Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Доходи від федеральних податків і зборів, регіональних і місцевих податків, страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування, інших обов'язкових платежів, інших надходжень, що є джерелами формування доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, зараховуються на рахунки органів Федерального казначейства для їх розподілу цими органами в соот- ветствии з нормативами, встановленими цим Кодексом, законом (рішенням) про бюджет та іншими законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами, прийнятими відповідно до положень цього Кодексу, між федеральним бюджетом, бюджетами суб'єктів Російської Федерації, місцевими бюджетами, а також бюджетами державних позабюджетних фондів у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
Органи Федерального казначейства здійснюють у встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації порядку облік доходів, що надійшли в бюджетну систему Російської Федерації, та їх розподіл між бюджетами відповідно до кодом бюд-житній класифікації Російської Федерації, зазначеним у розрахунковому документі на зарахування коштів на рахунок, зазначений в абзаці пер-вом цього пункту, а в разі повернення (заліку, уточнення) платежу відповідним адміністратором доходів бюджету - відповідно до представленого їм дорученням (повідомленню).
Органи Федерального казначейства не пізніше наступного робочого дня після дня отримання від установи Центрального банку Російської Федерації виписки зі своїх рахунків, зазначених в абзаці першому цього пункту, здійснюють перерахування зазначених доходів на єдині рахунки відповідних бюджетів.
За запитом фінансових органів суб'єктів Російської Федерації, фінансових органів муніципальних утворень органи Фе-дерального казначейства надають інформацію з розрахункових документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, про посту-пили від юридичних осіб платежах, що є джерелами формування доходів відповідного бюджету (у тому числі консолідованої бюджету суб'єкта Російської Федерації, консолідованого бюджету муніципального району).
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. Грошові кошти вважаються надійшли в доходи відповідного бюджету бюджетної системи Російської Федерації з моменту їх зарахування на єдиний рахунок цього бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження
 2. 31. Принципи бюджетної системи.
  Зарахуванню до бюджетів відповідного рівня (ст. 31 БК РФ), 4) принцип повноти відображення доходів і витрат - всі доходи і видатки бюджетів підлягають відображенню в бюджетах в обов'язковому порядку і в повному обсязі (ст. 32 БК РФ); 5) принцип збалансованості бюджету - обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел
 3. 13. Доходи бюджету
  зарахуванню грошових коштів на рахунок органу, виконуючого відповідний
 4. 32. Доходи регіональних бюджетів
  зарахуванню до бюджету краю (області), а податкові доходи від регіональних податків, встановлених органами державної влади автономного округу, підлягають зарахуванню до бюджету автономного округу. До бюджетів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга підлягають зарахуванню податкові доходи від федеральних податків і зборів та податків, передбачених спеціальними податковими режимами,
 5. 26. Виконання бюджету
  зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; розподіл відповідно до затвердженого бюджету регулюючих доходів; повернення надміру сплачених до бюджету сум доходів; облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету. Облік доходів бюджетів та складання звітності здійснюються за формами та в порядку, встановленим Мінфіном РФ. Бюджети за видатками виконуються в
 6. 5. Бюджетна система та її принципи
  зарахуванню до бюджетів відповідного рівня (ст. 31 БК РФ), 4) принцип повноти відображення доходів і витрат - всі доходи і видатки бюджетів підлягають відображенню в бюджетах в обов'язковому порядку і в повному обсязі (ст. 32 БК РФ); 5) принцип збалансованості бюджету - обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел
 7. 35. Доходи місцевих бюджетів
  зарахуванню податкові доходи від земельного податку та податку на майно фізичних осіб, що стягуються на межселенних територіях, доходи від державного мита, а також частина податків на доходи фізичних осіб, єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, єдиного сільськогосподарського податку та інших федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними
 8. 35. Правове регулювання і склад бюджетних доходів.
  Зарахування до бюджету в теорії ФП виділяють доходи закріплені і регулюючі. Закріплені доходи бюджетів - це доходи, які в соот. з зак-вом повністю або у твердо фіксованій частці (у%) на постійній основі закріплені за соот. бюджетом. БК РФ називає їх «власними доходами бюджетів» (ст. 47). На відміну від закріплених доходів, що регулюють передаються в опр. бюджет не на постійній
 9. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  зарахуванню доходів, розподілу їх між бюджетами бюджетної системи РФ, повернення і залік надмірно сплачених і надмірно стягнутих сум, а також уточнення призначення зарахованих коштів. Виконання бюджету за видатками складається з декількох етапів: 1) етап розпису, коли складається і уточнюється бюджетний розпис, в якій визначаються розміри бюджетних асигнувань та ліміти бюджетних
 10. 45. Поняття видатків бюджетів. Види бюджетних асигнувань.
  Зарахуванні доходів - застосовується при формуванні місцевих бюджетів. 5) самостійності влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування в розподілі окремих видів доходів. Розподіл доходів в бюджетній системі РФ здійснюється, 1-в порядок закріплення певних видів доходів за бюджетами різного рівня на постійній чи довгостроковій основі; 2 - у порядку бюджетного
 11. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання
 12. 29. Доходи федерального бюджету Російської Федерації
  зарахуванню до федерального бюджету в повному обсязі податок на прибуток організацій, податок на додану вартість, акцизи на спирт етиловий з усіх видів сировини за винятком харчового, акцизи на тютюнову продукцію, акцизи на автомобілі легкові і мотоцикли, податок на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини, податок на видобуток корисних копалин на континентальному шельфі РФ, в
 13. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  зарахуванню до консолідованого бюджету суб'єкта РФ територією відповідного поселення. Законом суб'єкта РФ органи місцевого самоврядування муніципальних районів можуть бути наділені повноваженнями органів державної влади суб'єктів РФ щодо розрахунку та надання дотацій поселенням за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ. Зазначеним законом повинні бути встановлені порядок розрахунку субвенцій
 14. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 6) збалансовані-ванности бюджету; 7) результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 8) загального
 15. 21. Класифікація доходів бюджету
  статтями - присвоюється відповідний унікальний код. Повний код відповідного виду доходу бюджету містить повну інформацію про джерело надходження доходу, рівні бюджетної системи РФ - получателе даного доходу, а також про орган, що є адміністратором даного виду
 16. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему РФ; несвоєчасне подання проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів; фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису, та ін При виявленні порушень бюджетного законодавства керівники федеральних органів виконавчої влади мають право в
© 2014-2022  yport.inf.ua