Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Державна Дума розглядає проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період протягом 60 днів у трьох читаннях.
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період "
 1. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  розгляд Державної Думи узгоджені основні характеристики федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до пункту 2 цієї статті, а також законопроекти, пов'язані з основними характеристиками федерального бюджету. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Позиції, по яких сторони не виробили узгодженого рішення, вносяться на
 2. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
  розгляд бюджету (далі - Комітет з бюджету), для під-готовки висновки про відповідність поданих документів та матеріалів вимогам статті 192 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Рада Державної Думи або в період парламентських канікул Голова Державної Думи на підставі заклю-чення Комітету з бюджету приймає рішення про те,
 3. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  проекті федерального закону про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при роз-гляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленого між бюджетами територіальних фондів обов'язкового медичного страхування субвенції в обсязі, що не перевищує 5
 4. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  порядок його розгляду регламентується гл. 22 БК РФ. При цьому термін закінчення розгляду і затвердження федерального бюджету БК РФ не встановлює, а регламентує тільки тимчасові границі між окремими етапами розгляду і затвердження проекту федерального бюджету, допускаючи при цьому , що до моменту початку відповідного фінансового року бюджет на нього ще не буде затверджений. У разі
 5. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період дер-жавної Думою
  розгляд Державної Думи. (частина третя в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 6. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  розгляд законодавчого (представницького) органу відпо-відно проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період у строки, встановлені цим Кодексом, проект закону суб'єкта Російської Федерації
 7. Стаття 195. Розподіл функцій по розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  розгляд окремих розділів, підрозділів і державних програм Російської Федерації (далі - профільні комітети). (частина друга в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Комітетом -співвиконавцем при розгляді основних характеристик федерального бюджету є комітет, відповідальний за розгляд прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на
 8. Стаття 169. Загальні положення
  проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до положень цього Кодексу. Проект бюджету суб'єкта Російської Федерації і проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів складаються у порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної
 9. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
  розгляд предмета першого читання, вносить доопрацьований законопроект на повторний розгляд Державної Думи в першому читанні. При повторному внесенні зазначеного законопроекту Державна Дума розглядає його в першому читанні протягом 10 днів з дня повторного внесення. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відставки Уряду Російської Федерації у зв'язку з
 10. 24. Складання проектів бюджетів
  порядок і терміни складання проекту федерального бюджету РФ. Порядок складання проектів бюджету суб'єкта РФ і бюджету муніципального освіти визначається нормативними правовими актами відповідного рівня. Складання проекту федерального бюджету починається не пізніше ніж за 10 місяців до початку чергового фінансового року. Проект федерального бюджету складається відповідно до
 11. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджеті, бюджеті державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації в
 12. Стаття 202. Відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  розгляд предмета першого читання, і висновку комітету Ради Федерації, відповідального за розгляд бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) повернути зазначений законопроект в Уряд Російської Федерації на доопрацювання; поставити питання про довіру Уряду Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua