Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У разі відхилення Державною Думою в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і повернення його на доопрацювання в Уряд Російської Федерації Уряд Російської Федерації протягом 20 днів доопрацьовує зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і рекомендацій, викладених у висновках Комітету з бюджету і другого профільного комітету, відповідального за розгляд предмета першого читання, вносить доопрацьований законопроект на повторний розгляд Державної Думи в першому читанні. При повторному внесенні зазначеного законопроекту Державна Дума розглядає його в першому читанні протягом 10 днів з дня повторного внесення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У разі відставки Уряду Російської Федерації у зв'язку з відхиленням проекту федерального закону про федеральний бюд- жете на черговий фінансовий рік і плановий період знову сформований Уряд Російської Федерації представляє новий варіант проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період не пізніше 30 днів після сформування.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у випадку його відхилення в першому читанні Державної Ду-мій "
 1. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 2. 24. Складання проектів бюджетів
  Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складання проектів бюджетів передує робота з
 3. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період вважається внесеним в строк, якщо він доставлений в Державну Думу до 24 годин 1 жовтня поточного року. (В ред. Федеральних законів від 05.08.2000 N 116-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ) Одночасно зазначений законопроект
 4. Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, внесений з дотриманням вимог цього Кодексу, протягом трьох днів надсилається Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої
 5. Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Рада Федерації розглядає федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом 14 днів з дня подання Державною Думою. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При розгляді федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період голосується
 6. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) 1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (П. 1 в ред.
 7. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
 8. Стаття 169. Загальні положення
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 9. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Дефіцит федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 10. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
 11. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
 12. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна можливі тільки відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. 2. Федеральні закони про внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, федеральні закони, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів
 13. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
 14. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних
 15. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган представляються: основні напрями бюджетної та податкової політики; попередні підсумки соціально-економічного розвитку відповідної території за минулий період поточного фінансовим-вого року та очікувані підсумки соціально-економічного розвитку
 16. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень Російської
 17. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
 18. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  Правова основа створення Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ встановлена положеннями ст. 131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до
 19. Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації - документ, що характеризує обсяг і використання фінансових ресурсів Російської Федерації (валового національного наявного доходу) та секторів економіки. 2. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації складається з метою оцінки обсягів фінансових ресурсів при розробці прогнозу
© 2014-2022  yport.inf.ua