Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації

1. Тимчасова фінансова адміністрація здійснює фінансовий контроль за виконанням бюджету суб'єкта Російської Феде-рації (місцевого бюджету), включаючи контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачі бюджетних коштів, а також одержувачами державних (муніципальних) гарантій.
Положення пункту 2 статті 168.6 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
2. До компетенції глави тимчасової фінансової адміністрації належить дача згоди на вчинення керівником фінансово-го органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) наступних дій:
твердження зведеної бюджетного розпису бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету);
твердження лімітів бюджетних зобов'язань для головних розпорядників коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (ме-стного бюджету);
здійснення запозичень;
надання бюджетних кредитів з бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету);
використання доходів, отриманих при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) понад утвер-ганізацій законом (рішенням) про бюджет;
переміщення асигнувань між головними розпорядниками коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюдже-та), між розділами, підрозділами, цільовими статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення бюджетного законодавства Російської Федерації головним розпорядником бюджетних коштів.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Глава тимчасової фінансової адміністрації у разі порушення бюджетного законодавства Російської Федерації має право призначити до органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації (місцеві адміністрації муніципальних утворень) і казенні установи відповідного суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) своїх представників, до кото-рим переходять усі повноваження головного розпорядника , розпорядника та одержувача бюджетних коштів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
6. Глава тимчасової фінансової адміністрації поряд з керівником фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (му муніципальні освіти) застосовує заходи примусу, передбачені статтею 284.1 цього Кодексу.
7. У разі створення керівником фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) препятст-вий у виконанні тимчасової фінансової адміністрацією повноважень, покладених на неї цим Кодексом та іншими федераль-ними законами, а також у разі вчинення керівником фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра- тання) дій, що порушують права і інтереси суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) і його кредиторів, бюджетне законодавство Російської Федерації і (або) план відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), голова тимчасової фінансової адміністрації має право клопотати перед арбітражним судом про від- странения керівника фінансового органу суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) від посади і про поклали-ванні його повноважень на голову тимчасової фінансової адміністрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 2. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 3. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 4. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 5. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 6. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 7. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  1. Порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету
 8. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 9. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 10. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua