Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком бюджетів державних внебюд-житніх фондів) передбачається створення резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністра-цій) - резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервних фондів вищих виконавчих органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації, резервних фондів місцевих адміністрацій.
2. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації забороняється створення резервних фондів законодав-тільних (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів.
3. Розмір резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністрацій) встановлюється законами (рішеннями) про відповідних бюджетах і не може перевищувати 3 відсотки затвердженого зазначеними законами (рішеннями) загального обсягу видатків.
4. Кошти резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністрацій) направляються на фі-нансових забезпечення непередбачених витрат, у тому числі на проведення аварійно-відновлювальних робіт та інших заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.
5. Бюджетні асигнування резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервного фонду вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, резервного фонду місцевої адміністрації, передбачені у складі федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету, використовуються за рішенням відповідно Прави-тва Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої ад-міністрації.
6. Порядок використання бюджетних асигнувань резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервного фонду вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, резервного фонду місцевої адміністрації, передбачених в складі федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету, встановлюється від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, місцевою адміністрацією.
7. Звіт про використання бюджетних асигнувань резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністрацій) додається до щоквартального та річного звіту про виконання відповідного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій) "
 1. 50. Резервні фонди
  резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним фондом бюджетапонімается сукупність всіх бюджетних коштів, призначених для покриття потреб держави та
 2. 10. Учасники бюджетного процесу. Виконавчі органи влади
  резервні фонди. Розмір резервних фондів і порядок витрачання коштів резервних фондів на федеральному рівні визначається БК РФ і нормативними правовими актами Уряду РФ, на регіональному рівні - нормативними правовими актами виконавчих органів влади суб'єктів РФ, на місцевому рівні - нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. При цьому органи виконавчої влади
 3. § 27. Правовий режим резервних фондів
  резервних фондів виконавчих органів дер жавної влади та місцевих адміністрацій. До таких фондів відносяться резервний фонд Уряду Російської Федерації, резерв ві фонди вищих виконавчих органів державної вла сти суб'єктів Російської Федерації і резервні фонди місць-1 У складі міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів Російської Федерації утворюються
 4. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних фондів. Державні і муніципальні позабюджетні фонди. Види позабюджетних фондів. Пенсійний фонд РФ. Фонд
 5. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевою адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності. Главою місцевої адміністрації є глава муніципального освіти
 6. Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
  стаття 174 буде викладено в новій
 7. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  резервного фонду вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) на цілі і (або) у відпо-вії з умовами, не передбаченими законами суб'єкта Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, не допускається. 4. Розподіл субсидій місцевим бюджетам з бюджету
 8. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні фонди). Інвестиційні фонди суб'єктів Російської Федерації можуть бути створені відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації (за винятком законів суб'єктів Російської Федерації про бюджети суб'єктів Російської Федерації). 2. Бюджетні асигнування Інвестиційного фонду Російської Федерації в поточному фінансовому році
 9. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи щодо відновленню платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти
 10. 6. Механізм держави. Органи державної влади РФ
  виконавчої влади - займаються безпосереднє виконання законів; в) органи судової влади - здійснюють правосуддя в країні і мають право застосовувати наслідки за порушення законодавства; г) органи контрольної влади - здійснюють перевірку державних органів та посадових осіб по відповідності їх діяльності чинному законодавству. У Конституції РФ закріплені
 11. Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень
  виконавчої влади, органами (посадовими особами) місцевих адміні-страції муніципальних утворень, здійснюють Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень і (або) уповноважені ними органи, головні розпорядник, розпорядники бюджетних коштів. (В ред. Федеральних законів від
 12. § 3. Призначення голови місцевої адміністрації за контрактом
  виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації). Особа призначається на посаду голови місцевої адміністрації представницьким органом муніципального освіти з числа кандидатів, представлених конкурсною комісією за результатами конкурсу. Контракт з головою місцевої адміністрації полягає головою муніципального освіти. Голова місцевої адміністрації не
 13. 2. Фінансова система Російської Федерації: поняття і склад.
  Фонди; 3.фінанси предприятий/объединений/организаций/учреждений/отраслей народного госп-ва; 4.імущественное і особисте страхування; 5.кредіт (держ. і банківський). + Негос. фонди (фед. і регіон., напр. негос. пенсійні фонди); фонди банківської системи; фонди страхових організацій; фондів товариств. і регіональних організацій; фонди інших юридичних
 14. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  виконавчим органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти. Терміни реалізації державних програм Російської Федерації, державних програм суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програм визначаються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 15. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, місцевою адміністрацією, здійснюють попередній, поточний і наступний контроль за виконанням відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2.1. Рахункова палата Російської Федерації, Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду
 16. 2.2. Предмет адміністративного права
  виконавчої влади, що не перебувають у стані супідрядності (горизонтальні відносини); - між суб'єктами виконавчої влади і виконавчими органами місцевого самоврядування; - між суб'єктами виконавчої влади і громадськими об'єднаннями; - між суб'єктами виконавчої влади та державними службовцями; - між суб'єктами виконавчої влади і
 17. 40. Міжбюджетні відносини
  фонди фінансової підтримки поселень і регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів), 3) субвенцій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; 4) коштів , перераховуються до федерального бюджету або до бюджету суб'єкта РФ у зв'язку з погашенням або обслуговуванням
 18. § 4. Дострокове припинення повноважень голови місцевої адміністрації, здійснюваних на основі контракту.
  Виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) - у зв'язку з порушенням умов контракту в частині, що стосується здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами; 3) голови місцевої адміністрації - у зв'язку з порушеннями умов контракту органами місцевого самоврядування та (або) органами
 19. 22. Фінансовий контроль законодавчих (представницьких) органів влади і місцевого самоврядування.
  Виконавчої влади, місцевих адміністрацій муніципальних утворень необхідних супровідних матеріалів при затвердженні бюджету; отримання від фінансових органів оперативної інформації про виконання відповідних бюджетів; твердження (незатвердження) звіту про виконання відповідного бюджету; створення власних контрольних органів (Рахункова палата Російської Федерації, контрольні
© 2014-2022  yport.inf.ua