Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Рада Федерації розглядає федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом 14 днів з дня подання Державною Думою.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
При розгляді федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період голосується на предмет його схвалення в цілому.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Схвалений Радою Федерації федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період протягом п'яти днів з дня схвалення направляється Президентові Російської Федерації для підписання і оприлюднення.
(в ред . Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. У разі відхилення федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Радою Федерації зазначений федеральний закон передається для подолання розбіжностей, що в погоджувальну комісію.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Погоджувальна комісія протягом 10 днів виносить на повторний розгляд Державної Думи узгоджений федераль- ний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Державна Дума повторно розглядає федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період в одному читанні.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Прийнятий Державною Думою в результаті повторного розгляду федеральний закон про федеральний бюджет на оче-говий фінансовий рік і плановий період передається до Ради Федерації у порядку, встановленому статтею 207 цього Кодек-са.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. У разі незгоди Державної Думи з рішенням Ради Федерації федеральний закон про федеральний бюджет на оче-говий фінансовий рік і плановий період вважається прийнятим, якщо при повторному голосуванні за нього проголосувало не менше двох третин загального числа депутатів Державної Думи.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації "
  1. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
    Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
  2. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
    У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
  3. Стаття 92 . Дефіцит федерального бюджету
    (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Дефіцит федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
  4. Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
    (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У разі відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і передачі його в погоджувальну комісію протягом 10 днів зазначена комісія розробляє варіант основних ха-рактеристик федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період. (п. 1 в ред.
  5. Стаття 125 . Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
    (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів являє собою перелік державних фінансових кредитів і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період з ука-занием по кожному з них: 1) найменування іноземної держави і (або) іноземного
  6. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
    (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації являє собою перелік зовнішніх за-імствованій суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 2. У програмі державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації повинні бути визначені:
  7. 24. Складання проектів бюджетів
    Складання проектів бюджетів є виключною прерогативою Уряду РФ, відповідних органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів РФ, фінансові органи суб'єктів РФ і муніципальних утворень (ст. 171 БК РФ). Складанню проектів бюджетів передує робота з
  8. 39. Правовий режим Резервного фонду.
    1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
  9. Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
    (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Встановлення нових видів податків, їх скасування або зміна можливі тільки відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори. 2. Федеральні закони про внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, федеральні закони , що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів
  10. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
    (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Формування витрат бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннях, зумовленими встановленим законодавством Російської Федерації розмежуванням повноважень федеральних ор-ганів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів
  11. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
    (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
  12. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
    Правова основа створення Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ встановлена положеннями ст. 131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до
  13. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
    (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ) 1. Порядок розгляду проекту закону (рішення) про бюджет і його затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних
  14. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
    Згідно ст. 143 БК РФгосударственний позабюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду
  15. Стаття 169. Загальні положення
    (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
  16. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
    Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
© 2014-2022  yport.inf.ua