Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ)
1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Рішення погоджувальної комісії приймається роздільним голосуванням членів погоджувальної комісії від Державної Думи, від Ради Федерації і від Уряду Російської Федерації (далі - сторони). Рішення вважається прийнятим стороною, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні погоджувальної комісії представників даної сторони. Результати голосування кожного боку приймаються за один голос. Рішення вважається узгодженим, якщо його підтримали три сторони. Рішення, проти якого заперечує хоча б одна сторона, вважається неузгодженим.
3. По закінченні роботи погоджувальної комісії Уряд Російської Федерації вносить на розгляд Державної Думи узгоджені основні характеристики федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період відповідно до пункту 2 цієї статті, а також законопроекти, пов'язані з основними характеристиками федерального бюджету.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Позиції, по яких сторони не виробили узгодженого рішення, вносяться на розгляд Державної Думи.
4. За підсумками розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період приймається постанова Державної Думи про прийняття в першому читанні проекту федерального закону про федеральному бюджеті на черговий фінансовий рік і плановий період і про основні характеристики федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Якщо Державна Дума не приймає рішення за основними характеристиками федерального бюджету за підсумками роботи злагоди-сітельной комісії, проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період вважається повторно відхиленим в першому читанні.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
При повторному відхиленні в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Державна Дума не має права повторно направити вказаний законопроект в погоджувальну комісію або повернути його в Уряд Російської Федерації. Повторне відхилення проекту федерального закону про федеральний бюджет віз-можна лише у випадку, якщо Державна Дума ставить питання про довіру Уряду Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
При затвердженні основних характеристик федерального бюджету в першому читанні Державна Дума за підсумками роботи злагоди-сітельной комісії не має права збільшувати доходи і дефіцит федерального бюджету, якщо на ці зміни відсутній поклади-валий висновок погоджувальної комісії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період "
 1. 73. Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень?
  Працювати спільну позицію щодо проекту рішення. Дана спільна позиція щодо проекту рішення направляється Європейському парламенту на розгляд (так зване друге читання). Розглянувши загальну позицію, Європейський парламент може, по-перше, схвалити спільну позицію (чи не розглядати її) та затвердити рішення, по-друге, абсолютною більшістю голосів відхилити спільну позицію і проект рішення в цілому
 2. § 35. Стадія розгляду і затвердження бюджету
  статтям і видам витрат у відомчій структурі видатків бюджету (п. 5 ст. 184.1 Бюджетного кодексу Російської Федерації). При затвердженні в першому читанні основних характеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період вказуються прогнозований у відповідному фінан совом році обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інф ляції (грудень
 3. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  разі незатвердження Державною Думою чергової програми надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період дія раніше затвердженої програми продовжуючи-ється на черговий фінансовий рік і плановий
 4. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  комісі-сией, створюваної в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Внесення Міністерством фінансів Російської Федерації проекту федерального закону про федеральному бюджеті і уповноважений-ним органом проектів федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації здійснюється не пізніше 15 днів до дня внесення
 5. 8.4. Розгляд та затвердження проектів бюджетів
  статтям і видам витрат класифікації видатків бюджетів у відомчій структурі витрат на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період); загальний обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на виконання публічних нормативних зобов'язань; обсяг міжбюджетних трансфертів, одержуваних з інших бюджетів і (або) надаються іншим бюджетам бюджетної системи Російської
 6. Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
  випадку, коли державний чи муніципальний контракт укладається за результатами торгів на розміщення замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний контракт повинен бути укладений не пізніше двадцяти днів з дня проведення торгів. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 5. Якщо сторона, для якої укладення
 7. Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол
  оці із зауваженнями головуючий на їх тексті має накласти резолюцію про те, що правильність зауважень на протокол він засвідчує. Головуючий підписує резолюцію із зазначенням дати. Визначення як самостійний процесуальний документ в цьому випадку не виноситься. 2. При незгоді з зауваженнями повністю або в частині головуючий без виклику що у справі осіб
 8. 8.1. Конституційна основа формування і використання інформаційних ресурсів
  порядок їх підготовки і прийняття. «Стаття 15 березня. Закони підлягають офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не застосовуються. Будь-які нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома ».« Стаття 105 1. Федеральні закони приймаються Державної Думою. 2.
 9. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  разі відхилення законодавчим (представницьким) органом закону (рішення) про виконання бюджету він повертається для усунення фактів недостовірного або неповного відображення даних і повторного подання в строк, що не перевищує один мі-сяць. 4. Річний звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації представляється в законодавчий (представницький) орган державної влади
 10. Введення
  розробленні проекту Федерального закону "Про відповідальність за легалізацію злочинних доходів". Рішення про внесення до Державну Думу законопроекту - тоді він мав назву "Про попередження легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення злочину" - прийнято відповідно до розпорядження Уряду РФ від 1 червня 1996 р. N 871-р * (2), але внесений він лише в березні 1997 р. з
© 2014-2022  yport.inf.ua