Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.

Під дефіцитом бюджету розуміється перевищення витрат над доходами. У разі прийняття бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним законом про бюджет м \ б передбачено залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені відповідно законом про бюджет суб'єкта РФ або нормативним актом представницького органу місцевого самоврядування, не можуть перевищувати обсяг доходів бюджету суб'єкта РФ, обсяг доходів місцевого бюджету, затверджені відповідно законом про бюджет суб'єкта РФ або нормативним актом представницького органу місцевого самоврядування. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету 1. Дефіцит федерального бюджету, затверджений федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період, не може перевищувати розмір ненафтогазового дефіциту федерального бюджету. 2. Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також придбання Центральним банком Російської Федерації державних цінних паперів Російської Федерації при їх розміщенні не можуть бути джерелами фінансування дефіциту федерального бюджету. Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету 1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і щороку планового періоду) встановлюється законом (рішенням) про відповідний бюджет з дотриманням обмежень, встановлених пунктами 2 і 3 цієї статті. 2. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації не повинен перевищувати 15 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень. Для суб'єкта Російської Федерації, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 130настоящего Кодексу, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 10 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень. У разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет в складі джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації надходжень від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності суб'єкта Російської Федерації, і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, у тому числі коштів Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації, дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації може перевищити обмеження, встановлені цим пунктом, в межах суми зазначених надходжень і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі коштів Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації. 3. Дефіцит місцевого бюджету не повинен перевищувати 10 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів місцевого бюджету без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань. Для муніципального освіти, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 136настоящего Кодексу, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 5 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів місцевого бюджету без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань. У разі затвердження муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення про бюджет у складі джерел фінансування дефіциту місцевого бюджету надходжень від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності муніципального освіти, і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів місцевого бюджету дефіцит місцевого бюджету може перевищити обмеження, встановлені цим пунктом, в межах суми зазначених надходжень і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів місцевого бюджету. 4. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету, що склався за даними річного звіту про виконання відповідного бюджету, повинен відповідати обмеженням, встановленим пунктами 2 і 3 цієї статті. Перевищення за даними річного звіту про виконання відповідного бюджету встановлених цією статтею обмежень є порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації і тягне застосування передбачених цим Кодексом заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації. 5. Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також придбання Центральним банком Російської Федерації державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних цінних паперів при їх розміщенні не можуть бути джерелами фінансування дефіциту відповідного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету. "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  бюджетного устрою і бюджетного процесу, інститут місцевої податкової системи, інститут гарантій фінансових прав органів місцевого самоврядування та ін галузей російського права відомі подібні комплексні, складові інститути. Так, в якості конституційно-правового інституту розглядаються норми, що встановлюють правовий статус законодавчої влади. Але одночасно в теорії
 2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
  бюджетною класифікацією; бюджет інвестиційний - складова частина бюджету муніципального освіти, що включає витрати і надходження, які надають вплив на вартість муніципального майна (витрати на проведення будівельних робіт та придбання матеріального майна) та інвестиційні відрахування третім особам, а також відрахування федерації і суб'єктів федерації, доходи від продажу
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  бюджетні фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності, наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень, субрахунок з торговельних операцій і инкассированию виручки тощо Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 4. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  бюджетна установа не має права продавати майно, закріплене за ними власником або придбане ними за рахунок коштів, виділених власником, в іншому випадку досконала угода незначна (див. абз. 1 п. 1 ст. 298 ЦК). Майно, закріплене власником за приватним чи бюджетною установою або придбане таким установою за рахунок коштів, виділених власником, може бути
 5. § 3. Договори поставки та контрактації
  бюджетних джерел потреби Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень в товарах, необхідних для здійснення функцій Російської Федерації, її суб'єктів (у тому числі реалізація міждержавних, федеральних і регіональних цільових програм), а також для вирішення питань місцевого значення та здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого
 6. ОСОБЛИВОСТІ геополітичне положення та ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ
  бюджетних витрат суб'єктів Російської Федерації; - наявність і реалізація в проблемних районах програм збільшення власних доходів і послідовного скорочення одержуваної допомоги з федерального бюджету; - підвищення регулюючої, координуючої і контролюючої ролі федерального центру при наданні державної допомоги для вирішення соціально-економічних проблем, що відносяться до
 7. § 28. Дефіцит бюджету та джерела
  бюджетного нагляду, дефіцит 1 Валовий внутрішній продукт (ВВП) - показник, що виражає ісчіс ленну в ринкових цінах сукупність кінцевого продукту (продукції, това рів і послуг), створеного протягом року всередині країни (див.: Сучасний фі нансово-кредитний словник. - М., 2005). 2 Положення про допустимий розмірі ненафтогазового дефіциту набуває чинності з 1 січня 2011
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  бюджетні соціальні фонди. До покупця сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, яке допустило порушення терміну оплати, застосовується законна неустойка: 2% за кожен день прострочення платежу від суми несвоєчасно сплаченої продукції, а за прострочення оплати понад 30 днів - у розмірі 3%. Стягнення пені на користь постачальника проводиться в безакцептному порядку на підставі вимоги
 9. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  бюджетний рахунок. Між цими двома подіями існує часовий період, протягом якого може виникнути ситуація прострочення сплати податку і, відповідно, підстава для нарахування пені (підпункт «в», п. 1 ст. 13 Закону «Про основи податкової системи в РФ»). У цьому випадку відповідальною особою може розглядатися як платник податків, так і кредитна організація, зобов'язана здійснити
 10. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  бюджетних взаємовідносин як між органами державної влади та місцевого самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування різних рівнів. У договорі можуть визначатися загальні принципи обкладення податками та зборами, розподіл їх між бюджетами різних рівнів. Договором можуть розмежовуватися питання правового регулювання тих чи інших міжбюджетних взаємовідносин, питання
© 2014-2022  yport.inf.ua