загрузка...

трусы женские х/б
« Попередня Наступна »

Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Кожен суб'єкт Російської Федерації має власний бюджет і бюджет територіального державного позабюджетного фонду.
Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) і бюджет територіального державного позабюджетного фонду призначені для виконання витратних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації.
Використання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації інших форм освіти і витрачання де-ніжних коштів для виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації не допускається.
У бюджетах суб'єктів Російської Федерації відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно пре-передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, що виникають у зв'язку із здійсненням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "), і видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, що здійснюються за рахунок субвенцій з федерального бюджету.
Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами), утворюють консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації.
загрузка...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду "
 1. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують-ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів
 2. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 3. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації; 3) бюджет Федерального
 4. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 5. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  бюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних
 6. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними
 7. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід
 8. Стаття 139.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам
  бюджетам можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі у формі дотацій, в межах 10 відсотків загального обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації (за винятком-ням
 9. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації і бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального
 10. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 11. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий
 12. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської
загрузка...

загрузка...
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка