Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 185 слова "на черговий фі-нансових рік і плановий період" і слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) "будуть исклю-чени.
1. Уряд Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федеративної-ції, місцеві адміністрації муніципальних утворень вносять на розгляд законодавчого (представницького) органу відпо-відно проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і проекти федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період у строки, встановлені цим Кодексом, проект закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) і проект закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет територіального державного позабюджетного фонду у строки, встановлені законом суб'єкта Російської Федерації, але не позд-неї 1 листопада поточного року, проект рішення про місцевий бюджет у строки, встановлені муніципальним правовим актом представник-ного органу муніципального утворення, але не пізніше 15 листопада поточного року.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
2. Одночасно з проектом бюджету в законодавчий (представницький) орган представляються документи і матеріали в со-відповідності зі статтею 184.2 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу "
 1. Стаття 191. Внесення змін до закону (рішення) про бюджет після закінчення періоду тимчасового управління бюдже-том
  внесення змін до закону (рішення) про бюджет, уточнюючого показники бюджету з урахуванням виконання бюджету за період тимчасового управління бюджетом. 2. Зазначений проект закону (рішення) розглядається і затверджується законодавчим (представницьким) органом у строк, що не перевищує 15 днів з дня його
 2. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його розгляду регламентується гл. 22 БК РФ. При цьому термін закінчення розгляду і затвердження федерального бюджету БК РФ не встановлює, а регламентує тільки тимчасові границі між окремими етапами розгляду і затвердження проекту федерального бюджету, допускаючи при цьому, що до моменту
 3. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
  внесених в законодавчі (перед-ставітельние) органи державної влади (представницькі органи муніципальних утворень), процедур розгляду та прийняття-ку рішень по проектах бюджетів, у тому числі з питань, що викликають розбіжності або всередині законодавчого (представницькому-го) органу державної влади (представницького органу муніципального утворення), або між
 4. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету та бюджетна звітність про виконання відповідного консолідованої бюджету, інші документи, передбачені бюджетним законодавством Російської Федерації. 3. За результатами розгляду річного звіту про виконання бюджету законодавчий (представницький) орган приймає
 5. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
  проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом із законодавчим процесом, так як всі бюджети в РФ приймаються або у вигляді законів
 6. Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами
  проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів у ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
 7. 21 . Класифікація і загальна характеристика органів, що здійснюють фінансовий контроль.
  Проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - при розгляді окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів, представницьких органів місцевого самоврядування, в ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами;
 8. Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  внесений з дотриманням вимог цього Кодексу, протягом трьох днів надсилається Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети державного-кої Думи для внесення зауважень і пропозицій, а також до Рахункової палати Російської Федерації на висновок. Положення
 9. Тема 8. Бюджетний процес
  проектів бюджетів. Винятковість повноважень вищих органів виконавчої влади. Процес і порядок складання проектів бюджетів. Бюджетне послання Президента Російської Федерації. Розгляд та затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду і затвердження проектів бюджетів. Зміст проекту закону (рішення) про бюджет. Терміни подання проекту закону (рішення) про бюджет. Виконання
 10. 52. Стадія розгляду і затвердження проектів бюджетів.
  Статтями 105 і 107 Конституції РФ підлягає обов'язковому розгляду Радою Федерації і Президентом РФ. У разі неприйняття проекту Федерального закону "Про Федеральному бюджеті на конкретний рік" до 1 січня конкретного року федеральні органи виконавчої влади мають право виробляти витрачання бюджетних коштів за відповідними розділами витрат, підрозділами, видами і предметним статтями
 11. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також пропозиції та рекомендації щодо перед-мету першого читання. (В ред. Федеральних законів від
 12. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації відповідно до
 13. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і зборах і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень, що встановлюють неподаткові доходи бюджетів бюджетної
 14. 9. Учасники бюджетного процесу. Представницькі (законодавчі) органи влади
  проектів бюджетів представницькі (законодавчі) органи на всіх рівнях - федеральному, регіональному, місцевому - наділяють бюджет в необхідну правову форму, аналогічним чином стверджується звіт про виконання бюджету; 2) здійснення контролю за виконанням бюджетів . Для здійснення подальшого контролю за виконанням бюджетів представницькі (законодавчі) органи створюють спеціальні
 15. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  внесення проектів зазначених законів у Державну Думу. 2. Порядок і терміни складання проектів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і проектів бюджетів територіальних дер-жавних позабюджетних фондів встановлюються вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів Росій-ської Федерації з дотриманням вимог, що встановлюються цим Кодексом та законами суб'єктів
 16. Стаття 194 . Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
  внесених у строк, якщо він доставлений в Державну Думу до 24 годин 1 жовтня поточного року. (В ред. Федеральних законів від 05.08.2000 N 116-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Одночасно зазначений законопроект представляється Президенту Російської Федерації. 2. Протягом доби з дня внесення проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і
 17. Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
  внесення зазначеного законопроекту Державна Дума розглядає його в першому читанні протягом 10 днів з дня повторного внесення. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У разі відставки Уряду Російської Федерації у зв'язку з відхиленням проекту федерального закону про федеральний бюд-жете на черговий фінансовий рік і плановий період знову сформований Уряд
 18. Контрольні питання і завдання
  проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться тимчасова фінансова адміністрація? 9. Як здійснюється підготовка, розгляд і затвердження отче та про виконання бюджету? 10. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного законодав
© 2014-2022  yport.inf.ua