Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з:
1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів;
2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів;
3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюджетів.
2. Перелік головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів затверджується законом (рішенням) про со-відповідності бюджеті.
У випадках зміни складу і (або) функцій головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів, а так-же зміни принципів призначення і присвоєння структури кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів зміни до переліку головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів , а також до складу закріплених за ні-ми кодів класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів вносяться на підставі нормативного правового акта (муни-ціпального правового акта) фінансового органу без внесення змін до закону (рішення) про бюджет.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ)
3. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами джерел фінансування де-фіціта бюджетів є:
1) джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів:
державні (муніципальні) цінні папери , номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації;
кредити кредитних організацій у валюті Російської Федерації;
бюджетні кредити від інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
кредити міжнародних фінансових організацій у валюті Російської Федерації;
зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету;
інші джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів;
2) джерела зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів:
державні цінні папери, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті;
кредити іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), міжнародних фінансових організа-цій, інших суб'єктів міжнародного права, іноземних юридичних осіб в іноземній валюті;
кредити кредитних організацій в іноземній валюті;
інші джерела зовнішнього фінансування дефіцитів бюджетів.
4. Перелік статей та видів джерел фінансування дефіцитів бюджетів затверджується законом (рішенням) про відповідаю-щем бюджеті при затвердженні джерел фінансування дефіциту бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів "
 1. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 2. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  класифікація. Склад бюджетної класифікації Російської Федерації. Класифікація доходів бюджетів. Класифікація видатків бюджетів. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів. Класифікація операцій сектору державного управління. Порядок застосування класифікації операцій сектору державного
 3. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела фінансування
 4. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  джерел фінансування дефіциту бюджету здійснюють фінансовий контроль за осуществле-ням підвідомчими адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету касових виплат з бюджету з погашення джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету має право проводити перевірки підвідомчих адміні-Стратор джерел
 5. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  класифікації Російської Федерації ». Конкретні джерела фінансування дефіциту відповідного бюджету затверджуються органами законодавчої (представницької) влади в нормативному правовому акті про бюджет на черговий фінансовий рік за основними видами залучених коштів. При цьому ст. 93 БК РФ забороняє використання в якості джерел фінансування дефіциту бюджету кредитів Банку
 6. 20. Бюджетна класифікація
  класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ.
 7. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  класифікації Російської Федерації, зазначеному в платіж-ном документі, представленому у Федеральне казначейство одержувачем коштів федерального бюджету; наявністю в одержувача коштів федерального бюджету документів, що підтверджують відповідно до порядку санкціонірова- ня витрат, встановленими Міністерством фінансів Російської Федерації, виникнення у нього грошових
 8. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  класифікації; єдність санкцій за порушення бюджетного законодавства, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування доходів і здійснення видатків бюджетів всіх рівнів (ст. 29 БК РФ). Самостійність бюджетів означає право самостійного збалансування і затвердження бюджету кожного рівня відповідними представницькими ОГВ і МСУ; право визначати
 9. Тема 8. Бюджетний процес
  джерел фінансування дефіциту бюджету; одержувачів бюджетних коштів. Складання проектів бюджетів. Винятковість повноважень вищих органів виконавчої влади. Процес і порядок складання проектів бюджетів. Бюджетне послання Президента Російської Федерації. Розгляд та затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду і затвердження проектів бюджетів. Зміст проекту закону
 10. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  джерелами фінансування дефіциту бюджету. Касовий план - це прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовому році. Бюджет виконується за трьома основними напрямками: по доходах, по видатках, за джерелами фінансування дефіциту бюджету (застосовується тільки при виконанні бюджетів з дефіцитом). Виконання бюджету по доходах здійснюється головними
 11. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
  Джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені відповідно законом про бюджет суб'єкта РФ або нормативним актом представницького органу місцевого самоврядування, не можуть перевищувати обсяг доходів бюджету суб'єкта РФ, обсяг доходів місцевого бюджету,
 12. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори коштів федерального
 13. Контрольні питання і завдання
  джерела фінансування дефіциту федерального бюд жету? 11. Назвіть цілі створення та порядок використання коштів Резерв ного фонду і Фонду майбутніх
© 2014-2022  yport.inf.ua