Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації.
Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається.
Федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами) утворюють консолідований бюджет Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації "
 1. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 2. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга; бюджети
 3. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 4. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних
 5. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від 26.04. 2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007
 6. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  бюджетним фондом Російської Федерації ". Облік операцій по виконанню бюджету, здійснюваних учасниками бюджетного процесу в рамках їх бюджетних повноважень, проводиться на лицьових рахунках, відкритих в відповідно до положень цього Кодексу у Федеральному казначействі або фі-нансових органі суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення). Особові рахунки для обліку операцій
 7. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників зведеного
 8. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у випадку безробіття, охорону здоров'я та медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним законом, або в іншому порядку, передбаченому БК РФ.
 9. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе -дерации, місцевою адміністрацією
 10. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  федерального бюджету, який представляв у суді інтереси Російської Федерації, строку направлення до Міністерства фінансів Російської Федерації інформації про результати розгляду справи в судах, встановлений-ного в пункті 2 статті 242.2 цього Кодексу; несвоєчасне або неповне виконання судового акта, що передбачає звернення стягнення на кошти бюджету бюд-житній системи Російської
 11. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів своїм призначенням, конкретним цільовим змістом, правовим режимом. Кожна держава має свою організацію бюджетної системи та
 12. Стаття 169. Загальні положення
  федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до положень цього Кодексу. Проект бюджету суб'єкта Російської Федерації і проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів складаються у порядку, встановленому вищим виконавчим
 13. Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації
  федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) вносити зміни в зведену бюджетний розпис федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) затверджувати ліміти бюджетних зобов'язань для головних розпорядників коштів федерального бюджету; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) вносити зміни в ліміти бюджетних зобов'язань;
 14. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 15. 28. Федеральний бюджет Російської Федерації
  федеральний бюджет визначається як бюджет центрального уряду в державах, що мають федеральну форму державного устрою. Федеральний бюджет РФ - це форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань РФ. Стаття 16 БК РФ, що дає визначення федеральному бюджету, викладена в новій редакції
 16. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та органів управління державними
 17. 5. Бюджетна система та її принципи
  федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; бюджети суб'єктів РФ і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі бюджети
 18. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  федеральних і регіональних цільових програм та інших нормативних правових актів бюджетного законодавства РФ, суб'єктів РФ, актів органів місцевого самоврядування (ст. 265 БК РФ). Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені відповідно федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування,
 19. Державні позабюджетні фонди
  стаття 144 БК РФ). Бюджети державних позабюджетних фондів не включаються до консолідовані бюджети, але їх проекти проходять обов'язкове узгодження у федеральному (регіональному) міністерстві, що відповідає за питання соціальної політики і соціального страхування. Прийнято рішення про те, що касове виконання всіх державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством, в
 20. Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
  статтями 146 і 147 цього Кодексу. 5. У Державній Думі проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації протягом трьох днів направляються Радою Державної Думи або в період парламентських канікул Головою Державної Думи Прези-денту Російської Федерації, до Ради Федерації, іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, в комітети
© 2014-2022  yport.inf.ua