Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під субвенціями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень Російської Федерації, пере-даних для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації і (або) органам місцевого самоврядування в установленому порядку.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розподіляються між суб'єктами Російської Федерації у відповідності з методиками, які затверджуються Урядом Російської Федерації відповідно до вимог настою-ного Кодексу, федеральних законів і нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Фе-ської Федерації.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Проект розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету між суб'єктами Рос-сийской Федерації вноситься до Державної Думи у проекті федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні.
При цьому допускається твердження не розподіленого між суб'єктами Російської Федерації субвенції в обсязі, що не перевищує 5 відсотків загального обсягу відповідної субвенції, яка може бути розподілена між суб'єктами Російської Фе-ської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, на ті ж цілі в процесі виконання федерального бюджету без внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету, надані на виконання окремих видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, зараховуються до бюджету суб'єкта Російської Федерації і витрачаються в по-рядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Рос-сийской Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету, надані на виконання окремих видаткових зобов'язань муніципальних утворень , витрачаються в порядку, встановленому федеральними законами, прийнятими в со-відповідності з ними нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Зазначені субвенції надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації для надання субвенцій місцевим бюд-жетам в порядку, передбаченому статтею 140 цього Кодексу. Суб'єкти Російської Федерації має право надавати субвенції бюджетам муніципальних районів для надання їх бюджетам поселень, що входять до їх складу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розподіляються між усіма суб'єктами Рос-сийской Федерації за єдиною для відповідного виду субвенцій методикою пропорційно чисельності населення (окремих груп населення), споживачів відповідних державних (муніципальних) послуг, іншими показниками з урахуванням нормативів формування бюджетних асигнувань на виконання відповідних зобов'язань і об'єктивних умов, що впливають на вартість державних (муніципальних) послуг в суб'єктах Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Використання при розподілі субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету показників, що характеризують власні доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів), не допускається.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Методики (проекти методик) розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету подаються Урядом Російської Федерації у складі документів і матеріалів, що вносяться до Державної Думи одно-тимчасово з проектом федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Головні розпорядники коштів федерального бюджету до 1 серпня поточного фінансового року направляють вищим виконавець-ним органам державної влади суб'єктів Російської Федерації методики (проекти методик) розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету, а також вихідні дані для проведення розрахунків розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період і до 20 серпня поточного фінансового року проводять звірку вказаних вихідних даних з вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації в установленому відповідним головним розпорядником коштів федерального бюджету поряд-ке.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Внесення змін у вихідні дані для проведення розрахунків розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Фе-ської Федерації з федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період після 20 серпня поточного фінансового року не до-пускається.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 . - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Внесення змін у внесений Урядом Російської Федерації проект розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету при розгляді проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період без внесення відповідних змін і доповнень до методики (проекти методик) розподілений-ня зазначених субвенцій та (або) зміни загального обсягу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету та їх розподіл за видами субвенцій не допускаються.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
6. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету "
 1. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та безповоротні перерахування; 7) бюджетні кредити бюджетам суб'єктів Російської Федерації. Спільним для дотацій, субвенцій і субсидій є їх безоплатний і безповоротний характер Відмінною рисою субвенцій і
 2. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 3. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенцій і субсидій від дотацій є їх цільовий характер. А субвенції і субсидії розмежовуються за обсягами фінансування: за рахунок субвенції повністю фінансуються ті чи інші цільові витрати, а субсидії надаються на умовах часткового фінансування цільових витрат. 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти,
 4. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні фонди). Інвестиційні фонди суб'єктів Російської Федерації можуть бути створені відповідно до
 5. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників зведеного фінансового
 6. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  субвенцій. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Положення пункту 5 статті 20 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації , починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016
 7. Стаття 38.2. Принцип єдності каси
  бюджету, за винятком операцій з виконання бюджетів , що здійснюються відповідно до нормативними правовими актами орга-нів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування за межами території відповідно Російської Федерації, суб'єкта Росій-ської Федерації,
 8. 43. Федеральний фонд компенсацій
  133 БК РФ. Федеральний фонд компенсацій утворюється у складі федерального бюджету в цілях надання субвенцій на виконання витратних зобов'язань суб'єктів РФ або муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів
 9. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  бюджеті на черговий фінансовий рік і плановий
 10. Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  субвенцій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації бюджетного законодавства Російської Федерації і законодав-ства Російської Федерації про податки і збори. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за
© 2014-2022  yport.inf.ua