Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, органами (посадовими особами) місцевих адміні-страції муніципальних утворень, здійснюють Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і (або) уповноважені ними органи, головні рас- розпорядника, розпорядники бюджетних коштів.
(В ред. Федеральних законів від 28.12.2004 N 182-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Форми та порядок здійснення фінансового контролю органами виконавчої влади, органами (посадовими особами) місцевих адміністрацій муніципальних утворень встановлюються цим Кодексом, іншими актами бюджетного законодательст-ва і нормативними правовими актами Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень"
 1. 22. Фінансовий контроль законодавчих (представницьких) органів влади і місцевого самоврядування.
  Законодавчі (представницькі) органи здійснюють такі форми фінансового контролю: попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - в ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп
 2. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) 1. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює фінансовий контроль за використанням коштів федераль-ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (В ред.
 3. Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації у разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації
  1. У разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація поряд з здійсненням функцій, зазначених у статті 183.7 справжнього Федерального закону, бере участь у розробці заходів щодо відновлення платоспроможності фінансової організації та контролює їх реалізацію. 2. При здійсненні зазначених у пункті 1 цієї статті функцій тимчасова
 4. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  1. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації тимчасова адміністрація здійснює такі функції: 1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації; 2) розробляє заходи з відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію; 3) виявляє кредиторів фінансової організації і розмір їх
 5. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 183-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних
 6. 23. Фінансовий контроль Президента РФ.
  З метою ефективності президентського контролю в віданні президента РФ створено спеціальний контрольний орган - Головне контрольне управління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольного управління Адміністрації Президента Російської Федерації, згодом - Контрольного управління Президента РФ). При здійсненні контрольних функцій цей орган взаємодіє з іншими
 7. Політичний контроль
  Політичний контроль за діяльністю органів місцевої влади здійснюють вищі органи державної влади. Депутати представницького органу муніципального утворення також можуть здійснювати контроль діяльності місцевої адміністрації і впливати на ефективність, оперативність і законність. При всенародному волевиявленні оцінку результатів діяльності місцевої влади виносить
 8. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені відповідно представницькими (законодавчими) органами РФ, представницькими (законодавчими) органами суб'єктів РФ, представницькими органами місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, проводять експертизи проектів зазначених
 9. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  Адміністрація муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, наділений статутом муніципального освіти виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевою адміністрацією керує
 10. 10. Учасники бюджетного процесу. Виконавчі органи влади
  Бюджетні повноваження органів виконавчої влади, закріплені в ст. 154 БК РФ, реалізуються в ході складання проекту бюджету, виконання бюджету, а також у ході контролю за його виконанням. Органи виконавчої влади беруть участь у бюджетному процесі за наступними напрямками: 1) становлять проект бюджету і вносять його з необхідними документами на затвердження відповідних
 11. Стаття 183.5. Призначення тимчасової адміністрації фінансової організації
  1. Контрольний орган призначає тимчасову адміністрацію фінансової організації, якщо: 1) контрольним органом виявлено підстав, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, за відсутності повідомлення фінансовою організацією контрольного органу про наявність відповідних обставин; 2) контрольним органом у ході виїзної перевірки в порядку, встановленому
 12. 53. Органи бюджетного контролю
  Система органів бюджетного контроляпредусмотрена положеннями ст. ст. 266-270 БК РФ. Представницькі (законодавчі) органи всіх рівнів влади створюють свої контрольні органи. На федеральному рівні таким органом є Рахункова палата РФ, створена відповідно до положень Федерального закону від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату Російської Федерації», на регіональному рівні -
 13. 9.4. Аудит бюджету
  Аудит бюджету як метод державного фінансового контролю широко використовується контрольними органами законодавчої (представницької) і виконавчої влади. Чинне законодавство не дає визначення поняттю "аудит бюджету". Відповідно до російського законодавства під аудитом розуміється підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) з проведення незалежних
 14. 52. Бюджетний контроль в Російській Федерації
  Бюджетний контроль - це здійснювана з використанням специфічних організаційних форм і методів діяльність державних і муніципальних органів, наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення законності та достовірності фінансових операцій з бюджетними коштами, об'єктивної оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів, збільшення доходних
 15. Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
  1. Під тимчасовою адміністрацією фінансової організації розуміється спеціальний тимчасовий орган управління фінансової організації, призначений контрольним органом (далі - тимчасова адміністрація). 2. Цілями призначення тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності фінансової організації і (або) забезпечення збереження майна фінансової організації. 3. Завданнями тимчасової
 16. Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація призначається на строк від трьох до шести місяців. За клопотанням тимчасової адміністрації рішенням контрольного органу термін діяльності тимчасової адміністрації може бути продовжений не більше ніж на три місяці за умови, що загальний термін діяльності тимчасової адміністрації не перевищить дев'ять місяців. 2. У разі, якщо в період діяльності тимчасової адміністрації порушено
 17. Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації
  На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються або припиняються рішенням контрольного органу в порядку і на умовах, які встановлені цим
 18. Стаття 183.15 . Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
  1. Тимчасова адміністрація припиняє діяльність до закінчення терміну її повноважень у разі: 1) звільнення керівника тимчасової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків; 2) відсторонення керівника тимчасової адміністрації, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Контрольний орган
 19. Стаття 23.22.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державний контроль за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державний контроль за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 7.3 (у частині користування ділянками надр місцевого значення), статтею 7.10 (в частині
© 2014-2022  yport.inf.ua