Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду

(в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ)
1. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює фінансовий контроль за використанням коштів федераль-ного бюджету та коштів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, включаючи використання наданих із зазначених бюджетів субвенцій, міжбюджетних субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює контроль за виконанням органами державного (муни-ціпального) фінансового контролю, створеними органами виконавчої влади (місцевими адміністраціями муніципальних образо-ваний), законодавства Російської Федерації про фінансово-бюджетному контролі і нагляді.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду"
 1. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних фондів. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд у
 2. 19. Поняття і значення фінансового контролю.
  Фінансової системи. Зміст фінансового контролю у відносинах, регульованих правом, полягає в наступному: 1) перевірка виконання фінансових зобов'язань перед державою і органами мсу; 2) перевірка правильності використання держ і муниц підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в їх господарському віданні або оперативному управлінні, грошових ресурсів (бюджетних та
 3. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  268 БК РФ). Контрольні та фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з бюджетними коштами відповідних бюджетів (ст. 270 БК
 4. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет-них інвестицій і державних і муніципальних
 5. Контрольні питання і завдання
  фінансового контролю. 2. Назвіть принципи фінансового контролю. 3. Розкрийте основні види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як
 6. 52. Бюджетний контроль в Російській Федерації
  фінансових операцій з бюджетними коштами, об'єктивної оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів, збільшення доходних надходжень до бюджету і збереження державної і муніципальної власності. Бюджетний контроль є однією з форм фінансового контролю, спрямованої на виявлення випадків порушень фінансової дисципліни в бюджетній сфері, під якою розуміється
 7. 53. Органи бюджетного контролю
  фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство , фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень, головні розпорядники, розпорядники бюджетних коштів. Форми та порядок здійснення контролю органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування встановлюються Бюджетним кодексом РФ, іншими актами бюджетного законодавства та нормативними правовими актами РФ,
 8. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої (виконавчо-розпорядчої) влади стверджує середньостроковий фінансовий план ще на два роки. У поселеннях також можуть бути
 9. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008
  фінансів, їх сутність і роль, а також елементи фінансової системи Російської Федерації. Подроб але викладаються принципи фінансової діяльності держави і місць ного самоврядування, розкриваються основні повноваження державних них органів, що здійснюють фінансову діяльність, дається характе теристика видів і методів фінансового контролю. Основна увага приділяється висвітленню
 10. 22. Фінансовий контроль законодавчих (представницьких) органів влади і місцевого самоврядування.
  Фінансового контролю: попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань; поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів у ході парламентських слухань та в зв'язку з
 11. Повноваження по бюджетному контролю окремих органів
  статтями федерального бюджету, бюджетів федеральних позабюджетних фондів; експертизу проектів федерального бюджету, законів та інших нормативних правових актів, міжнародних договорів РФ, федеральних програм та інших документів, які зачіпають питання федерального бюджету і фінансів РФ; аналіз і дослідження порушень і відхилень у бюджетному процесі, підготовку і внесення до Ради Федерації і
 12. Запитання для самоконтролю
  фінансовий) рік і бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних зобов'язань. 9. Що таке бюджетування, орієнтоване на результат. 10. Проект федерального закону про
© 2014-2022  yport.inf.ua