Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 212. Внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Уряд Російської Федерації розробляє і подає до Державної Думи проекти федеральних законів про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період з усіх питань, що є предметом правового регулювання зазначеного федерального закону.
Одночасно з проектом зазначеного федерального закону Урядом Російської Федерації видаються такі документи і матеріали:
очікувані підсумки соціально-економічного розвитку в поточному фінансовому році і уточнений прогноз соціально-економічного розвитку в плановому періоді;
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 абзац четвертий пункту 1 статті 212 буде доповнити словами ", у тому числі по розділах, підрозділами, цільовим статтям (державними програмами Російської Федерації та непро-програмним напрямам діяльності), групам видів витрат федерального бюджету ".
Відомості про виконання федерального бюджету за минулий звітний період поточного фінансового року;
оцінка очікуваного виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році;
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці шостому пункту 1 статті 212 слова "цільовим статтям, видами" будуть замінені словами "цільовим статтями (державними програмами Російської Федерації та непро-програмним напрямам діяльності) , групам видів ".
Інформація про перерозподіл бюджетних асигнувань між поточним фінансовим роком і плановим періодом по поділу-лам, підрозділами, цільовим статтям, видами витрат класифікації видатків федерального бюджету за минулий звітний період теку-ного фінансового року;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
інформація про перерозподіл бюджетних асигнувань, зарезервованих у складі затверджених бюджетних асигнувань за розділами, підрозділами, цільовим статтям, видами витрат класифікації видатків федерального бюджету за минулий звітний пери-од поточного фінансового року;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 127-ФЗ)
пояснювальна записка з обгрунтуванням пропонованих змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінан-совий рік і плановий період.
2. Суб'єкти права законодавчої ініціативи відповідно до Конституції Російської Федерації можуть вносити проекти фе-деральному законів про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період в частині, що змінює основні характеристики та відомчу структуру витрат федерального бюджету в поточному фінансовому році, у разі перевищення затвердженого федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період загально-го обсягу доходів без урахування додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету і доходів від управління коштами Резерв-ного фонду і Фонду національного добробуту більш ніж на 10 відсотків за умови, що Уряд Російської Федерації не внесло до Державної Думи відповідний законопроект протягом 10 днів з дня розгляду Державною Думою звіту про виконання федерального бюджету за період, в якому отримано зазначене перевищення.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
3. У разі зниження відповідно до очікуваними підсумками соціально-економічного розвитку Російської Федерації в теку-щем фінансовому році прогнозованого на поточний фінансовий рік загального обсягу доходів федерального бюджету (за винятком додаткових нафтогазових доходів та доходів від розміщення коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту) бо- більше ніж на 15 відсотків порівняно з обсягом зазначених доходів, передбачених федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період, положення зазначеного федерального закону в частині, що відноситься до планового періоду, можуть бути визнані такими, що втратили силу.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
При внесенні до Державної Думи проекту федерального закону про внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період, що передбачає визнання такими, що втратили силу положень федерального закону про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період в частині, що відноситься до планового періоду, уточнений прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації в плановому періоді не уявляється.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 09.04.2009 N 58-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 212. Внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період"
 1. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
  У РФ приймається так званий "ковзний" федеральний бюджет. Він приймається щорічно, але на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Бюджети суб'єктів РФ і муніципальних районів приймаються строком на один рік (черговий фінансовий рік) або на три роки (черговий фінансовий рік і плановий період). Якщо дані бюджети приймаються на один рік, то орган виконавчої
 2. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  1. Річний звіт про виконання федерального бюджету до його розгляду в Державній Думі підлягає зовнішньої перевірки Рахунковою палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної
 3. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
 4. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Дефіцит федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 5. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 6. Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Доходи бюджету прогнозуються на основі прогнозу соціально-економічного розвитку території в умовах діючого на день внесення проекту закону (рішення) про бюджет в законодавчий (представницький) орган законодавства про податки і збори і бюджетного законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської
 7. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
 8. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 1. Кошти Резервного фонду і Фонду національного добробуту враховуються на окремих рахунках з обліку коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014
 9. Стаття 217.1. Касовий план
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовим-вом році. У касовому плані встановлюється граничний обсяг грошових коштів, що використовуються на здійснення операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 10. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  Третьою стадією бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. Нині як синонім поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання
 11. Стаття 190 . Тимчасове управління бюджетом
  1. У разі якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності з початку поточного фінансового року: фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники,
 12. 28. Федеральний бюджет Російської Федерації
  У юридичній літературі поняття федеральний бюджет визначається як бюджет центрального уряду в державах, що мають федеральну форму державного устрою. Федеральний бюджет РФ - це форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань РФ. Стаття 16 БК РФ, що дає визначення федеральному
 13. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  1. Федеральне казначейство складає і представляє в Міністерство фінансів Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року
 14. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1 . Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 15. Стаття 96.9. Резервний фонд
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) 1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку, управління і іс-користуванню в цілях забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
© 2014-2022  yport.inf.ua