Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Кожен суб'єкт Російської Федерації має власний бюджет і бюджет територіального державного позабюджетного фонду.
Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) і бюджет територіального державного позабюджетного фонду призначені для виконання витратних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації.
Використання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації інших форм освіти і витрачання де-ніжних коштів для виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації не допускається.
У бюджетах суб'єктів Російської Федерації відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно пре-передбачаються кошти, що направляються на виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, що виникають у зв'язку із здійсненням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "), і видаткових зобов'язань суб'єктів Російської Федерації, що здійснюються за рахунок субвенцій з федерального бюджету.
Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами), утворюють консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду "
 1. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують-ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі муніципальних правових актів
 2. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 3. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Федерації; 3) бюджет Федерального
 4. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  бюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду-ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської
 5. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  бюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних
 6. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними
 7. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід
 8. Стаття 139.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам
  бюджетам можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі у формі дотацій, в межах 10 відсотків загального обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації (за винятком-ням
 9. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації і бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального
 10. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 11. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району. Фінансовий орган муніципального району представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий
 12. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua