Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації

1. Керівник Міністерства фінансів Російської Федерації (далі у цьому Кодексі - міністр фінансів) має виключи-тельное право:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
стверджувати зведену бюджетний розпис федерального бюджету;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
вносити зміни в зведену бюджетний розпис федерального бюджету ;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
стверджувати ліміти бюджетних зобов'язань для головних розпорядників коштів федерального бюджету;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
вносити зміни в ліміти бюджетних зобов'язань;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
давати дозвіл на надання бюджетних кредитів з федерального бюджету, за винятком бюджетних кредитів, пре-доставляються відповідно до статті 93.6 цього Кодексу;
(в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04 .2007 N 63-ФЗ.
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
2. Втратив чинність . - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
3. Міністр фінансів має право призначити в федеральні органи виконавчої влади та казенні установи уповноважений-них по федеральному бюджету при встановленні випадків нецільового використання бюджетних коштів .
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
До уповноваженого по федеральному бюджету переходять усі повноваження головного розпорядника, розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104 - ФЗ.
5. Міністр фінансів має право виносити головним розпорядникам коштів федерального бюджету і органам управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації обов'язкові для виконання приписи про неналежне виконання бюджету (організації бюджетного процесу).
(п. 5 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
6. Міністр фінансів має право в разі виявлення бюджетних порушень прийняти рішення:
про безспірне стягнення суми коштів, наданих з федерального бюджету іншому бюджету бюджетної системи Рос-сийской Федерації, і (або) суми плати за користування зазначеними коштами і пені за їх несвоєчасне повернення;
про призупинення надання міжбюджетних трансфертів (за винятком субвенцій) з федерального бюджету.
(п. 6 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації "
 1. Контрольні питання і завдання
  повноваження?
 2. Список скорочень
  фінансів Російської Федерації; Мінекономрозвитку Росії - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації; Мін'юст Росії - Міністерство юстиції Російської Федерації; МНС Росії - Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих; Ространснадзор - Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту;
 3. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  виняткова прерогатива Уряду Російської Федерації, вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління державними
 4. 2. Державні органи
  фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ - Президент Російської Федерації; СМ (РРФСР, РФ) - Рада Міністрів (Рада Міністрів - Уряд); ФНС - Федеральна податкова служба
 5. Тема 3 . Бюджетні правовідносини
  повноваження Російської Федерації. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування. Поняття і зміст міжбюджетних відносин. Принципи міжбюджетних відносин. Міжбюджетне регулювання. Вирівнювання бюджетної забезпеченості. Міністерство фінансів Росії в системі регулювання міжбюджетних
 6. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  166.1 БК РФ. До повноважень органів Федерального казначейства відносяться: 1) розподіл доходів та інших надходжень між бюджетами за встановленими нормативами; 2) відкриття рахунків з обліку коштів федерального бюджету та інших коштів, передбачених законодавством; 3) встановлення порядку касового обслуговування виконання бюджетів; 4) встановлення порядку відкриття і ведення особових
 7. Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
  фінансів Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації. Бюджетна звітність Російської Федерації представляється Міністерством фінансів Російської Федерації в Уряд Російської Федерації. 2. Звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року утвер-ждается Урядом Російської Федерації і прямує в
 8. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  фінансів Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті , видає акт про списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Рос-сийской Федерації. 3. Списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації здійснюється за допомогою зменшення обсягу дер-жавного внутрішнього
 9. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 10. 15. Органи, що здійснюють фінансову діяльність: загальна характеристика та класифікація.
  Міністерства фінансів республік, фінансові управління в інших суб'єктах Федерації і органи федерального казначейства. Крім того, в системі органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць (районів та міст) утворюються фінансові відділи. Президент Російської Федерації як глава держави забезпечує в області фінансів узгоджене функціонування і взаємодія
 11. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  фінансів Російської Федерації у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації. 5. Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти ведеться в порядку, встановленому місцевою адміністрацією муни-ціпального освіти. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Реєстр видаткових зобов'язань муніципального освіти представляється фінансовим органом
 12. Коментар до статті 23.9
  Повноважним федеральним органом виконавчої влади в галузі експортного контролю. Окремими повноваженнями при здійсненні експортного контролю наділений також ГТК Росії (див. п. 5 Положення про ГТК Росії, затвердженого Указом Президента РФ від 25 жовтня 1994 р. N 2014, в ред. Указу Президента РФ від 16 вересня 1999 р. N 1235). Однак за змістом ч. 2 коментованої статті розглядати справи
 13. 24. Фінансовий контроль підвідомчих Міністерству фінансів РФ федеральних служб.
  Повноваження. Це федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної фінансової, бюджетної та податкової політики в Російській Федерації та координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Мінфін Росії має територіальні органи. До основних завдань Міністерства фінансів РФ відносяться: - вдосконалення бюджетної системи та
 14. 7.2. Класифікація органів виконавчої влади
  повноважень у масштабі федерального округу, суб'єкта РФ, муніципального освіти; органи виконавчої влади суб'єктів РФ, які здійснюють свою діяльність у масштабі суб'єкта РФ. Залежно від обсягу та характеру компетенції: - органи загальної компетенції здійснюють управління всіма або більшістю галузей і сфер управління; - органи міжгалузевої (надвідомчими)
 15. Стаття 1328. Дія виключного права на фонограму на території Російської Федерації
  російським юридичною особою; фонограма оприлюднена або її екземпляри вперше публічно поширювалися на території Російської Федерації; в інших випадках, передбачених міжнародними договорами Російської
 16. Стаття 1341. Дія виключного права публікатора на твір на території Російської Федерації
  виключному праву публікатора, є громадянином Російської Федерації, 4) в інших випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації. 2. У випадку, зазначеному в підпункті 3 пункту 1 цієї статті, термін дії авторського права публікатора на твір на території Російської Федерації не може перевищувати строк дії виключного права публікатора
 17. 55. Міністерство сільського господарства
  повноважень, які вказуються в ст. 5 Положення «Про Мінсільгоспі РФ». Міністерство сільського господарства РФ очолює міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом РФ за поданням Голови Уряду РФ. Міністр несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство сільського господарства РФ повноважень і реалізацію державної
 18. Стаття 166.1. Бюджетні повноваження Федерального казначейства
  повноваженнями: виробляє розподіл доходів від податків, зборів та інших надходжень з урахуванням перерахувань зайво розподілених сум і повернень (заліків, уточнень) зайво сплачених або надмірно стягнутих сум, а також сум відсотків за несвоєчасне осу-ществление такого повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми, між бюджетами бюджетної системи Росій-ської Федерації
© 2014-2022  yport.inf.ua