Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та безповоротні перерахування; 7) бюджетні кредити бюджетам суб'єктів Російської Федерації. Спільним для дотацій, субвенцій і субсидій є їх безоплатний і безповоротний характер Відмінною рисою субвенцій і субсидій від дотацій є їх цільовий характер. А субвенції і субсидії розмежовуються за обсягами фінансування: за рахунок субвенції повністю фінансуються ті чи інші цільові витрати, а субсидії надаються на умовах часткового фінансування цільових витрат. Бюджетний кредит надається на оплатній і поворотній основі, що повністю відповідає самій сутності кредиту. Поворотній і платній бюджетний кредит відмежовується від дотацій, субвенцій і субсидій. Поняття безоплатних та безповоротних перерахувань міститься у п. 5 ст. 41 БК РФ, згідно з яким до безоплатним і безповоротним перечислениям відносяться не тільки перерахування у вигляді фінансової допомоги (дотацій і субсидій) та субвенцій бюджетам інших рівнів бюджетної системи, але безоплатні та безповоротні перерахування з бюджетів державних та (або) територіальних державних позабюджетних фондів, а також безоплатні та безповоротні перерахування від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, у тому числі добровільних пожертвувань. міжбюджетні трансферти з регіональних бюджетів можуть надаватися не тільки місцевим бюджетам, а й федеральному бюджету і бюджетам автономних округів, що належать до регіональним бюджетам
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів."
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне завідування місцевими справами і як одна з основ конституційного ладу, основний принцип організації влади , який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). Під
 2. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  поняття правового інституту неоднозначна в теорії права. Воно може застосовуватися і до складних правових утворень, і до досить вузьким групам однорідних, близьких за змістом норм. Головним критерієм об'єднання норм в правовий інститут виступає ознака однорідності сфери регульованих ними суспільних відносин, спільна для них правова специфіка. Тому можна стверджувати, що інститут фінансової
 3. 35. Правове регулювання і склад бюджетних доходів.
  Поняття: доходи бюджету визначені як що надходять до бюджету грошові кошти, за винятком коштів, є в соот. з БК РФ джерелом фінансування дефіциту бюджету. Усі передбачені зак-вом доходи бюджетів з соціально-економічною ознакою діляться на неск-ко груп: 1) доходи, що надходять від підприємств та інших організацій різних форм власності; 2) доходи від використання
 4. § 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації
  форми освіти і витрачання грошових коштів для здійснення ня видаткових зобов'язань. Державний позабюджетний фонд являє собою спе ціалізірованних грошовий фонд, утворений поза бюджету і призначений для виконання певних законодавець ством видаткових зобов'язань Російської Федерації. Бюджет тер риториального державного позабюджетного фонду
 5. § 20. Принципи бюджетної системи Російської Федерації
  форми і направле ня витрачання коштів бюджетів (за винятком витрат, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок міжбюджетних житніх субсидій і субвенцій з бюджетів інших рівнів); - неприпустимість встановлення витратних зобов'язань, під лежачих виконанню за рахунок доходів і джерел фінансування вання дефіцитів бюджетів інших бюджетів, а також витратних
 6. Контрольні питання і завдання
  поняття «дефіцит» і «профіцит» бюджету. 9. У якому розмірі встановлюється дефіцит бюджету? 10. Які джерела фінансування дефіциту федерального бюд жету? 11. Назвіть цілі створення та порядок використання коштів Резерв ного фонду і Фонду майбутніх
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  понятті, структурі компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що останні згідно з Конституцією Російської Федерації не входять до системи органів державної влади, вони залишаються публічними, владними органами, і в цьому їх схожість з органами державної влади. Компетенція органу місцевого самоврядування є складною правовою
 10. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  понять в системі науки муніципального права будь муніципальної-правової термін повинен позначати строго визначене поняття. Не можна не погодитися із запропонованим В.А. Козловим визначенням системності наукової теорії, яка, на його думку, "виявляється в тому, що між її поняттями встановлюються певні логічні відносини, і теорія набуває гипотетико-дедуктивний характер ... В
© 2014-2022  yport.inf.ua