Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та органів управління державними позабюджетними фондами з формування доходів бюджетів, джерел фінансування дефіцитів бюджетів та встановленню і виконанню витрата-них зобов'язань публічно-правових утворень.
Органи державної влади (органи місцевого самоврядування) та органи управління державними позабюджетними фон-дами не має права накладати на юридичні та фізичні особи не передбачені законодавством Російської Федерації фінансові та інші зобов'язання щодо забезпечення виконання своїх повноважень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації "
 1. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 2. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації
 3. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету;
 4. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  доходів бюджету здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими адміністраторами до-ходів бюджету щодо здійснення ними функцій адміністрування доходів. 3. Головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету здійснюють фінансовий контроль за осуществле-ням підвідомчими адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету касових виплат з бюджету з погашення
 5. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про
 6. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  принципів призначення і присвоєння структури кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів зміни до переліку головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а також до складу закріплених за ні-ми кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів вносяться на підставі нормативного правового акта (муни-ціпального правового акта) фінансового
 7. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  принципи бюджетної системи: 1) єдності бюджетної системи РФ; 2) розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 6) збалансовані-ванности бюджету;
 8. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків, пожертвувань, коштів самооподаткування громадян; витрат бюджету, що здійснюються в
 9. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  доходів над витратами за державними запасами; 6) зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету відповідного рівня. Класифікація джерел зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів включає в себе групи, підгрупи, статті, підстатті, елементи, програми (підпрограми) і коди економічної класифікації джерел зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів, код
 10. 31. Принципи бюджетної системи.
  Принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ); 2) принцип розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за
© 2014-2022  yport.inf.ua