Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під середньостроковим фінансовим планом суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розуміється документ, який містить основні параметри бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету).
2. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) щорічно розробляється за формою і в порядку, встановлених вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освіти) з дотриманням положень цього Кодексу.
Проект середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) затверджується вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією муніципального освітньої-ня) і подається у законодавчий (представницький) орган одночасно з проектом бюджету.
Значення показників середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального освіти) і основ-них показників проекту відповідного бюджету повинні відповідати один одному.
Положення пункту 3 статті 174 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз- Ніка при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
3. Затверджений середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) повинен містити наступні параметри:
прогнозований загальний обсяг доходів і видатків відповідного бюджету та консолідованого бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального району);
обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів, розділами, підрозділами класифікації расхо-дов бюджетів або обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів, державним (муниципаль-ним) програмам і непрограммной напрямками діяльності;
(в ред . Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
розподілення у черговому фінансовому році і плановому періоді між муніципальними утвореннями дотацій на вирівнювання ня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень;
нормативи відрахувань від податкових доходів до місцевих бюджетів, що встановлюються (підлягають встановленню) законами суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень);
дефіцит (профіцит) бюджету;
верхня межа державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, верхня межа державного зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації (за наявності такого), верхня межа муніципального боргу станом на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком (черговим фінансовим роком і кожним роком планового періоду).
Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації поряд з вказаними параметрами повинен включати прогнози-руемой обсяг доходів, витрат і дефіциту (профіциту) територіального державного позабюджетного фонду.
Вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією муници-пального освіти) може бути передбачено затвердження додаткових показників середньострокового фінансового плану суб'єктів-та Російської Федерації (муніципального утворення).
4. Показники середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) носять индика-тивний характер і можуть бути змінені при розробці та затвердженні середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федеративної-ції (муніципального утворення) на черговий фінансовий рік і плановий період.
5. Середньостроковий фінансовий план суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) розробляється шляхом уточ-нання параметрів зазначеного плану на плановий період і додавання параметрів на другий рік планового періоду.
У пояснювальній записці до проекту середньострокового фінансового плану суб'єкта Російської Федерації (муніципального образо-вання) наводиться обгрунтування параметрів середньострокового фінансового плану, в тому числі їх зіставлення з раніше схваленими пара-метрами із зазначенням причин планованих змін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення) "
 1. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 2. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  фінансовий рік і плановий період) "будуть замінені словами" черговий фінансовий рік і плановий пери-од ". 1. Від імені суб'єкта Російської Федерації державні гарантії суб'єкта Російської Федерації надаються вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в межах загальної суми наданих гарантій, зазначеної в законі суб'єкта Російської Федерації
 3. Стаття 169. Загальні положення
  середньострокового фінансового плану
 4. Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації
  фінансова адміністрація в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) вводиться на термін до од-ного року рішенням арбітражного суду при здійсненні провадження у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального освіти) у порядку, встановленому федеральним законом. 2. Клопотання про введення тимчасової фінансової адміністрації в суб'єкті
 5. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  фінансове забезпечення реалізації державних (муніципальних) програм утвер-ждается законом (рішенням) про бюджет за відповідною кожній програмі цільової статті витрат бюджету відповідно до утвер-дившейся програму нормативним правовим актом Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим
 6. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  середньостроковий фінансовий план ще на два роки. У поселеннях також можуть бути передбачені середньострокові фінансові плани. Бюджетний (фінансовий) рік в РФ становить один календарний рік, а бюджетний період - період, протягом якого проходять всі етапи бюджетного процесу, становить в цілому три роки: звітний фінансовий рік, поточний фінансовий рік, черговий фінансовий рік, який
 7. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  середньостроковими (від од-ного року до п'яти років) і довгостроковими (від п'яти до 10 років
 8. Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень
  фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і (або) уповноважені ними органи, головні розпорядник, розпорядники бюджетних коштів. (в ред. Федеральних законів від 28.12.2004 N 182-ФЗ, від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Форми та порядок здійснення фінансового контролю органами виконавчої влади, органами
 9. Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
  фінансовою організацією функцій генерального агента (агента) Уряду Російської Федерації з обслуговування боргових зобов'язань Рос -сийской Федерації, а також їх розміщенню, викупу, обміну та погашення здійснюється на основі агентських угод, укладений-них з Міністерством фінансів Російської Федерації. 3. Центральний банк Російської Федерації здійснює функції генерального агента,
 10. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів ис- точников фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджет-них інвестицій і державних і муніципальних
 11. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  фінансових організацій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних осіб, за якими виникають боргові зобов'язання Російської Федерації. 2. Державні і муніципальні внутрішні запозичення здійснюються з метою фінансування дефіцитів відпо-чих бюджетів, а також для погашення боргових зобов'язань. (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 3. Під
 12. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  фінансові органи суб'єктів Російської Федерації, фінансові органи муніципальних утворень у встановлені ними строки . 2. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень складається з-відповідально Федеральним казначейством, фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації, фінансовими органами муніципальних утворень на підставі
 13. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення
 14. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. 2. Російська Федерація не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями
 15. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  фінансів Російської Федерації у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації. 5. Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти ведеться в порядку, встановленому місцевою адміністрацією муни-ціпального освіти. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти представляється фінансовим органом
 16. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення
 17. Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації
  фінансові органи, органи управління територіальними го-жавними позабюджетними фондами або інші уповноважені органи відповідно до нормативних правових актів Росій-ської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) касові виплати з бюджету здійснюються органом Федерального казначейства на
© 2014-2022  yport.inf.ua