Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, внесений з дотриманням вимог цього Кодексу, протягом трьох днів надсилається Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети державного-кої Думи для внесення зауважень і пропозицій, а також до Рахункової палати Російської Федерації на висновок.
Положення частини другої статті 195 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
Рада Державної Думи направляє проект федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Комітету з бюджету і за пропозицією Комітету з бюджету визначає профільні комітети Державної Думи, відповідальні за розгляд окремих розділів, підрозділів і державних програм Російської Федерації (далі - профільні комітети).
(Частина друга в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Комітетом-співвиконавцем при розгляді основних характеристик федерального бюджету є комітет, відповідальний за розгляд прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Розподіл функцій по розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі "
 1. 24. Складання проектів бюджетів
  розподіл федеральними органами виконавчої влади граничних обсягів бюджетного фінансування відповідно до функціональної та економічної класифікації видатків і щодо одержувачів бюджетних коштів, а також розробка пропозицій про проведення структурних і організаційних перетворень у галузях економіки і соціальній сфері. Уряд РФ розглядає прогноз
 2. Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  розподілу субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету між суб'єктами Рос-сийской Федерації вноситься до Державної Думи у проекті федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленої
 3. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  функціональної класифікації видатків бюджетів РФ і розмір Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ; 3) у третьому читанні затверджуються витрати федерального бюджету по підрозділах функціональної класифікації видатків бюджетів РФ і головним розпорядникам коштів федерального бюджету ; 4) у четвертому читанні зазначений проект федерального закону про федеральний бюджет обговорюється в
 4. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  розподіл доходів та інших надходжень між бюджетами за встановленими нормативами; 2) відкриття рахунків з обліку коштів федерального бюджету та інших коштів, передбачених законодавством; 3) встановлення порядку касового обслуговування виконання бюджетів; 4) встановлення порядку відкриття і ведення особових рахунків головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального
 5. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників
 6. Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
  розгляд бюджету (далі - Комітет з бюджету), для під-готовки висновки про відповідність поданих документів і матеріалів вимогам статті 192 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Рада Державної Думи або в період парламентських канікул Голова Державної Думи на підставі заклю-чення Комітету з бюджету приймає рішення про те,
 7. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації в
 8. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  проектів бюджетів - виняткова прерогатива Уряду Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління
 9. Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
  проектів бюджетів відповідні фінансові органи мають право отримувати необхідні відомості від інших фінансових органів, а також від інших органів державної влади, органів місцевого само-управління. 2. Складання проекту бюджету грунтується на: Бюджетному посланні Президента Російської Федерації; прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території; основних
 10. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань, розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між адміністраторами джерел
 11. Контрольні питання і завдання
  функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться тимчасова фінансова адміністрація? 9. Як здійснюється підготовка, розгляд і затвердження отче та про виконання бюджету? 10. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного го законодавства? 11. Назвіть підстави для застосування заходів примусу за нару шення бюджетного
 12. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  розподілу міжбюджетних трансфертів; Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац восьмий статті 184.2 буде викладено в новій редакції: "верхня межа державного (муніципального) внутрішнього боргу на 1 січня року, наступного за черговим фі-нансових роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду), і (або) верхня межа
 13. 43 . Федеральний фонд компенсацій
  розподіл за видами витратних зобов'язань, а також розподіл субвенцій з Фонду між суб'єктами РФ затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік під час розгляду його в третьому читанні. Субвенції з Фонду зараховуються до бюджет суб'єкта РФ і витрачаються в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними
 14. 52. Стадія розгляду і затвердження проектів бюджетів.
  статтями 105 і 107 Конституції РФ підлягає обов'язковому розгляду Радою Федерації і Президентом РФ. У разі неприйняття проекту Федерального закону "Про Федеральному бюджеті на конкретний рік" до 1 січня конкретного року федеральні органи виконавчої влади мають право виробляти витрачання бюджетних коштів за відповідними розділами витрат, підрозділами, видами і предметним статтями
 15. 22. Класифікація видатків бюджету
  статтями. Економічна класифікація видатків-угруповання всіх рівнів бюджетної системи за їх економічним змістом. Дана класифікація передбачає диференціацію витрат за господарськими ознаками або виробничим елементам : капіталовкладення, заробітна плата, дотації, субсидії тощо (ст. 22 БК РФ). Економічна класифікація складається з 5 рівнів: група, підгрупа,
 16. Запитання для самоконтролю
  проекту бюджету. 12. У скількох читаннях розглядається проект закону про федеральний бюджет. 13. У скількох читаннях розглядається проект закону про бюджет суб'єкта РФ. 14. Що таке єдиний рахунок бюджету. 15. Що таке зведена бюджетний розпис і касовий план. 16 . Що таке касове обслуговування виконання бюджету. 17. Хто складає звіт про виконання бюджету. 18. Які органи наділені
 17. Стаття 218. Виконання бюджетів за доходами
  розподілу податків, зборів та інших надходжень в бюджетну систему Росій-ської Федерації, що розподіляються за нормативами, що діють у поточному фінансовому році, встановленими цим Кодексом, зако-ном (рішенням) про бюджет та іншими законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами, прийнятими в со-відповідності до положень цього Кодексу, з рахунків органів Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua