Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 168.5. Порядок складання та затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального об-разования) в умовах введення тимчасової фінансової адміні-страції

1. Протягом 15 днів з дня затвердження арбітражним судом плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Фе-ської Федерації (муніципального утворення) тимчасова фінансова адміністрація розробляє проект закону (рішення) про внесення зраді-ний в закон (рішення) про бюджет суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) з метою приведення зазначеного закону (рішення) у відповідність з планом відновлення платежі-здатності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) і представляє його в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган муніципального освіти).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган му-муніципальні освіти) розглядає проект закону (рішення) про внесення змін до закону (рішення) про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального утворення) на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) під позачергово-ном порядку протягом 15 днів з дня його подання тимчасової фінансової адміністрацією.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Внесення змін до закону (рішення) про бюджет суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на поточний фі-нансових рік (поточний фінансовий рік і плановий період) з метою приведення зазначеного закону (рішення) у відповідність з планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) може не передбачатися, якщо план відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) затверджено арбітражним судом після закінчення дев'яти місяців поточного фінансового року.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Внесення вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації (місцевою адміністрацією) проекту закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації (рішення представницького органу муници-пального освіти про місцевий бюджет) на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), розгляд, ухвалення і введення в дію зазначеного закону (рішення) з моменту внесення клопотання про порушення провадження у справі про вос-становленні платоспроможності суб'єкта Російської Федерації і до прийняття Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації (арбітражним судом) рішення про відмову введення тимчасової фінансової адміністрації або рішення про затвердження плану відбудови платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) не допускаються.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Тимчасова фінансова адміністрація відповідно до плану відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федеративної-ції (муніципального утворення) розробляє проект закону (рішення) про бюджет суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) або поправки до нього і представляє їх у законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган муници -пального освіти) у строк, встановлений планом відновлення платоспроможності суб'єкта Російської Федерації (муниципаль-ного освіти).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган му-муніципальні освіти) розглядає представлений в порядку, встановленому цією статтею, проект закону (рішення) про бюд-жете суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плано-вий період) протягом одного місяця з дня його подання тимчасової фінансової адміністрацією.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Глава тимчасової фінансової адміністрації бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях органу законодавчої (представницької) влади суб'єкта Російської Федерації (представницького органу муніципального утворення) при розгляді проектів законів (рішень) про бюджет або про внесення змін до закону (рішення) про бюджет суб'єкта Російської Федерації (муни-ціпального освіти) і має право виступати з укладенням з усіх питань, що ставляться на голосування.
4. При розгляді проекту закону (рішення) про внесення змін до закону (рішення) про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) або проекту закону (рішення) про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінан-совий рік і плановий період) законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації (представницький орган муніципального освіти) не вправі приймати поправки без позитивного висновку голови тимчасової фінансової адміністрації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці першому пункту 5 статті 168.5 слова "поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "поточний фінансовий рік і плановий період", слова "черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінан-совий рік і плановий період".
5. У разі, якщо внесений в порядку, встановленому цією статтею, проект закону про внесення змін до закону про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) або проект закону про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) не прийнятий законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації протягом терміну, зазначеного у цій статті, а також у разі порушення при його затвердженні норм пунк-ту 4 цієї статті тимчасова фінансова адміністрація подає відповідний проект бюджету в Уряд Російської Федерації для внесення до Державної Думи проекту федерального закону про бюджет суб'єкта Російської Федерації. Державним про-венная Дума розглядає проект зазначеного федерального закону у позачерговому порядку протягом 15 днів з дня його внесення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
У випадку, якщо внесений в порядку, встановленому цією статтею, проект рішення про внесення змін до рішення про місць-ном бюджеті на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) або проект рішення про місцевий бюджет на оче-говий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) не прийнятий представницьким органом муніципального освітньої-ня протягом терміну , зазначеного у цій статті, а також у разі порушення при його затвердженні норм пункту 4 цієї статті тимчасова фінансова адміністрація подає відповідний проект місцевого бюджету у вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації для внесення на розгляд законодавчого (представницького) органу дер-жавної влади суб'єкта Російської Федерації в якості проекту закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет відповідного муніципального освіти. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації розглядається проект закону про бюджет відповідного муніципального освіти у позачерговому порядку протягом 15 днів з дня його внесення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 168.5. Порядок складання та затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального об-разования) в умовах введення тимчасової фінансової адміні-страції"
 1. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління державними позабюджетними фондами, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних обра-тання. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 2. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і
 3. Тема 8. Бюджетний процес
  порядок складання проектів бюджетів. Бюджетне послання Президента Російської Федерації. Розгляд та затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду і затвердження проектів бюджетів. Зміст проекту закону (рішення) про бюджет. Терміни подання проекту закону (рішення) про бюджет. Виконання бюджетів. Принципи виконання бюджетів. Основа виконання бюджетів: зведена бюджетний розпис
 4. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  складання та розгляду проектів бюд-жетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, розгляду і затвердження бюджетної звітності. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Цей Кодекс встановлює правовий статус учасників
 5. Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації
  порядок формування та використання коштів зазначеного Фонду встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації). 2. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації являє собою частину коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, призначену для виконання витратних зобов'язань суб'єкта
 6. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням; встановлення порядку складання і розгляду проектів федерального бюджету і бюджетів державних
 7. Стаття 18. Бюджетна класифікація Російської Феде-рації
  складання і виконання бюджетів, складання бюджетної звітності, що забезпечує порівнянність показників бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. Положення пункту 2 статті 18 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, метушні-Розкаюваний при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік
 8. Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
  затвердження визначається для: федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - цим Кодексом ; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - законом суб'єктів-та Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу; (в ред.
 9. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
  порядок розподілу доходів і видатків між різними видами бюджетів, бюджетні права РФ, суб'єктів РФ, адміністративно-територіальних одиниць; регламентують бюджетний процес, а також регулюючі формування і використання державних позабюджетних фондів з метою фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни та інших потреб суспільства. Предметом бюджетного
 10. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними
 11. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  бюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації ; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних
 12. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом із законодавчим процесом, так як всі бюджети в РФ приймаються
 13. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
    твердженням відповідно федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом предста-вітельного органу муніципального
 14. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
    складання проекту бюджету; розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається Президентом РФ. Уряд РФ організує
© 2014-2022  yport.inf.ua