Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
1. Законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації) може бути передбачено створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації.
У разі створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації порядок формування і використання коштів зазначеного Фонду встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації).
2. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації являє собою частину коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, призначену для виконання витратних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації у разі недостатності доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації для фінансового забезпечення видаткових зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 82. Резервний фонд Президента Російської Федерації
  резервного фонду Прези-дента Російської Федерації в розмірі не більше 1 відсотка затверджених витрат федерального бюджету. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Кошти резервного фонду Президента Російської Федерації використовуються на фінансове забезпечення непередбачених рас-ходів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Використання бюджетних асигнувань
 2. Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
  резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністра-цій) - резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервних фондів вищих виконавчих органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації, резервних фондів місцевих адміністрацій. 2. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації забороняється створення резервних фондів
 3. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних фондів. Державні і муніципальні позабюджетні фонди. Види позабюджетних фондів. Пенсійний фонд РФ. Фонд
 4. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
  Резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 5. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  Резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд національного добробуту представляє
 6. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  Фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в
 7. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні фонди). Інвестиційні фонди суб'єктів Російської Федерації можуть бути
 8. Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
  фонду Російської Федерації. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється обсяг коштів федерального бюджету, що спрямовуються на цілі, зазначені в пункті 1 цієї статті. 3. Фонд національного добробуту формується за рахунок: додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету у випадку, якщо накопичений обсяг коштів
 9. 50. Резервні фонди
  резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та
 10. Стаття 80. Фонд перерозподілу земель
  фонд перерозподілу земель. 2. Фонд перерозподілу земель формується за рахунок земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення, що надходять до цього фонду в разі придбання Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою права власності на земельну ділянку з підстав, встановлених федеральними законами, за винятком випадків
 11. § 27. Правовий режим резервних фондів
  резервних фондів виконавчих органів дер жавної влади та місцевих адміністрацій. До таких фондів відносяться резервний фонд Уряду Російської Федерації, резерв ві фонди вищих виконавчих органів державної вла сти суб'єктів Російської Федерації і резервні фонди місць-1 У складі міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів Російської Федерації утворюються
 12. Ф
  резервний Ф. в господарських товариствах IV, 20, § 2 (4) - с. 84 - 85 - резервний Ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) - с. 87 Фонограма - поняття Ф. VI, 30, § 7 (2) - с. 314 - виробники Ф. VI, 30, § 7 (3) - с. 315 - примірник Ф. VI, 30, § 7 (5) - с. 318 Форма - Ф. заповіту V, 26, § 1 (2) - с. 212 - 216 - Ф. заповідального розпорядження правами на грошові кошти в банках V, 26,
 13. Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
  фонду і Фонду національного добробуту враховуються на окремих рахунках з обліку коштів Феде-рального бюджету, відкритих Федеральному казначейству в Центральному банку Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 2 статті 96.12 слова "надходжень нафтогазових доходів" будуть
 14. Державні позабюджетні фонди
  стаття 144 БК РФ). Бюджети державних позабюджетних фондів не включаються до консолідовані бюджети, але їх проекти проходять обов'язкове узгодження у федеральному (регіональному) міністерстві, що відповідає за питання соціальної політики і соціального страхування. Прийнято рішення про те, що касове виконання всіх державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством, в
 15. 20. Джерела формування власних коштів
  резервний фонд, який є неподільним і розмір якого повинен становити не менше 10 відсотків від пайового фонду кооперативу. Резервний фонд створюється, зокрема, для покриття непродуктивних втрат і збитків, а також виплат доходів членам кооперативу при відсутності або недостатності прибутку звітного року для цих цілей. Порядок формування резервного фонду встановлюється статутом
 16. Стаття 132. Субсидії бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
  резервних фондів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації) на цілі і (або) відповідно до умов, не передбаченими федеральними законами і (або) нормативними правовими актами Уряду Російської Федеративної-ції, не допускається. (П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 4. Розподіл субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації
 17. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого самоврядування. (В ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua