Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 191. Внесення змін до закону (рішення) про бюджет після закінчення періоду тимчасового управління бюдже-том

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Якщо закон (рішення) про бюджет набуває чинності після початку поточного фінансового року та виконання бюджету до дня вступ-лення чинності зазначеного закону (рішення) здійснюється відповідно до статті 190 цього Кодексу, протягом одного місяця з дня набрання чинності зазначеного закону (рішення) орган виконавчої влади (місцева адміністрація) подає на розгляд і затвердження законодавчого (представницького) органу проект закону (рішення) про внесення змін до закону (рішення) про бюджет, уточнюючого показники бюджету з урахуванням виконання бюджету за період тимчасового управління бюджетом.
2. Зазначений проект закону (рішення) розглядається і затверджується законодавчим (представницьким) органом у строк, що не перевищує 15 днів з дня його подання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 191. Внесення змін до закону (рішення) про бюджет після закінчення періоду тимчасового управління бюдже-том "
 1. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна можливі тільки відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. 2. Федеральні закони про внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, федеральні закони, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів
 2. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 3. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
 4. Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1 . Доходи, фактично отримані при виконанні федерального бюджету понад затверджений федеральним законом про федеральному бюджеті на поточний фінансовий рік і плановий період загального обсягу доходів (без урахування додаткових нафтогазових дохо-дов і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного
 5. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
 6. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Проект федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період розглядається Державною Думою у позачерговому порядку протягом 25 днів у трьох читаннях. 2. При розгляді зазначеного законопроекту в першому читанні заслуховуються доповідь Уряду
 7. Стаття 178. Спостереження , фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією
  1. У ході спостереження при аналізі фінансового стану сільськогосподарської організації повинні враховуватися сезонність сільськогосподарського виробництва та його залежність від природно кліматичних умов, а також можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути отримані сільськогосподарською організацією по закінченні відповідного періоду
 8. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 9. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Класифікаційний джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 10. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) 1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (П. 1 в ред.
 11. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  У коментованій статті передбачається також, що зазначена зміна і доповнення може проводитися в порядку, встановленому угодою . Очевидно, застосування конкретного порядку залежить від характеру виникли змін і доповнень, терміновості їх внесення та інших обставин, які виникають в період дії угоди. Тому законодавець передбачив можливість їх внесення також і
© 2014-2022  yport.inf.ua