Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці першому пункту 1 статті 173 слова "муніципального району (міського округу)" будуть замінені словами "муніципального освіти".
1. Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального району (міського округу) розробляється на період не менше трьох років.
З 1 січня 2014 абзац другий пункту 1 статті 173 втрачає чинність (абзац третій підпункту "а" пункту 29 статті 1 Федерально-го закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ).
Прогноз соціально-економічного розвитку поселень розробляється на черговий фінансовий рік або на черговий фінан-совий рік і плановий період.
2. Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального образо-вання щорічно розробляється в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконай-них органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац другий пункту 2 статті 173 буде додат-нен словами ", за винятком випадку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 154 цього Кодексу ".
Прогноз соціально-економічного розвитку поселення може розроблятися місцевою адміністрацією муніципального району відповідно до угоди між місцевою адміністрацією поселення і місцевою адміністрацією муніципального району.
3. Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального образо-вання схвалюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією одночасно з прийняттям рішення про внесення проекту бюджету в законодав-вальний (представницький) орган.
4. Прогноз соціально-економічного розвитку на черговий фінансовий рік і плановий період розробляється шляхом уточнення ня параметрів планового періоду і додавання параметрів другого року планового періоду.
У пояснювальній записці до прогнозу соціально-економічного розвитку наводиться обгрунтування параметрів прогнозу, в тому чис-ле їх зіставлення з раніше затвердженими параметрами із зазначенням причин і факторів прогнозованих змін.
5. Зміна прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муниципаль-ного освіти в ході складання або розгляду проекту бюджету тягне за собою зміну основних характеристик проекту бюджету.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 6 статті 173 буде викладено в новій редакції: "6. Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації , суб'єкта Російської Федерації, муници-пального району, міського округу, поселення здійснюється уповноваженим відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією федеральним орга-ном виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом (посадовою особою) місцевої адміністрації. "
6. Розробка прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муниципаль-ного району (міського округу) на черговий фінансовий рік або на черговий фінансовий рік і плановий період здійснюється уповноваженим відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміністрацією федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом (посадовою особою) місцевої адміністрації.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року статтю 174 буде викладено в новій редак-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку "
 1. Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації
  прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації та проекту федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період і впливу федеральної політики у сфері економічного розвитку на показники прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації. 3. Порядок розробки зведеного фінансового балансу Російської Федерації визначається Урядом Російської
 2. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  прогнозу соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 3. 24. Складання проектів бюджетів
  173 БК РФ). Бюджетним кодексом РФ докладно регламентовані порядок і терміни складання проекту федерального бюджету РФ. Порядок складання проектів бюджету суб'єкта РФ і бюджету муніципального освіти визначається нормативними правовими актами відповідного рівня. Складання проекту федерального бюджету починається не пізніше ніж за 10 місяців до початку чергового фінансового року.
 4. Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
  прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території; основні напрями бюджетної та податкової політики; державних (муніципальних) програмах. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 5. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 6. Стаття 22
  соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 7. Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
  прогноз соціально-економічного розвитку відповідної території; прогноз основних характеристик (загальний обсяг доходів, загальний обсяг видатків, дефіциту (профіциту) бюджету) консолідованої ванного бюджету відповідної території на черговий фінансовий рік і плановий період або затверджений середньостроковий фінансовий план; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) пояснювальна
 8. Стаття 212. Внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період
  статтями (державними програмами Російської Федерації та непро-програмним напрямам діяльності), групам видів витрат федерального бюджету ". відомості про виконання федерального бюджету за минулий звітний період поточного фінансового року; оцінка очікуваного виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році; Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня
 9. 8.3. Складання проектів бюджетів
  прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території; основних напрями бюджетної та податкової політики. Найважливішим документом, який повинен бути врахований при складанні проектів бюджетів усіх рівнів, є Бюджетне послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації. Бюджетне послання повинно бути направлено не пізніше березня року,
 10. § 4. Злочини проти соціально-економічних прав і свобод
  соціально-економічних прав та
 11. Стаття 195. Розподіл функцій по розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
  прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий
 12. Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
  соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими державами в
 13. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації , бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників зведеного фінансового балансу Російської Федерації здійснюється комісі-сией, створюваної в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Внесення Міністерством фінансів Російської Федерації проекту федерального закону про федеральний
 14. Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
  прогнозу обсягу бюджетних коштів, спрямованих на оплату товарів і послуг для державного експортного кредиту; 9) прогнозу обсягу надання грошових коштів для державного фінансового кредиту. 2. Програма надання державних фінансових і державних експортних кредитів на черговий фінансовий рік і плановий період затверджується при розгляді Державної
 15. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
  прогнозів розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається Президентом РФ. Уряд РФ організує поетапну роботу зі складання проекту федерального бюджету. У певні терміни складаються: прогноз соціальноекономічного розвитку, зведений баланс фінансових ресурсів, основні напрями бюджетної політики РФ;
 16. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  соціального партнерства згідно коментованої статті виступають комісії з регулювання соціально-трудових відносин, які утворюються по рішенням сторін, на рівноправній основі і здійснюють свою діяльність на всіх рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує однаковість і
 17. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь по захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  соціальних і культурних прав і
 18. Принцип суверенної рівності держав
  соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
© 2014-2022  yport.inf.ua