Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень, що встановлюють неподаткові доходи бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.
2. Федеральні закони, що передбачають внесення змін до законодавства Російської Федерації про податки і збори, прийняті після дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, що призводять до зміни доходів (витрат) бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, повинні містити положення про набуття чинності зазначених федеральних законів не раніше 1 січня року, наступного за черговим фінансовим-вим роком.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці другому пункту 2 статті 174.1 слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий період".
Закони суб'єкта Російської Федерації, що передбачають внесення змін до законодавства суб'єкта Російської Феде-рації про податки і збори, прийняті після дня внесення в законодавчий (представницький) орган проекту закону про бюджет суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), що призводять до зміни доходів (витрат) бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, повинні містити положення про набуття чинності зазначених законів суб'єкта Російської Федерації не раніше 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком.
Нормативні правові акти представницького органу муніципального утворення, що передбачають внесення змін у нормативні правові акти представницького органу муніципального утворення про податки і збори, прийняті після дня внесення до представницького органу проекту рішення про місцевий бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий пе-ріод), що призводять до зміни доходів (витрат) бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, повинні містити положення про набуття чинності зазначених нормативних правових актів представницького органу муніципального утворення не раніше 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 2. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 3. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сум-Марн обсягом доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007
 4. Стаття 39. Формування доходів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації, законодавством про на-логах і збори і законодавством про інших обов'язкових
 5. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  Принцип достовірності бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 6. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 7. 13. Доходи бюджету
  Доходи бюджету-грошові кошти, що надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до чинного законодавства у розпорядження органів державної влади РФ, органів державної влади відповідних суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства. Згідно п. 2 ст. 39 БК РФ в
 8. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх
 9. 26. Виконання бюджету
  Згідно ст. 215.1 БК РФ, виконання бюджету - це отримання всіх запланованих у бюджеті доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим
 10. 31. Принципи бюджетної системи.
  1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання витратних зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат
 11. 5. Бюджетна система та її принципи
  Бюджетна система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
 12. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Дефіцит федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 13. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  Бюджетне устрій країни визначається її державним устроєм. Так, для Росії як федеративної держави характерні три рівня бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для
© 2014-2022  yport.inf.ua