Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 192. Внесення проекту федерального закону про фе-деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Державної Думи

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ)
Положення пункту 1 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз -Ніка при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
1. Уряд Російської Федерації вносить на розгляд і затвердження до Державної Думи проект федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період не пізніше 1 жовтня поточного року.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період вноситься до Дер- ную Думу з додатками, зазначеними у статтях 199, 205 і 207 цього Кодексу.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Проектом федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період передбачається уточнення показників затвердженого федерального бюджету планового періоду та затвердження показників другого року планового пе-періоди складової бюджету.
У разі визнання такими, що втратили силу положень федерального закону про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період в частині, що відноситься до планового періоду, відповідно до пункту 3 статті 212 цього Кодексу, проектом Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період передбачається затвердження показників чергового фінансового року і планового періоду складається бюджету.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 09.04.2009 N 58-ФЗ)
Дія пункту 3 статті 192 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
3. Уточнення параметрів планового періоду затверджується федерального бюджету передбачає:
твердження уточнень показників, що є предметом розгляду проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в першому і в другому читаннях;
твердження збільшення або скорочення затверджених показників відомчої структури витрат федерального бюджету чи включення до неї бюджетних асигнувань за додатковими цільовим статтям і (або) видами витрат федерального бюдже-ту.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період вноситься до державного-венную Думу одночасно з наступними документами і матеріалами:
Положення абзацу другого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоот-носіння, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Основними напрямами бюджетної політики Російської Федерації та основними напрямками податкової політики Росій-ської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період;
(в ред. Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ)
попередніми підсумками соціально-економічного розвитку Російської Федерації за минулий період поточного фінансово-го року і очікуваними підсумками соціально-економічного розвитку Російської Федерації за поточний фінансовий рік;
прогнозом соціально-економічного розвитку Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період;
оцінкою очікуваного виконання федерального бюджету за поточний фінансовий рік;
прогнозом основних параметрів бюджетної системи Російської Федерації, в тому числі консолідованого бюджету Росій-ської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період;
пояснювальною запискою до проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пери-од;
розрахунками за статтями класифікації доходів федерального бюджету і джерел фінансування дефіциту федерального бюд-жету на черговий фінансовий рік і плановий період;
реєстром видаткових зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету, в тому числі за рахунок субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації;
переліком публічних нормативних зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету, і розрахунками по них на черговий фінансовий рік і плановий період;
методиками (проектами методик) і розрахунками розподілу міжбюджетних трансфертів між суб'єктами Російської Федеративної-ції в черговому фінансовому році і плановому періоді;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
Положення абзацу тринадцятого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносинах, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Паспортами державних програм Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
абзац втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
Положення абзацу п'ятнадцятого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносинах, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Даними по федеральної адресної інвестиційної програми, в тому числі інформацією про об'єкти капітального будівництва, бюджетні асигнування на які на черговий фінансовий рік перевищують 1,5 мільярда рублів;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення абзацу шістнадцятого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюд-жетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Даними по прогнозному планом (програмі) приватизації федерального майна на черговий фінансовий рік і плановий пе-ріод;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104 - ФЗ)
Положення абзацу сімнадцятого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносинах, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Верхньою межею державного зовнішнього боргу Російської Федерації станом на 1 січня року, наступного за очеред-ним фінансовим роком і кожним роком планового періоду, за видами боргових зобов'язань і з розбивкою по окремих державного-вам;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення абзацу вісімнадцятого пункту 4 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюд-жетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Верхньою межею і проектом структури державного внутрішнього боргу Російської Федерації станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
абзаци вісімнадцятий - дев'ятнадцятий втратили силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
абзаци дев'ятнадцятий - двадцятий втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 02.11.2007 N 247-ФЗ;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ;
пропозиціями щодо мінімального розміру оплати праці, розміром стипендій, а також пропозиціями про порядок індексації заро-бітної плати працівників федеральних казенних установ, грошового утримання (грошового забезпечення) федеральних державного-ських службовців в черговому фінансовому році і плановому періоді;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
розрахунками прогнозованого використання додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту, прогнозованого обсягу коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту ня на початок і кінець чергового фінансового року і кожного року планового періоду.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Одночасно з проектом федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Пра-вительство Російської Федерації вносить в Державну Думу проекти федеральних законів:
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 19.07.2009 N 192-ФЗ;
про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од;
про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю-вань на черговий фінансовий рік і плановий період.
(П. 5 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Положення пункту 6 статті 192 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
6. У разі, якщо в черговому фінансовому році і плановому періоді загальний обсяг видатків недостатній для фінансового забезпе-чення встановлених законодавством Російської Федерації видаткових зобов'язань Російської Федерації, Уряд Росій-ської Федерації вносить в Державну Думу проект федерального закону про зміну термінів вступу в силу (призупинення дії) в черговому фінансовому році і плановому періоді окремих положень федеральних законів, не забезпечених джерелами фінансування в черговому фінансовому році і (або) плановому періоді.
(П. 6 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
7. Центральний банк Російської Федерації не пізніше 1 жовтня поточного року представляє в Державну Думу проект ос-новних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики на черговий фінансовий рік і плановий період.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Попередньо зазначений проект направляється Президентові Російської Федерації і в Уряд Російської Федеративної-ції.
(П. 7 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 192. Внесення проекту федерального закону про фе-деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Державної Думи"
 1. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 185 слова "на черговий фі-нансових рік і плановий період" і слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть исклю-чени. 1. Уряд Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної
 2. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 3. Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, внесений з дотриманням вимог цього Кодексу, протягом трьох днів надсилається Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої
 4. 24. Складання проектів бюджетів
  Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з
 5. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Протягом 10 днів з дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також
 6. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відхилення Державною Думою в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і повернення його на доопрацювання в Уряд Російської Федерації Уряд Російської Федерації протягом 20 днів доопрацьовує зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і рекомендацій,
 7. Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період протягом 60 днів у трьох читаннях. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 8. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
    (Введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 9. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
 10. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна можливі тільки відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. 2. Федеральні закони про внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, федеральні закони, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів
 11. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
    У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
 12. Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Законодавством суб'єкта Російської Федерації про податки і збори вводяться регіональні податки, встановлюються опо-ші ставки і надаються податкові пільги з регіональних податків відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014
 13. Стаття 169. Загальні положення
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 14. Стаття 202. Відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період Державна Дума може: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) передати зазначений законопроект в погоджувальну комісію з уточнення основних характеристик федерального бюджету (далі -
 15. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (П. 1 в ред.
 16. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період вважається внесеним в строк, якщо він доставлений в Державну Думу до 24 годин 1 жовтня поточного року. (В ред. Федеральних законів від 05.08.2000 N 116-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Одночасно зазначений законопроект
 17. Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Рада Федерації розглядає федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом 14 днів з дня подання Державною Думою. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При розгляді федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період голосується
 18. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 19. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua