Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, пре-доставляються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
2. У складі бюджету суб'єкта Російської Федерації можуть передбачатися субсидії місцевим бюджетам на вирівнювання забезпеченості муніципальних утворень по реалізації ними їх окремих видаткових зобов'язань.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 3 статті 139 буде доповнено абзацом такого змісту: "Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації стверджує на строк не менше трьох років перелік витратних зобов'язань муніципальних утворень, що виникають при виконанні повноважень органів місць-ного самоврядування з питань місцевого значення, в цілях співфінансування яких надаються субсидії з бюджету суб'єктів-та Російської Федерації, цільові показники результативності надання субсидій і їх значення. "
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 3 статті 139 буде доповнити словами "Відповідно до вимог цього Кодексу".
3. Мета та умови надання та витрачання субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, кри-терії відбору муніципальних утворень для надання зазначених субсидій та їх розподіл між муніципальними образо-ваниями встановлюються законами суб'єкта Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Виділення субсидій з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам (за винятком субсидій за рахунок коштів резервного фонду вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) на цілі і (або) у відпо-вії з умовами, що не передбаченими законами суб'єкта Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, не допускається.
4. Розподіл субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації між муніципальними освіти-ми встановлюється законами суб'єктів Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого орга-на державної влади суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень , віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках,
 2. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субсидій від дотацій є їх цільовий характер. А субвенції і субсидії розмежовуються за обсягами фінансування: за рахунок субвенції повністю фінансуються ті чи інші цільові витрати, а субсидії надаються на умовах часткового фінансування цільових витрат. 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються
 3. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та
 4. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  субсидії бюджетним і автономним установам на фінансове забезпечення виконання ними державного (муніципального) завдання, розраховані з урахуванням нормативних витрат на надання ними державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам і нормативних витрат на утримання державного (муніципального) майна. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) З
 5. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  139 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат місцевих бюджетів у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений регіональний фонд співфінансування соціальних витрат (п. 2 ст. 139 БК РФ). Цільове призначення, умови та порядок надання та витрачання зазначених субсидій встановлюються законами суб'єкта
 6. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
 7. Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету
  місцевого бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фі-нансових рік і щороку планового періоду) встановлюється законом (рішенням) про відповідний бюджет з дотриманням обмеженим, установлених пунктами 2 і 3 цієї статті. До 1 січня 2017 року разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації (муніципальним правовим актом предста-вітельного органу муніципального
 8. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, які мають цільове призначення, на строк, що не перевищує 30 днів, за умови його повернення не пізніше 25 листопада поточного фінансового року. 3. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) на підставі
 9. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга; бюджети міських і сільських
 10. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  субсидій, наданих іншим бюджетам за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації, не використаних у звітному фінансовому році, з урахуванням положень пункту 5 статті 242 цього Кодексу. 3. Порядок формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації (інвестицій-ного фонду суб'єкта Російської Федерації) встановлюється Урядом
 11. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  субсидій застосовуються з 1 січня 2015 року. 4. Державними програмами Російської Федерації (державними програмами суб'єкта Російської Федерації) мо-же бути передбачено надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) на реалізацію дер-жавних програм суб'єкта Російської Федерації (муніципальних програм), спрямованих на досягнення цілей,
 12. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  місцевому бюджеті можуть передбачатися бюджетні асигнувань на реалізацію відомчих цільових програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 13. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  субсидій для часткового фінансування інвестиційних програм розвитку регіональної громадської інфраструктури та підтримки регіональних фондів муніципального розвитку в складі федерального бюджету може бути утворений Федеральний фонд регіонального розвитку. Для надання бюджетам суб'єктів РФ субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат консолідованих
© 2014-2022  yport.inf.ua