Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Федеральне казначейство здійснює контроль за:
неперевищенням лімітів бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань;
неперевищенням бюджетних асигнувань , розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, над затвердженими їм бюджетними асигнуваннями;
неперевищенням касових видатків, що здійснюються одержувачами коштів федерального бюджету, над доведеними до них чи-мітами бюджетних зобов'язань та (або) бюджетними асигнуваннями;
неперевищенням касових виплат, здійснюваних адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюд-жету, над доведеними до них бюджетними асигнуваннями;
відповідністю змісту проведеної операції кодом бюджетної класифікації Російської Федерації, зазначеному в платіж-ном документі, представленому у Федеральне казначейство одержувачем коштів федерального бюджету;
наявністю в одержувача коштів федерального бюджету документів, що підтверджують відповідно до порядку санкціонірова-ня витрат, встановленими Міністерством фінансів Російської Федерації, виникнення у нього грошових зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством "
 1. Коментар до статті 23.7
  267 БК). Як орган адміністративної юрисдикції Федеральне казначейство застосовує заходи адміністративного (без суду) примусу до порушників бюджетного законодавства. Керівники територіальних органів Федерального казначейства та їх заступники вправі порушувати справу про порушення бюджетного законодавства, вести провадження у зазначеній справі і накладати адміністративні
 2. 19. Поняття і значення фінансового контролю.
  Фінансової системи. Зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих правом, полягає в наступному: 1) перевірка виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами мсу; 2) перевірка правильності використання держ і муниц підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в їх господарському віданні або оперативному управлінні, грошових ресурсів (бюджетних та
 3. Контрольні питання і завдання
  фінансового контролю. 2. Назвіть принципи фінансового контролю. 3. Розкрийте основні види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як
 4. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  267 БК РФ федеральне казначейство здійснює контроль за: 1) дотриманням лімітів бюджетних зобов'язань, розподілених між розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету; 2) дотриманням лімітів касових видатків, що здійснюються одержувачами коштів федерального бюджету, над доведеними їм лімітами бюджетних зобов'язань; 3) відповідністю змісту проведеної операції
 5. 53. Органи бюджетного контролю
  фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень, головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів. Форми та порядок здійснення контролю органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування встановлюються Бюджетним кодексом РФ, іншими актами бюджетного законодавства та нормативними правовими актами РФ,
 6. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання бюджету за ознаками наявності єдності каси і дотримання режиму прозорості. Формою реалізації принципу єдності каси при виконанні федерального
 7. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних фондів. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд у
 8. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Фінансовим органом (Мінфіном Росії, міністерств фінансів республік у складі РФ, фінансовими управліннями (відділами) країв, областей і т. д.). Виконання бюджетів здійснюється по дохідній і витрата ної частинам бюджетів. Виконання федерального бюджету завершується 31 грудня. Ліміти бюджетних зобов'язань припиняють свою дію 31 грудня. Прийняття бюджетних зобов'язань після 25 грудня не
 9. 15. Органи, що здійснюють фінансову діяльність: загальна характеристика та класифікація.
  Фінансову діяльність, яка забезпечує виконання ними своїх основних завдань і функцій. У єдину систему органів державного управління фінансами в Російській Федерації входять Міністерство фінансів РФ, міністерства фінансів республік, фінансові управління в інших суб'єктах Федерації і органи федерального казначейства. Крім того, в системі органів місцевого самоврядування
 10. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет-них інвестицій і державних і муніципальних
 11. 22. Фінансовий контроль законодавчих (представницьких) органів влади і місцевого самоврядування.
  Фінансового контролю: попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів у ході парламентських слухань та в зв'язку з
 12. Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету
  фінансів Російської Федерації порядку облік доходів, що надійшли в бюджетну систему Російської Федерації, та їх розподіл між бюджетами відповідно до кодом бюд-житній класифікації Російської Федерації, зазначеним у розрахунковому документі на зарахування коштів на рахунок, зазначений в абзаці пер-вом цього пункту, а в разі повернення (заліку, уточнення) платежу відповідним адміністратором
 13. 26. Внутрішньовідомчий, аудиторський і громадський фінансовий контроль.
  Фінансовий контроль здійснюється вищестоящими по відношенню до перевіряється структурі, органами міністерств, відомств. Внутрішньогосподарський контроль, здійснюваний в рамках конкретних підприємств для підвищення надійності їх роботи, забезпечення його якості. Він реалізується такими підрозділами підприємств, як фінансові розрахункові відділи, бухгалтерії, створюються спеціальні підрозділи:
 14. 18. Загальна характеристика фінансової діяльності, здійснюваної виконавчими органами влади.
  Фінансової, кредитної та грошової політики певні Федеральним конституційним законом "Про уряд Російської Федерації" (в ред. ФЗ від 31 грудня 1997 р.) Зокрема, Уряд РФ забезпечує проведення єдиної фінансової, кредитної та грошової політики; розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання і т.д. Представницькі і
© 2014-2022  yport.inf.ua