріплюють бюджетне пристрій, встановлюють види бюджетів, що діють на території країни, місце і роль кожного з них, засади їх функціонування і взаємозв'язку. Тобто бюджетне пристрій - це засновані на правових нормах принципи
 4. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 5. 28. Федеральний бюджет Російської Федерації
  форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань РФ. Стаття 16 БК РФ, що дає визначення федеральному бюджету, викладена в новій редакції Федеральним законом від 20 серпня 2004 р. № 120-ФЗ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання міжбюджетних відносин». У РФ не
 6. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 7. 31. Бюджети суб'єктів Російської Федерації
  форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного суб'єкта РФ. Кожен суб'єкт РФ має свій власний бюджет. Аналогічно федеральним органам, органам державної влади суб'єктів РФ заборонено використання інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання витратних
 8. 34. Місцеві бюджети
  правовими актами, що встановлюють повноваження органів місцевого самоврядування. До таких повноважень, зокрема, належать: організація енергопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом; утримання і будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення; організація транспортного обслуговування населення; сприяння у розвитку сільськогосподарського
 9. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації службою судових приставів не про-випроваджує, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 3. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної
 10. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про бюджет може передбачатися залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Оскільки
 11. 2.3. Закріплені і регулюючі податки
  бюджету (бюджетів). Наприклад, мита, збори та інші митні платежі є доходом федерального бюджету Російської Федерації (ст. 50 Бюджетного кодексу Російської Федерації). Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Федерації або місцеві бюджети на черговий
 12. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  правовими актами органу місцевого самоврядування. При цьому порядок розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження, визначений законом суб'єкта РФ і правовими актами органу місцевого самоврядування, повинен забезпечувати розгляд і затвердження зазначеного проекту закону (рішення) до початку чергового фінансового року. Закони про внесення змін до податкового законодавства
 13. Стаття 217.1. Касовий план
  бюджет і касових виплат з бюджету в поточному фінансовим-вом році. У касовому плані встановлюється граничний обсяг грошових коштів, що використовуються на здійснення операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Фінансовий орган встановлює порядок складання та ведення касового плану, а також склад і терміни
 14. 28. Поняття і роль бюджету.
  Правовій формі. Бюджет1 є вихідною сферою бюджетної діяльності і однією з основоположних фінансово-правових категорій, тому його визначення утворюється з економічного, матеріального і юридичного (правового) аспектів. Виконання соціальної, політичної та економічної функцій будь-якої держави об'єктивно потребує фінансових ресурсів, а задовольняються державні
 15. 51. Бюджетний кредит
  форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства РФ
 16. Стаття 1543. Сфера застосування правил про право на технологію
  бюджету чи бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що виділяються для оплати робіт за державними контрактами, за іншими договорами, для фінансування за кошторисами доходів і витрат, а також у вигляді субсидій. Зазначені правила не застосовуються до відносин, що виникають при створенні єдиної технології за рахунок або із залученням коштів федерального бюджету чи бюджетів суб'єктів Російської
 17. Стаття 82. Джерела фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я
  правовим актом видаткових зобов'язань публічно-правової освіти перед фізичною або юридичною особою, іншим публічно-правовою освітою, які підлягають виконанню в установленому відповідним законом, іншим нормативним правовим актом розмірі; коштів обов'язкового медичного страхування, які формуються за рахунок: --- Стаття 6 Бюджетного кодексу РФ від
 18. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 19. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  правовими актами органів державної влади суб'єктів РФ, місцевим бюджетам можуть бути надані інші дотації та субсидії з бюджету суб'єкта РФ в межах 10% загального обсягу фінансової допомоги місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта РФ (п. 3 ст. 139 БК РФ). Законом суб'єкта РФ можуть бути встановлені додаткові умови надання з бюджету суб'єкта РФ фінансової допомоги і бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua